Lennart Meri Veelinnurahva rahastu

Lennart Meri nimeline Veelinnurahva rahastu asutati 20. juunil 2007 ning selle eesmärk on jäädvustada väljapaistva riigimehe ja soome-ugri rahvaste uurija mälestust, toetades noorte loomingulist ja üldkasulikku tegevust soome-ugri rahvaste hüvanguks.

Rahastu asutas Fenno-Ugria juhatuse liige Tõnu Seilenthal ja selle põhikirja kinnitas MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatus 24. septembril 2007. aastal. Rahastu tegevust juhib viieliikmeline nõukogu.

Veelinnurahva stipendium

  • • määratakse rahastu nõukogu otsusega ühele või enamale kuni 33-aastasele noorele;
  • • rahastu nõukogu lähtub taotleja erialalisest edukusest ja tema üldkasulikust tegevusest;
  • • makstakse üks kord aastas;
  • • taotlemise võimalusest antakse teada kaks kuud enne taotluste esitamise tähtaega;
  • • taotluse peab esitama igal aastal hiljemalt 15. septembriks;
  • • saaja kuulutatakse välja oktoobrikuus hõimupäevade ajal.

Taotlemiseks tuleb esitada avaldus koos ülevaatega oma erialasest ja üldkasulikust tegevusest ja soovituse(d). Stipendiumi algatamise õigus on ka rahastu nõukogul.


Veelinnurahva rahastusse saab nii ühekordseid kui ka püsiannetusi teha:

MTÜ Fenno-Ugria Asutus, EE937700771000674192 LHV pangas (selgitusse: Veelinnurahvas, oma nimi ja isikukood).

Suur tänu toetuse eest!


Seotud lingid:

Print Friendly, PDF & Email