Jäta menüü vahele

Seinakalendrid

Fenno-Ugria koostatud teemakalendrid on mõeldud kõigile, kel huvi meie sugulasrahvaste ajaloo ja kultuuri vastu.

Fenno-Ugria Asutus koostab igal aastal värvilise ning teadmisküllase seinakalendri, mis kaheteistkümne kuu vältel annab hõimurahvaste eluolust midagi uut teada. Seinakalendrid on mõeldud kõigile, kel laiem huvi meie sugulasrahvaste ajaloo ja kultuuri vastu. Trükiseid saab osta Fenno-Ugria Asutuse büroost eelneval kokkuleppel. 2024. aasta kalendri hind on 15 eurot, saadetise puhul lisanduvad postikulud (+pakend) 5 eurot. Vanemate kalendrite hind on 5 eurot (+postikulud pakendiga 5 eurot).

2024

Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste ja soome-ugri disainerite koostöös ning professor Piret Pupparti juhendamisel valmis hõimukalender, mille eesmärk on näidata pärandkultuuri kaasajastamise võimalusi läbi moe, populariseerida soome-ugri ning Eesti kohalike meistrite ja disainerite loomingut ning seeläbi toetada traditsioonide tundmist. Riiete näol on tegu ka ühe rikkalikuma kaasavaraga minevikust, mis on keele kõrval püsinud. Kujundaja Eva Sepping.

2023

Fenno-Ugria 2023. aasta hõimukalender annab põgusa ülevaate kaheteistkümne soome-ugri rahva eepostest. Koostaja Madis Arukask kirjutab, et eepos pole mitte ainult kultuuriline, vaid ka poliitiline akt. 19. sajandil ilmus monumentaalne „Kalevala“ ning sellele järgnes „Kalevipoeg“. 20. sajandit iseloomustab haritlaste püüd anda hääl ja lugu ka seni vaiki olnud soome-ugri rahvastele. 21. sajandi hakul valminud eeposed kõlavad aga tihti juba appihüüete või mälestustena hõimlastest, kelle osaks ajaloos on jäänud vaid halvad valikud. 


2022

Soome-ugri rahvaste koduloo- ja rahvusmuuseumidest ning erakogudest leitud pildimaterjali põhjal koostatud kalendris on kujutatud enamjaolt rauaaja lõpupoolsest ja/või keskaja algusest pärit muistiseid ning esemeid, kuna neis on tänu varajastele kirjalikele allikatele hõlpsam seostada konkreetsete soome-ugri etnostega.


hõimukalendri kaanefoto

2021

Seekord veedame aasta muusikute seltsis. Iga kalendrikuu juures kõneleb üks soome-ugri artist või ansambel lühidalt oma loo. Muusikud valisid Fenno-Ugria Asutuse töötajad ja MTÜ Hõimulõimed, mis koondab soome-ugri temaatikast huvituvaid noori. Kalender on varustatud QR koodiga, mida kasutades saab otse kalendrilehelt konkreetse artisti muusikat kuulata. QR koodi aktiveerimiseks on vaja nutitelefoni vastavat rakendust.


2020

Seekordne hõimukalender on pühendatud soome-ugri keeltele ja ÜRO rahvusvahelisele põliskeelte aastale. Iga kalendrileht tutvustab mõnd soome-ugri keelt keelenäidete kaudu. Fraasid on kalendri koostaja, keeleteadlane Sven-Erik  Soosaar valinud nii, et nad näitaks keelte omapära, kuid samas võib neist leida seda, mis meie keeli ühendab – ühise päritoluga iidseid soome-ugri tüvesid ja sarnast grammatikat.


2019

Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul keskendub see murrangulistele ajaloosündmustele sada aastat tagasi, mis lõid aluse soome-ugri rahvaste iseolemisele ja võimalused meie keelte ja kultuuride kaitseks. Eestlased, soomlased ja ungarlased saavutasid siis iseseisvuse, karjalased, komid, marid ja udmurdid said aastatel 1920-1921 territoriaalse autonoomia, mõnevõrra hiljem 1929. aastal said autonoomia ka mordvalased.


