ILMAPUU auhind

Alates 2010. aastast annab haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programm välja Ilmapuu auhindaLaureaat kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval maaentšäüz (neljapäev, 40 päeva pärast kevadpühi).

Ilmapuu auhind antakse igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega.

2500 euro suurune auhind antakse välja kodanikualgatusliku töö eest:

  1. etnokultuuri, keskkonnakaitse, kodu-uurimusliku, etnoajaloo või muu valdkonna projekti käivitamine ja tulemuslik läbiviimine;
  2. festivalide või ürituste sarja korraldamine ning tavade elushoidmine;
  3. kohalikule elule ja identiteedile olulise protsessi algatamine, läbiviimine ja sellele kaasaaitamine.

Ilmapuu auhinna nominendid ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid ilma nende tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda kohalikust elavast soomeugrilisest kultuurist ja selle elitaarsetest tippudest kunstides ja teaduses.

Preemia määratakse üldjuhul ühele inimesele, kuid erandkorras võib selle saada ka mõneliikmeline töörühm.


Hõimurahvaste programmi 2020. aasta Ilmapuu auhinna konkurss

Taotlejad (nominendid) peavad saatma (eesti, vene või inglise keeles):

  1. kontaktandmed: nimi, sünniaeg, töökoht, kodune- ja tööaadress, telefoninumber, e-posti aadress;
  2. taotlus koos oma tegevuse kirjeldusega, milles märkida läbiviidud üritus(t)e / projektide eesmärk, sihtgrupp, kaasatud inimeste hulk, tegevuse mõju kohalikule elule jne;
  3. 1–2 soovitus- või toetuskirja;
  4. lisada võib täiendavaid materjale, näiteks ajaleheväljalõikeid jm meediakajastusi, ürituse kava jne.

Kõik vajalikud dokumendid tuleb vormistada kas arvutiga või masinkirjas.

Taotlused tuleb saata e-postiga hiljemalt 28. aprilliks hõimurahvaste programmi koordinaatorile:

Marika Alver
marika@fennougria.ee
tel: +37255529199

Ilmapuu auhinna laureaadid kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval maaentšäüz, mis sel aastal langeb 28. maile.

hõimurahvastep

Print Friendly, PDF & Email