Jäta menüü vahele
HR programmi logo_suur

Kirjandusauhind

Alates 2007. aastast jagatav auhind on pühendatud udmurdi kirjaniku ja ühiskonnategelase Kuzebai Gerdi (1898–1937) mälestusele.

Hõimurahvaste programmi 2023. aasta konkurss

  • Kandidaatide esitamise tähtaeg on 3.oktoobril k.a.
  • Auninnaga tunnustatakse omariikluseta hõimurahvaste omakeelsete kirjandusteoste autoreid või tõlkijaid.
  • Käesoleval aastal ootame konkursile kandideerima väljaspool Venemaa Föderatsiooni tegutsevaid kirjanikke

Laureaadid kuulutatakse välja 1. novembril – udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi mälestuspäeval.

Alates 2007. aastast annab hõimurahvaste programm koostöös Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooniga välja kirjandusauhinda, et tunnustada omariikluseta hõimurahvaste omakeelsete kirjandusteoste autoreid ja tõlkijaid.

Kirjandusauhind antakse:

  1. kirjanikule või tõlkijale hõimurahvaste keeltes avaldatud kirjanduslikult ja keeleliselt märkimisväärse ilukirjandusteose eest, mis on ilmunud nelja viimase aasta jooksul (2019—2023); 
  2.  kirjanikule või tõlkijale, kelle tegevus on märkimisväärselt aidanud tutvustada omariikluseta hõimurahvaste kirjandust Eestis ja laiemalt Euroopas.

Auhinnafond 2500 eurot.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 3.10.2023. 

Käesoleval aastal ootame konkursile kandideerima väljaspool Venemaa Föderatsiooni tegutsevaid kirjanikke. Kirjandusauhinnale võivad kandidaate esitada kõik soovijad, sh võib auhinnale esitada ka iseennast. 

Kirjandusauhinna laureaadid kuulutatakse välja 1. novembril, mis on udmurdi kirjaniku ja ühiskonnategelase Kuzebai Gerdi (1898–1937) mälestuspäev. Gerd kirjutas üle 400 luuletuse, tema sulest on ilmunud poeeme, näidendeid, proosat ning mitmeid tõlketöid. Samuti on ta udmurdikeelse lastekirjanduse rajaja.

Kandidaadi esitamiseks tuleb hiljemalt 3. oktoobriks 2023:

  1. täita elektrooniline vorm eesti, vene või inglise keeles ja esitada koos nõutud lisadokumentidega;
  2. saata avaldatud teose 2 eksemplari (arvestatakse postitempli kuupäeva järgi, pärast 3. oktoobrit 2023 postitatud raamatud konkursile ei kvalifitseeru) allpool näidatud aadressile:

Marika Alver
Eesti Keele Instituut
Hõimurahvaste programm
Roosikrantsi 6, Tallinn 10119

Elektroonilises taotluses tuleb täita järgmised väljad:

Taotluse juurde võib laadida ka teose .pdf faili ja lisada linke materjalidele Internetis, näiteks meediakajastusele jmt.

NB! Kõikide üles laaditavate failide nimetuses tuleb välja tuua dokumendi sisu ja nominendi nimi! Näide: Soovituskiri_MariMaasikas; Teoste-nimekiri_MariMaasikas

NB! Kuna elektroonilist vormi ei saa vahepeal salvestada, siis täitke elektrooniline taotlus alles siis, kui olete kõik vajalikud lisadokumendid kokku kogunud ja saate need taotlusele kohe juurde laadida.

Hõimurahvaste programmi koordinaator saadab taotluse kättesaamise kohta kinnituskirja.

Kirjandusauhinna laureaadid kuulutatakse välja 1. novembril, mis on udmurdi kirjaniku ja ühiskonnategelase Kuzebai Gerdi (1898–1937) mälestuspäev. 

Täpsemalt

Hõimurahvaste programmi koordinaator
Marika Alver

marika.alver@eki.ee
(+372) 5552 9199