Hõimupäevad 1991. aastast oktoobrikuus

Fenno-Ugria Asutuse kaunis tava tutvustada oktoobrikuu kolmandal nädalal hõimurahvaid ja nende kultuure sai alguse juba 1931. aastal, kuid katkes nõukogude ajal.

1988. aastal traditsioon taaselustati ning 2011. aasta märtsis võeti Riigikogus vastu otsus tähistada hõimupäeva oktoobrikuu kolmandal laupäeval riikliku tähtpäevana, mil heisatakse riigilipud.

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on alates 1991. aastast korraldanud oktoobrikuus terve nädala kestvaid hõimupäevi, kus laiemal üldsusel on võimalus osa saada soome-ugri rahvaste kultuurist. Hõimupäevade põhisündmus on Tartus ja Tallinnas toimuv suur pärimusmuusikakontsert. Kuid soome-ugri piirkondadest külla saabunud folklooriansamblid reisivad ka mujal Eestis, esinedes koolides ja rahvamajades.

Soome-ugri rahvaid tutvustavaid näitusi, filmipäevi, konverentse ning muid kultuuriüritusi korraldavad hõimupäevade ajal ka Eesti Rahva Muuseum, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kunstiakadeemia, loomeliidud ning kultuuri- ja õppeasutused. Suur osa programmist toimub maakondades ning on suunatud, vastavalt hõimupäevade algsele eesmärgile, just koolinoortele.

Print Friendly, PDF & Email