Jäta menüü vahele
lootsikud ääres
Hõimupäevad tuli sel aastal teisiti, kuid toimusid siiski! Allikas: Sukukansapäivät 2020

Loengud

Valik soome-ugri teemalisi videoloenguid

Siin saab taasvaadata ja -kuulata loenguid ja ettekandeid, mis keskenduvad soome-ugri temaatikale. Videod on salvestatud Fenno-Ugria korraldatud Hõimuklubides. Muuhulgas saab vaadata ka TÜ Viljandi kultuuriakadeemias kevadel 2021 kavas olnud virtuaalset loengusarja “Soome-ugri kultuurid”.

Valts Ernštreiti eestikeelne loeng

Valts Ernštreits lecture “Indigenous peoples of Baltics – Livonians” and documentary “Julgi” / VEMU @YouTube

Laur Vallikivi ingliskeelne loeng teemal “Nenets Reindeer Nomads in the Early 21st Century”

“Nenets Reindeer Nomads in the Early 21st Century” lecture and “The Brigade” documentary / VEMU @YouTube

Vestlusringis osalevad Tartu Ülikooli etonoloogia professor Art Leete, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Janika Oras, eesti folklorist ja usundiuurija, Tartu Ülikooli humanitaarvaldkonna kaasprofessor Madis Arukask ja Tartu Ülikooli populatsioonigeneetika kaasprofessor ja TÜ genoomika instituudi asedirektor Kristiina Tambets. Vestlust modereerib Eesti Heliloojate Liidu esimees ja festivali Tartu programmi kunstiline juht Märt-Matis Lill.

Geenide ja kultuuri mõju inimese kujunemisele on üks teaduses enim vaidlusi tekitanud teema, kus arvamused ja seisukohad kipuvad perioodiliselt käima ühest äärmusest teise. Kindlasti puudutab see vaidlus üsna otseselt ka meid, eestlasi, ning innustab mõtlema meie asukoha üle soomeugri ning teisalt indoeuroopa keele- ja kultuuriruumide piirimail. Kas ja kui palju on meie geneetiline pärand meie mõttemaailma ja maailmatunnetust kujundanud? Mis osadest ja mõjudest see geneetiline pärand õieti koosneb? Ja kas või kuidas võiks näha seoseid meie geneetilise pärandi ning nii arhailise pärandkultuuri kui ka praegusel hetkel sündiva kunstiloomingu vahel?

Festivali Eesti Muusika Päevad & Balti Muusika Päevad programmi kuulunud vestlusringi salvestas 23. aprillil 2021 Klassikaraadio. Helirežissöör on Andres Olema, toimetaja Johanna Mängel.

Hõimuklubi 5. mail 2021: Kevadhooaja esimeses klubis pidas keeleteadlane Indrek Park loengu hääbuvate keelte õpetamisest ja õppimisest. Sissejuhatuse tegi Jaak Prozes.
Loengule järgneb küsimustele vastamine!
Hõimuklubi ülekanne MindMedia /YT@fennougria

TÜ Viljandi kultuuriakadeemias kevadel 2021 toimunud virtuaalne loengusari “Soome-ugri kultuurid”. Virtuaalsele kursusele on oodatud kõik huvilised, kel on soov uurali rahvastest, nende keelest ja kultuurist rohkem teada saada. Loeng koosneb viiest (video)osast.

Õppejõud on Taisto-Kalevi Raudalainen.

Kursusel tervikuna vaadeldakse soome-ugri rahvaste ajaloolis-geograafilisi levikualasid; uurali keelepuu lahknemisi; soeome-ugrilist ürgsõnavara ja laensõnakihistusi. Ülevaate saab iga keelerühma kujunemisest, kultuurikontaktidest ning esmastest kirjalikest ülestähendustest.

Samuti käsitletakse nende rühmade elatisalasid, usundit ja rahvakultuuri erijooni. Loengutsükli lõpuosas keskendutakse keelesugulaste uuemale ajaloole ja kaasaja valuküsimustele.Kõik loengusarja osad on tasuta vaadatavad.

Uurali keelkonna kujunemine

Sarja esimene loeng
Jutupunktid: – Seosed naaberkeelkondadega. – Varajased keele- ja kultuurikontaktid.

Mis on tinginud lahknevusi soomeugri rühmade vahel?

Sarja teine loeng.
Jutupunktid: – Riiklikud ja poolriiklikud moodustised ning soome-ugrilased. – Vepslased läbi ajaloo.

Volga-permi rahvad

Sarja kolmas loeng.
Jutupunktid: – Ajalugu.- Marid. – Ersad-mokšad. – Esivanematekultus. – Udmurdi voršud-kultus. – Emakeele valdamisest permi rahvaste seas kaasajal. – Komid.

