Jäta menüü vahele
Kunstnikud Urmo ja Tüüne-Kristin Vaikla: Veelind / fragment Fenno-Ugria logost

Hõimuklubi

2001. aastal tegevust alustanud Fenno-Ugria Hõimuklubis arutletakse soome-ugri rahvaste kultuuri, sotsiaalse, poliitilise ja majandusliku olukorra üle ning vaadeldakse fennougristika arengusuundi.
Kõnelevad hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed.
Hõimuklubi toimub koostöös Eesti Keele Instituudiga.

Viimati toimunud

27.03.2024
Ajaloolane Anti Lillak räägib oma ettekandes Eesti vadjalaste ajaloost, historiograafiast ja praegusest loost.. 
13.03.2024
Etnoloog Indrek Jääts räägib oma raamatust Ääremaadel kõndija, mis sisaldab reisikirju uurimisretkedelt soome-ugri rahvaste juurde.
6.03.2024
Ajaloolane Küllo Arjakas räägib, kuidas Eesti Vabariigi peaminister Konstantin Päts formuleeris 1918. aasta kevadel esmakordselt Eesti-Soome uniooni mõtte. 
14.02.2024
Arhitektuuriteadlane Karin Paulus räägib oma ettekandes enam kui sajandi kestnud ja tänaseni tuntavatest Soome mõjudest Eesti arhitektuuris ja disainis. 
31.01.2024
Keeleteadlane Eva Saar räägib seto keelest ja selle eripärasest sõnavarast, milles kajastuvad iidne omailm, pärimus ja kultuuriline eripära. 
3.05.2023
Avatud Eesti Fondi tegevjuht Mall Hellam: Ungari - minu mure ja rõõm.
Fenno-Ugria Hõimuklubi 2023 hooaja viimase ürituse salvestus 3.05 Eesti Keele Instituudis.
19.04.2023
Keeleteadlane Kristiina Ross käsitleb eesti kirjakeele teket ning saksa keele mõjusid selles, Sven-Erik Soosaar analüüsib eesti keele soome-ugri jooni. 
5.04.2023
Läti Ülikooli Liivi instituudi juhataja, keeleteadlane Valts Ernštreits räägib liivi pärandi taaselustamisest.

Fenno-Ugria Hõimuklubi eeskujul ja soovitusel hakati taolisi õhtuid Tallinna kõrval korraldama ka Tartus, Eesti Rahva Muuseumis. Oma sündmustekalendris anname teada mõlemast õhtust.

Fenno-Ugria hõimuõhtud Tallinna Vanalinna Muusikamajas said alguse hõimuklubi traditsioonist.

 • Tähistame teemakohaste ettekannete, filmide ja muusikaga hõimurahvaste tähtpäevi;
  • jaanuaris tähistame koos udmurtidega nende rahvuskirjaniku Kuzebai Gerdi sünniaastapäeva;
  • märtsis on Ungari 1948. a revolutsiooni aastapäeva õhtu;
  • aprillis hantide ja manside varesepäeva hõimuõhtu, mari sangari päev ning hooaja lõpuõhtu.
  • novembris tähistame liivlaste rahvuslipu päeva.
 • Esinevad hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega seotud inimesed kaugelt ja lähedalt.
 • Külas käivad ka kohalike soome-ugri seltside liikmed, kellega koos valmistame ka rahvsroogi.
 • Kaugete hõimurahvaste juures käinud filmimehed kommenteerivad oma linateoseid.
 • Laiale auditooriumile mõeldud õhtud on kõigile tasuta.

Fenno-Ugria hõimuõhtuid on toetanud Eesti Kultuurkapital ja HTM hõimurahvaste programm. Õla on all pannud ka Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

2010. aastal alustas Fenno-Ugria Asutus temaatiliste jututubade sarja.

 • Eesmärk on saada ja anda huvilistele paremat ülevaadet soome-ugri rahvaste olukorrast ja genereerida uusi ideid rahvaste vahelise koostöö arendamiseks.
 • Kitsamale huviliste ringile mõeldud jututoad toimuvad Fenno-Ugria Asutuse ruumes

22.03.2023
Fenno-Ugria juhataja Madis Arukask räägib soome-ugri eepostest. 
8.03.2023
Etnoloog Ljudmila Jamurzina autoetnograafiline käsitlus idamari naistest Mari Eli Vabariigis Venemaal ja Eestis.
8.02.2023
Jüri Viikberg (TLÜ, keeleteadlane) ja Jaak Prozes (Fenno-Ugria nõunik) kommenteerivad Venemaa ja Eesti rahvaloendusi 2020-2021.
25.01.2023
Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi ja saami aktivist Piibe Aikio saamide staatusest Soomes valitsuskriisi ajal ja parlamendivalimiste eel. Vestlust juhib Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes.