Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress

  • 4kongressKoht:
    • Tallinn, Eesti Vabariik
  • Aeg:
    • 15.-19. augusti 2004
  • Korraldaja:
    • MTÜ Fenno-Ugria Asutus. Kongressi patroon oli Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel.
  • Peateema: “Noored on meie tulevik”

Kongressil osalejad

Vastavalt esindusnormidele (3-20 vastavalt rahvaarvule) osales soome-ugri rahvaste maailmakongressil Tallinnas kokku üle 300 rahvaste ametliku delegaadi. Sama palju oli vaatlejaid ja külalisi. Kongressil osalesid ka soome-ugri rahvusriikide Ungari ja Soome riigipead ning teiste soome-ugri elanikkonnaga riikide administratsioonide esindajad. Koos kutsutud külalistega rahvusvahelistest organisatsioonidest ning akrediteeritud ajakirjanikega oli kongressil osalejate arv 600-700.

Kongressi töökeeled

Kongressi ametlikeks töökeelteks oli vene ja inglise keel. Plenaarettekanded olid tõlgitud ka eesti keelde. Esmakordselt soome-ugri rahvaste maailmakongresside ajaloos olid IV kongressi töökeelteks ka kõik uurali keeled: plenaarettekanded peeti iga rahva poolt omas keeles. Sektsioonide töö toimus inglise ja vene keeles.

Plenaaristungid

Kongressi avas ja lõpetas plenaaristung. Avapäeva plenaaristungil pidasid tervituskõnesid soome-ugri rahvusriikide ja riiklike struktuuride esindajad ning külalised ja delegatsioonide esindajad. Kongressi lõpetaval plenaaristungil võeti vastu kongressi resolutsioon.

Sektsioonid

Tallinna kongressi töö toimus viies sektsioonis, seejuures esitas iga sektsioon oma valdkonna soovitused soome-ugri rahvaste konsultatiivkomiteele. Sektsioonid olid järgmised: ühiskondlik-poliitiliste küsimuste sektsioon; keele ja hariduse sektsioon; kultuurisektsioon; tervishoiu, demograafia ja ökoloogia sektsioon; meedia ja infosüsteemide sektsioon.

Kongressi toimumispaigad

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi plenaaristungid toimusid eestlastele väga südamelähedases Estonia kontserdisaalis, kohas, kus 1919. a kogunes Eesti Asutav Kogu, mis 1920. aasta juunis võttis samas vastu Eesti Vabariigi Põhiseaduse. 1990. aastal toimus Estonia kontserdisaalis Eesti Kongress. Kongressi sektsioonide töö leidis aset hotelli Viru konverentsikeskuses.

Print Friendly, PDF & Email