Jäta menüü vahele
HR programmi logo_suur

Ilmapuu auhind

Alates 2010. aastast, antakse soome-ugri põlisrahva esindajale, kelle kodanikualgatuslik tegevus on seotud hõimurahva kultuurilise püsimajäämisega.

Hõimurahvaste programmi 2024. aasta Ilmapuu auhinna konkurss

Käesoleval aastal ootame Ilmapuu auhinnale kandideerima soome-ugri keelte ja kultuuriteemade eestvedajaid Eestis ja Euroopas.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 23.05.2024.

Käesoleval aastal toimub kandidaatide esitamine elektrooniliselt.

Palume kindlasti eelnevalt tutvuda Ilmapuu auhinna statuudiga ja kandidaatide esitamise juhendiga.

Ilmapuu auhinna laureaadid kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval – maaentšäüz –, mis 2024. aastal langeb 13. juunile.

Haridus- ja teadusministeerium ja Eesti Keele Instituut tunnustavad Ilmapuu auhinnaga hõimurahvaste eestkõnelejaid. Käesoleval aastal ootame Ilmapuu auhinnale kandideerima soome-ugri keelte ja kultuuriteemade eestvedajaid Eestis ja Euroopas.

Ilmapuu auhind antakse silmapaistva kodanikualgatuse eest inimesele:

  • kelle tegevus on tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahvaste kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega, 
  • kes on oluliselt aidanud tugevdada koostööd soome-ugri hõimurahvastega ja tutvustanud hõimurahvaid Eestis ja laiemalt Euroopas. 

Preemia määratakse üldjuhul ühele inimesele, kuid erandkorras võib selle saada ka mõneliikmeline töörühm. Auhinna suurus on 2500 eurot.

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu auhinna 2024. aasta konkurss

Ilmapuu auhinnale võivad kandidaate esitada kõik soovijad, sh võib auhinnale esitada ka iseennast. Auhinnale võib esitada üksikisiku, põhjendatud juhul ka töörühma.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 23.05.2024

Kandidaadi esitamiseks tuleb täita elektrooniline vorm eesti –> https://avaldus.eki.entu.ee/

Elektroonilises taotluses tuleb ära täita järgmised väljad:

  1. Auhind –> Ilmapuu auhind
  2. Kandidaadi/kandidaatide andmed
  3. Kandidaadi esitaja kontaktandmed
  4. Taotluse kirjeldus: kandidaadi tegevuse kirjeldus, läbiviidud projektide (sh ürituste) eesmärk, sihtgrupp jne.
  5. Kohustuslikud dokumendid, mis tuleb taotlusele juurde laadida: 1–2 soovitus- või toetuskirja. Üles võib laadida ka lisamaterjale, näiteks ajaleheartikleid jmt. NB! Kõikide üles laaditavate failide nimetuses tuleb välja tuua dokumendi sisu ja nominendi nimi! Näide: soovituskiri_MariMaasikas; ülevaade-kandidaadi-tegevusest_MariMaasikas.
  6. Juurde võib lisada linke materjalidele Internetis, näiteks projektide/ürituste kodulehele, meediakajastusele, ürituste fotogaleriile jmt.

Käesoleval aastal toimub kandidaatide esitamine elektrooniliselt.

Palume kindlasti eelnevalt tutvuda Ilmapuu auhinna statuudiga.

NB! Kuna elektroonilist vormi ei saa vahepeal salvestada, siis täitke elektrooniline taotlus alles siis, kui olete kõik vajalikud lisadokumendid kokku kogunud ja saate need taotlusele kohe juurde laadida. Hõimurahvaste programmi koordinaator saadab taotluse kättesaamise kohta kinnituskirja.

Ilmapuu auhinna laureaadid kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval – maaentšäüz , mis käesoleval aastal langeb 13. juunile.