Bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd

Eestis on kaitstud mitmeid soome-ugri teemalisi teadustöid. Tööde nimetusele vajutades, on võimalik osasid töid ka veebiversioonis lugeda.


2019


2017


2016


2015


2014


2013


2011


2010


2007


2005

 • 01.06.2005 – Natalja Sažina: Possessiivsuse väljendamise viisid tänapäeva eesti ja sürjakomi keeles (Tartu Ülikooli magistritöö)
 • 01.06.2005 – Irina Kuldkepp: Udmurdi keele verbirektsioonid. Udmurdi rahvusest üliõpilaste eesti keele verbirektsioonide vigade analüüs (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06. 2005 – Ulla Ernštreite: Tuleviku väljendamine liivi keeles Matteuse evangeeliumis (võrreldes läti ja eesti keelega) (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö).

2004

 • 01.06.2004 – Tatiana Zirnask: Objektikäänded mokša keeles (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06.2004 – Dmitri Denissov: Vähemusrahvuste õiguskaitse regionaalsetes kokkulepetes (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06.2004 – Anna Venchakova: Verbirektsioon eesti ja mokša keeles (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)

2002

 • 01.06.2002 – Nikolai Kuznetsov: Lähikohakäänded komi keele kohakäänete süsteemis (Tartu Ülikooli magistritöö)
 • 01.06.2002 – Viktoria Homjakova: Zoonüümid inimese välimuse, omaduste ja käitumise iseloomustamisel komi ja eesti fraseologismides (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06.2002 – Andrei Baiterjakov: Udmurdi keele prosoodiast (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)

2001

 • 13.06.2001 – Bella Tchassovskaia: Eesti temaatika vene ajalehtedes 1930ndatel aastatel (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06.2001 – Natalja Kolegova: Komi metshaldjapärimus tänapäeval (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)

2000

 • 01.06.2000 – Art Leete: Põhjarahvad antiigist tänapäevani: obiugrilaste ja neenetsite kirjelduste muutumine (Tartu Ülikooli doktoritöö)
 • 01.06.2000 – Aado Lintrop: Udmurdi usundi peamised tunnusjooned XIX ja XX sajandil (Tartu Ülikooli doktoritöö)
 • 01.06.2000 – Irina Saranova: Eesti ja mäemari gerundiumide võrdlus (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06.2000 – Natalja Sažina: Possessiivsuse väljendamine eesti ja sürjakomi keeles (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06.2000 – Nikolai Kuznetsov: Komi keele kohakäänded (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
Print Friendly, PDF & Email