Ugri rahvad

Sarja neljas loeng.
Jutupunktid: – Handid. – Põhjarahvaste suhetest vene rahvastikuga.

Saamid

Sarja viies ja viimane loeng. 
Jutupunktid: – Saamid. – Saami pärimuskultuuri allikaid.


VIRTUAALNE LOENGUSARI “SOOME-UGRI KULTUURID”

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia virtuaalne loengusari on tasuta ja loenguid saab kuulata igaüks vabalt valitud ajal. 

Rohkem teavet:
Tiia Kampus
TÜ VKA õppekorralduse peaspetsialist

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilased saavad ainet läbida vabaainena. Täiendusõppijana ainele registreerudes on võimalik sooritada ka eksam ja saada TÜ Viljandi kultuuriakadeemia täiendusõppe tunnistus. Eksami sooritamiseks / tunnistuse saamiseks tuleb kuulata kõiki loenguid ning kirjutada essee õppejõuga kokkulepitud teemal ja mahus.

Hõimuklubi 21.10.2020: Tartu Ülikooli genoomika instituudi geeniteadlased Kristiina Tambets ja Lehti Saag arutlevad oma ettekandes selle üle, kas geenid ja keeled räägivad meie pärinemisest ja kujunemisloost sama juttu.

Fenno-Ugria Asutus / Hõimuklubi
Ajaloolane Jaak Prozes kõneles Venemaa soome-ugri rahvaste rahvuslikust organiseerumisest I maailmakongressi künnisel 1992. aastal. 
Millised olid siis soome-ugri rahvaste rahvuslike organisatsioonide põhilised eesmärgid ja miks otsustati maailmakongress kokku kutsuda? Miks toimus esimene kongress Komi Vabariigis? Juttu tuleb ka enam kui 20 aasta jooksul toimunud muutustest ja põhjustest, miks viimatistel kongressidel on tõdetud teatavat stagnatsiooni.
Soome etnomusikoloog Pekka Huttu-Hiltuneni loengusari Kalevala mail. Hõimupäevad 2017 üks põnevamaid külalisi kõneleb lüürilisest ja eepilisest rahvalaulust kui iidsest lauluvormist Soomes ja Valge mere Karjalas, runolauludest ja nende tõlgendustest Soome rahvuseeposes ning  runolaulu tähendusest läänemeresoome rahvaste kultuurides ja keelekeskkonnas. Ettekanne on põimitud laulude esitusega, mis kõlavad sellisena nagu „Kalevala“ looja Elias Lönnrot neid kunagi kuulda võis.
Soome Insituut sarjast 100talks

Hõimuklubi 07.02.2018: ungari keeleteadlane János Pusztay soome-ugri keelte hiilgeaegadest ja tänapäevast.

Hõimuklubi 25.01.2017: “Kas eelmine aasta oli liivi aasta?” Eesti keeleteadlane Karl Pajusalu tutvustab nelja 2016. aastal ilmunud väljaannet liivi keelest ja kultuurist.

Hõimuklubi 08.02.2017: “Soome-ugri rahvad maailma põlisrahvaste liikumises”. Oliver Loode ja osalemine ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi töös.

Hõimuklubi 22.02.2017: Tartu ülikooli etnoloogiaprofessor Art Leete ja ERMi teadur Svetlana Karm tutvustavad soome-ugri kultuuride püsinäitust “Uurali kaja”.
Hõimuklubi 08.03.2017: Helsingi ülikooli professor Riho Grünthal räägib 19. sajandi soome-ugri keeleuurijatest-rännumeestest. Loeng koosneb kahest (video)osast: 
Hõimuklubi 05.04.2017: Ajaloo esimest eesti-mari sõnaraamatut esitlevad keeleteadlane Sven-Erik Soosaar ja mari doktorantidest sõnaraamatu koostajad. Musitseerivad Anna Mišina ja Kristi Mühling. Tartu ülikooli etnoloogiadoktorant Erik Juzõkain tutvustab dokumentaalfilmi "Euroopa viimased paganad”.

Hõimuklubi 19.04.2017 – Neenets Tatjana Lar räägib neenetsi kultuurist ja rahvalaulust. Eesti-neenetsi sõnaraamatu koostaja Sven-Erik Soosaar tutvustab neenetsi keele eripärasid.

Hõimuklubi 03.05.2017 – Eelmisel aastal doktoriväitekirja kaitsnud keeleteadlane Natalia Abrosimova räägib ersa kirjakeelest läbi aegade.