Jäta menüü vahele

Teadustööd

Bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööde nimistu

Eestis on viimase 20 aasta jooksul kaitstud mitmeid soome-ugri teemalisi teadustöid. Nimekirjas on udmurdi, liivi, mari, ersa, komi, mokša jt. keele ja kultuuri uurimusi. Mitmed nimetatud töödest on loetavad ka veebiversioonis.


2019

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2007

2005

 • 01.06.2005 – Natalja Sažina: Possessiivsuse väljendamise viisid tänapäeva eesti ja sürjakomi keeles (Tartu Ülikooli magistritöö)
 • 01.06.2005 – Irina Kuldkepp: Udmurdi keele verbirektsioonid. Udmurdi rahvusest üliõpilaste eesti keele verbirektsioonide vigade analüüs (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06. 2005 – Ulla Ernštreite: Tuleviku väljendamine liivi keeles Matteuse evangeeliumis (võrreldes läti ja eesti keelega) (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö).

2004

 • 01.06.2004 – Tatiana Zirnask: Objektikäänded mokša keeles (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06.2004 – Dmitri Denissov: Vähemusrahvuste õiguskaitse regionaalsetes kokkulepetes (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06.2004 – Anna Venchakova: Verbirektsioon eesti ja mokša keeles (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)

2002

 • 01.06.2002 – Nikolai Kuznetsov: Lähikohakäänded komi keele kohakäänete süsteemis (Tartu Ülikooli magistritöö)
 • 01.06.2002 – Viktoria Homjakova: Zoonüümid inimese välimuse, omaduste ja käitumise iseloomustamisel komi ja eesti fraseologismides (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06.2002 – Andrei Baiterjakov: Udmurdi keele prosoodiast (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)

2001

 • 13.06.2001 – Bella Tchassovskaia: Eesti temaatika vene ajalehtedes 1930. aastatel (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06.2001 – Natalja Kolegova: Komi metshaldjapärimus tänapäeval (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)

2000

 • 01.06.2000 – Art Leete: Põhjarahvad antiigist tänapäevani: obiugrilaste ja neenetsite kirjelduste muutumine (Tartu Ülikooli doktoritöö)
 • 01.06.2000 – Aado Lintrop: Udmurdi usundi peamised tunnusjooned XIX ja XX sajandil (Tartu Ülikooli doktoritöö)
 • 01.06.2000 – Irina Saranova: Eesti ja mäemari gerundiumide võrdlus (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06.2000 – Natalja Sažina: Possessiivsuse väljendamine eesti ja sürjakomi keeles (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
 • 01.06.2000 – Nikolai Kuznetsov: Komi keele kohakäänded (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)