Jäta menüü vahele
HR programmi logo

Kirjandusauhind

Alates 2007. aastast jagatav auhind on pühendatud udmurdi kirjaniku ja ühiskonnategelase Kuzebai Gerdi (1898–1937) mälestusele.

Hõimurahvaste programmi kirjandusauhind

Alates 2007. aastast annab hõimurahvaste programm koostöös Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooniga välja kirjandusauhinda, et tunnustada uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste omakeelseid kirjandusteoseid.

Kirjandusauhind on asutatud udmurdi kirjaniku ja ühiskonnategelase Kuzebai Gerdi (1898–1937) auks. Gerd kirjutas üle 400 luuletuse, tema sulest on ilmunud poeeme, näidendeid, proosat ning mitmeid tõlketöid. Samuti on ta udmurdikeelse lastekirjanduse rajaja.

Kirjandusauhinna nominendiks võib esitada uurali keelkonna keeles kirjutatud ilukirjandusliku originaalteose või ilukirjandusliku teose tõlke. Auhind antakse välja teose eest, mille kirjanduslik ja keeleline tase on ekspertide hinnangul märkimisväärne ja mis seega aitab kaasa keele säilimisele ja arendamisele.

Kirjandusauhinna kategooriad:

  1. Ilukirjanduslik proosateos (romaan, novellikogu, jutustus);
  2. Luuleteos;
  3. Tõlketeos (romaan, novellikogu, luulekogu, näidend, esseekogu, lasteraamat — eelistatud on tõlked uurali keeltest);
  4. Lasteraamat;
  5. Dramaturgiline teos (näidend, filmistsenaarium, ooperilibreto).

Auhinnafond on 2500 eurot. Žürii otsustab auhindade suuruse, mitu auhinda ja millises kategoorias välja antakse.

Täpsemalt

Hõimurahvaste programmi koordinaator
Marika Alver

marika.alver@eki.ee
(+372) 5552 9199