Mari keele, kirjanduse ja ajaloo instituudil on uus direktor

9. märtsil valiti Valerian Vassiljevi nimelise mari keele, kirjanduse ja ajaloo instituudi direktoriks senine teadusdirektori asetäitja, ajalookandidaat Jevgeni Kuzmin. Tema vastaskandidaadiks oli ajalookandidaat Dmitri Baidimirov. Varem töötas terve aasta direktori kohusetäitjana Ljudmila Grigorjeva. Ta vahetas välja 16 aastat direktorina töötanud…