2018

Fenno-Ugria Asutus on 2018. aasta hõimukalendri pühendanud väljapaistvatele isikutele omariikluseta soome-ugri rahvaste seas. Kakskeelse (eesti ja vene) A3 formaadis spiraaliga köidetud seinakalendri iga kuu jaoks on valitud kaks mõne hõimurahva suurkuju, kelle kaudu on võimalik hõimurahvastega paremini tuttavaks saada.


2017

Tänavu tutvustab hõimukalender soome-ugri rahvaste arhitektuuri: nii traditsioonilisi ehitisi kui ka edasiarendusi. Fotod on üles võtnud kunstnikud, etnoloogid ja folkloristid välitöödel mitme aastakümne jooksul. Näidatud on põnevaid ja omanäolisi ehitusdetaile, mis on tugevasti mõjutatud kliimast ja laiuskraadist, aga ka sellest, kas asutakse sisemaal või veekogude ääres. Mitmed omapärad tulenevad mõistagi ka eri kultuuride ristumisest.


2016

Hõimukalender on söögi- ja köögiteemaline. Siit leiab kaheteistkümne soome-ugri rahva roa retsepti. Kalendri esikaant ilmestab foto Kotomka külast Põhja-Udmurtiast. Tagakaane välisküljel on uurali rahvaste levikukaart ja teemakohane saatesõna. Hõimukalender 2016 on spiraalköites seinakalender suuruses A3.


2015

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse ja Looduskiri OÜ koostöös valminud hõimukalender kujutab endast tagasivaadet ühistele suvereisidele Läänemere piirkonnas elavate soome-ugri rahvaste juurde. Meenutame piltide ja tekstide kaudu reisidel kogetud toredaid hetki ning vaatamisväärseid paiku ning anname põgusa ülevaate läänemeresoome rahvastest.


2014

Hõimukalendri iga kuu tutvustab ühte soome-ugri rahvast ja ühte nende pidu. Näiteks räägitakse jaanuaris komidest ja Vassilei peost, märtsis neenetsitest ja põhjapõdra tähendusest nende kultuuris, aprillis mansidest ja sellest, millise rolli omistavad nad varesele.


2012-2013

Rikkaliku unikaalse pildimaterjali ja Enn Säde kirjutatud haaravate tekstide kaudu vahendab kalender ekspeditsioonide jäädvustusi soome-ugri rahvaste kultuurist ja eluolust ning meenutab nende etnograafiliste filmide tegemise argipäevi. Kalendri tähtpäevavalik annab ülevaate soome-ugri rahvaste kalendripühadest ja rahvuslikest tähtpäevadest.


2008-2009

Kalender on pühendatud Fenno-Ugria Asutuse 80. aastapäevale. Fotodel näeb erinevaid mustreid, küll tekstiilidel, küll puidul. Kalendritekstid on soome-ugri rahvaste folkloorist. Järelsõna on kirjutanud Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskuse juhataja Jaak Prozes.


2005

Käesoleva kalendri põhiteema on KODU, inimest igapäevaselt ümbritsevad esemed ja keskkond. Proua Ingrid Rüütli sisukat saatesõna tsiteerides: “Igas kultuuris on vanu ja uusi nähtusi, kultuuri püsivust ja muutumist kajastab ka sõnavara. Leksika on kõige muutuvam osa keelest ja vanade soome-ugri ühissõnade osakaal tänapäeva keeltes pole kuigi suur. Üks selliseid on kodu. Kod-tüve mitmesuguste erikujudena ja erinevate tähendusvarjunditega (koda, ka emakoda, kodu, suveköök, maja, ehitus jms) tunnevad kõik soome-ugri rahvad.”