Jäta menüü vahele
HR programmi logo_suur

Rahvusteaduste auhind

Alates 2012. aastast, antakse uurali omariikluseta põlisrahvaste teadustööde eest. Laureaadid kuulutatakse välja hõimupäeval (oktoobri kolmas laupäev).

Rahvusteaduste auhinna ja hõimurahvaste teadusauhinna konkurss 2021

  • Kandidaatide esitamise tähtaeg on 23.08.2021.
  • Käesoleval aastal toimub kandidaatide esitamine elektrooniliselt.
  • Palume kindlasti eelnevalt tutvuda auhinna statuudiga ja kandidaatide esitamise juhendiga (vt allpool).

Laureaadid kuulutatakse välja hõimupäeval (oktoobri kolmas laupäev), mis tänavu on 16. oktoobril.


Rahvusteaduste auhind ja Hõimurahvaste teadusauhind

Alates 2012. aastast tunnustatakse omariikluseta hõimurahvaste teadustöid kahes kategoorias:

RAHVUSTEADUSTE AUHIND:
  • uurali rahvaste rahvusteaduste (kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika) alane teadustöö mis tahes keeles;
HÕIMURAHVASTE TEADUSAUHIND:
  • mõnes hõimurahvaste keeles avaldatud teadustöö mis tahes erialal.

Auhinnad antakse välja neljal viimasel aastal ilmunud monograafia, kogumiku või koguteosena ilmunud töö eest. Laureaadid valib ekspertidest koosnev hindamiskomisjon ning kinnitab hõimurahvaste programmi juhtkomisjon.

Auhinna suurus mõlemas kategoorias on 1250 eurot.

2021. aasta konkurss

Auhinnad antakse välja neljal viimasel aastal ilmunud (2017—2021) monograafia, kogumiku või koguteosena ilmunud töö eest. Auhindadele võivad kandidaate esitada kõik soovijad, sh võib auhinnale esitada ka iseennast.

23.08.2021

Kandidaatide esitamise tähtaeg

Kandidaadi esitamiseks tuleb täita elektrooniline vorm eesti, vene või inglise keeles.

Elektroonilises taotluses tuleb ära täita järgmised väljad:

NB! Kõikide üles laaditavate failide nimetuses tuleb välja tuua dokumendi sisu ja nominendi nimi! Näide: Soovituskiri_MariMaasikas; PublikatsioonideNimekiri_MariMaasikas.

NB! Kuna elektroonilist vormi ei saa vahepeal salvestada, siis täitke elektrooniline taotlus alles siis, kui olete kõik vajalikud lisadokumendid kokku kogunud ja saate need taotlusele kohe juurde laadida.

Palume kindlasti eelnevalt tutvuda auhinna statuudiga ja kandidaatide esitamise juhendiga.

Hõimurahvaste programmi koordinaator saadab taotluse kättesaamise kohta kinnituskirja.

Laureaadid kuulutatakse välja hõimupäeval (oktoobri kolmas laupäev), mis tänavu on 16. oktoobril.

Täpsemalt

Hõimurahvaste programmi koordinaator
Marika Alver