Jäta menüü vahele
Visuals by Peeter Laurits

Materjalid

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress
Tartus Eesti Rahva Muuseumis
16.–18. juuni 2021

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress jätkub neljapäeval, 17. juunil teemaistungitega. Neljas suuremas töörühmas arutletakse keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse probleemide kõrval ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsioonide küsimusi. Oluline teemavaldkond on ka traditsiooniliste ja uute meediakanalite kasutamine ning kaasaegsete keeletehnoloogiate rakendamine soome-ugri rahvaste teabetöös.

Teemaistungite moderaatorid teevad kuuldud ettekannetest ja aruteludest kongressi viimasel päeval ka kokkuvõtted.

Maailmakongressi seekordne teema on “Kultuurimaastikud – keel ja meel”. Keelepoliitikaga seotud juriidiline pool on kongressi kavast teadlikult välja jäetud, kuna see puudutaks eriti Vene Föderatsioonis elavaid rahvaid. 

Tartus kohtuvad hübriidvormis järgmised soome-ugri rahvad: mansid (4), komid (15), vadjalased (4), saamid (4), isurid (5), ingerlased (5), karjalased (15), vepslased (5), liivlased (5), soomlased (10), ungarlased (15), kveenid (5), setod (4) ja eestlased (15). Vaatlejaid on kongressile saabunud enam kui 11 välisriigist. Enamik soome-ugri rahavaste delegatsioone osalevad kongressil veebiülesena.

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi peakorraldaja on MTÜ Fenno-Ugria Asutus. Teemaistungid kavandati Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomiteega koostöös. Tartus Eesti Rahva Muuseumis hübriidvormis korraldatud suursündmus lõpeb reedel, 18. juunil.

Lehekülg on täiendamisel!

 • Keel(ed) ja identiteet
 • Kakskeelsus
 • Vanemate vastutus ja roll keele edasiandmisel järgmistele põlvkondadele
 • MTÜ-de roll ja ülesanded soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
 • Soome-ugri keelte õpetamise parimad praktikad
 • Kaasaegsed innovatsioonid soome-ugri kultuuride arengus
 • Linnanoorte suhtumine pärimuskultuuri
 • Traditsioonilise kultuuri muutmine kaasaegseks kultuuriks
 • Kliimamuutuse mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele
 • Kliimamuutus, mida see toob kaasa?
 • Paneeldiskussioon: mida me peaksime tegema muutuva kliima olukorras?
 • Traditsiooniline ajakirjandus
 • Sotsiaalvõrgustikud
 • Keeleressursid infotehnoloogias