HÕIMURAHVASTE PROGRAMM IV (2015−2019)

Kirjandusauhinna statuut

1. Hõimurahvaste programm annab välja kirjandusauhinna hõimurahvaste kirjandusteosele, et tunnustada viimase nelja aasta jooksul ilmunud uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste omakeelseid kirjandusteoseid.

1.1. Auhinda antakse välja igal aastal.

1.2. Auhinnafondi suuruseks on 2500 eurot.

1.3. Auhinnale saab kandideerida üksnes uurali keeltes avaldatud teostega.

1.4. Auhinna saamiseks peab teos teenima vastava keele säilitamise ning edasiarendamise funktsiooni ehk olema ekspertide hinnangul nii kirjanduslikult kui ka keeleliselt märkimisväärne.

1.5. Auhinnale saab kandideerida üksnes nelja viimase aasta jooksul ilmunud teostega.

1.6. Auhinnale saab kandideerida järgmistes kategooriates:

1.6.1. ilukirjanduslik proosateos (romaan, novellikogu, jutustus);

1.6.2. ilukirjanduslik luuleteos;

1.6.3. tõlketeos (eelistatult hõimurahvaste keeltest tõlgitud romaan, novellikogu, luulekogu või näidend);

1.6.4. lasteraamat;

1.6.5. dramaturgiline teos (näidend, filmistsenaarium, ooperilibreto).

2. Nominentide esitamine

2.1. Nominentide esitajatele piiranguid ei seata.

2.2. Esitaja võib nimetada mitu nominenti.

2.3. Auhinnale kandideerimiseks tuleb esitada:

2.3.1. ilmunud teos kahes eksemplaris;

2.3.2. 1−2 kirjalikku soovituskirja/eksperthinnangut (eesti, vene või inglise keeles);

2.3.3. avaldus (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud nominendi nimi (ja pseudonüüm), sünnidaatum, töökoht, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress; kategooria, milles auhinnale kandideeritakse;

2.3.4. varem avaldatud omaloominguliste ja/või tõlgitud teoste nimekiri (eesti, vene või inglise keeles).

2.4. Kandideerimiseks vajalikud materjalid esitatakse programmi haldajale 1. septembriks.

2.5. Pärast 1. septembrit esitatud nominendid ei osale auhinnakonkursil.

2.6. Kõik kandideerimisdokumendid tuleb vormistada arvutiga.

3. Auhinna määramine

3.1. Auhinna määrab Hõimurahvaste programmi nõukogu ja Soome-ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni esindajatest ning ekspertidest moodustatud žürii.

3.2. Žürii otsustab auhindade suuruse, hulga ja kategooriate üle.

3.3. Žürii võib auhinna välja anda kas ühes või mitmes kategoorias.

3.4. Žürii võtab arvesse kohalike ekspertide soovitusi, kuid on oma otsustes sõltumatu.

3.5. Žüriil on õigus jätta auhind välja andmata.

4. Auhinnasaajate väljakuulutamine

4.1. Hõimurahvaste programmi kirjandusauhind kuulutatakse välja 1. novembril – udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.

Print Friendly, PDF & Email