Jäta menüü vahele
Kunstnikud Urmo ja Tüüne-Kristin Vaikla: Veelind / fragment Fenno-Ugria logost

Juhatus

28. jaanuaril 2022 toimunud üldkogul valiti Fenno-Ugria Asutuse uus juhatus. Koosseisu kuulub seitse liiget, neist kolm on uued.

Fenno-Ugria Asutuse juhatus valitakse kaheks aastaks. Täpsemad tööülesanded on sätestatud põhikirjas.

28. jaanuaril 2022 toimunud MTÜ Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolekul kinnitati juhatus koosseisus.

madis.arukask@ut.ee

Fenno-Ugria asutuse juhatuse esimees 2015. aastast, juhatuse liige 2005. aastast. Ta töötab Tartu ülikoolis humanitaarvaldkonna kaasprofessorina, uurides läänemeresoome rahvaste usundit ja folkloori. Ta on korraldanud 15 aasta jooksul uurimisretki vepslaste jt. läänemeresoome rahvaste juurde. Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi president ning mitmete teadusorganisatsioonide liige.

svenerik.soosaar@eki.ee

Etümoloog, eesti, neenetsi ja mari keele uurija. Ta on ühtlasi Eesti Ungari Seltsi juhatuse liige. Hetkel töötab ta EKI vanemteadurina. Ta on ÜRO Põlisrahvaste Püsifoorumi ekespertliige aastatel 2020–2022. „Mind on lapsest saadik huvitanud võõrad keeled ja rahvad. Teadmine, et osa rahvaid ei olegi meile nii võõrad ning lähemal tutvumisel hoopis üsna lähedased ja sarnased, teeb südame soojaks. Samas teeb kurvaks, et mitmed neist rahvastest ja keeltest on hävimisohus. Olen püüdnud anda oma panuse sellesse, et need rahvad ja keeled püsima jääksid. Minu igapäevane töö on soome-ugri keelte uurimine, aga selle kõrvalt panustan ka eestikeelse Vikipeedia arengusse.“

elena.kirt@gmail.com

Udmurdi rahvusest Elena tuli 1998. aastal õppima Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö erialale (lõpetas 2005 aastal, võrdsustatud magister). Ühiskondlikult aktiivsena on ta aastaid koordineerinud Fenno-Ugria vabatahtlike vägeseid. Tema jaoks oluline udmurdi rahvapärandi elushoidmine, heal meelel tutvustab ta oma rahvast ja kombeid. Alates 2020. aasta lõpust on ta MTÜ Udmurdi Ühing Ošmes esinaine.

“Kasvasin üles Udmurdimaal ning mu kodune keel oli udmurdi keel, kuid hariduse tuli omandada kohalikus koolis vene keeles. Uuesti tuli võõras keskkonnas kohaneda Eestisse ülikooli tulles ning eesti keeles õppima asudes. Olen juba varasest east peale tajunud, mida tähendab enese kuhugi integreerimine ning tean ka, millised võtted on edule viinud.” 

anti.lillak@erm.ee 

Anti on ERMi muuseumiõpetaja ja MTÜ Hõimulõimed üks eestvedajaid. Kuid selle kõige kõrval on ta ka pühendunud muusik.

aivar@soomaa.com

Loodusturismiettevõtjana Soomaa rahvuspargis tegutsev Aivar on lõpetanud Eesti Maaülikooli loodusturismi erialal ja kaitsnud 2011 sealsamas ka magistrikraadi. 

Ta on osalenud mitmel soome-ugri rahvaste maailmakongressil ning löönud kaasa soome-ugri kultuuripealinnade liikumises, tutvustades loodushoidlikku turismi ka sugulasrahvastele. Koostöös Fenno-Ugria Asutusega andis ta 2016. aastal välja soome-ugri rahvustoite tutvustava hõimukalendri.  

“Oma sidemetest hõimurahvastega pean kõige tugevamaks tõsiasja, et olen juba tosin aastat oma elust viibinud igapäevaselt udmurdi keeleruumis, sest mu udmurditarist abikaasa Ljudmila räägib meie tütardega emakeeles. Huvi ummispuuvenede vastu on mind vedanud reisidele vepslaste ja marilaste juurde, kus haabjate ehitamine ja kasutamine on tänaseni elav kultuurinähtus. Reise soome-ugrilaste küladesse korraldaksin heal meelel senisest palju sagedamini. Näen, kuidas selline hõimuturism on rikastav nii võõrustajatele kui külastajatele.“

seilu@ut.ee

Tartu Ülikooli emeriitdotsent. Töötanud ka Jyväskylä Ülikooli ja Helsingi Ülikooli eesti keele lektorina, Eesti Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudi direktorina ning Tartu Ülikooli uurali keelte õppetooli uurali keelte ja hungaroloogia dotsendina. Peamised uurimisvaldkonnad on soome-ugri keelte ajalooline morfoloogia, handi keel, ungari keel, hungaroloogia ning ungari ja eesti keele kontrastiivne uurimine.

Marika Arendi Elita von Wolsky (Ritso)
Madis Arukask
Natalia Ermakov
Anu-Reet Hausenberg
Andres Heinapuu
Madis Järv
Indrek Jääts
Aivar Jürgenson
Kaido Kama
Väino Klaus
Ago Künnap
Anti Lillak
Ado Lintrop
Oliver Loode
Mai Luht (Võsu)
Tõnis Lukas
Aet Maatee
Mart Meri
Ingrid Rüütel
Jaak Prozes
Kadi Raudalainen
Kristiina Ross
Kirsti Ruul
Heigo Sahk
Tõnu Seilenthal
Rein Sikk
Toivo Sikka (1962–2015)
Sven-Erik Soosaar
Piret Suurväli
Eda-Riin Tuuling (Leego)
Igor Tõnurist (1947–2021)
Halliki Uibu
Arvo Valton
Raul Veede
Mihkel Veiderma (1929–2018)
Kadri Viires
Anna Kuznetsova