Jäta menüü vahele
raadio, kuulaja, pikutab

Raadiosaated

alates aastast 1936

Soome-ugri rahvastest, nende keelest, kultuurist ja kommetest kõnelevaid saateid Eesti Rahvusringhäälingu (veebi)arhiivist alates aastast 1936.

 • Huvitaja: Hõimukuu ja hõimurahvad (05.10.2022) – Oktoober on traditsiooniliselt hõimukuu, et tutvustada soome-ugri rahvaid. Kuu vältel toimuvad konverentsid, kontserdid ja kirjandusõhtud. Oktoobrikuu kolmandal laupäeval tähistatakse hõimupäeva. Pidustuste valguses räägime sellest, mis meid, soome-ugrilasi, seob, kui arvestada, et suurem osa hõimlasi on Venemaa aladel ja elanud sootuks teises kultuuriruumis. Stuudios on folklorist, usundiuurija, Tartu Ülikooli võrdleva rahvaluule kaasprofessor Madis Arukask. Kes on karu müütiliste olendite reas, räägib usundiuurija Mare Kõiva. Saatejuht on Krista Taim.
 • Huvitaja: Soomeugrilaste geenid ja vaimne tervis (24.04.2021)
 • Huvitaja: Abja-Paluoja saab soome-ugri kultuuripealinnaks (03.02.2021)
 • Huvitaja: Soome-ugri rahvastest ja edasilükkunud maailmakongressist (27.05.2020) – Vikerraadio. VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress, mis pidi toimuma juunis, lükkub aasta võrra edasi. Kuidas elavad aga soome-ugri rahvad ja mida tähendavad Venemaal toimuvad regioonide ühendamisplaanid väikerahvastele? Stuudios on ajaloolane, kõigi toimunud maailmakongresside delegaat ja Fenno-Ugria Asutuse nõunik Jaak Prozes. Saates on ka usunditeadlane Reet Hiiemäe, kes räägib maagilisest piiramisest. Saatejuht on Krista Taim.
 • Huvitaja: Soomeugrilaseks olemine (28.08.2019) – Vikerraadio. Rumeenias, Cluj Nabocas, Kolozvari linnas toimus soome-ugri kirjanike 15. kongress. Mõtisklevad Kauksi Ülle, Evar Riitsaar, Kinga Marjatta Pap, Mika Keränen, Janika Kronberg, Janoš Pustai. Kuuleme udmurdilaulu ja handi memme Maria Vagatovat. Saatejuht Krista Taim.
 • Huvitaja: soome-ugri rahvaste maailm (24.10.2018) – Vikerraadio,  Jaak Prozes Fenno-Ugriast ja Ahto Raudoja Seto Instituudist, saatejuht Krista Taim.
 • Huvitaja: Hõimupäevad (17.10.2018) – Vikerraadio, kõnelevad Fenno-Ugria direktor Kadi Raudalainen, folklorist Risto Järv, folkloori- ja usundiuurija Aado Lintrop.
 • Huvitaja: Soome 100. Soome rahvusköök (06.12.2017) – Vikerraadio, põhjanaabrite köögist räägib Anna Laine.
 • Huvitaja: Heli Laaksonen räägib soome-ugri keeltest (17.09.2015) – Vikerraadio, mh kõlab luuletus “Lehm ja kask” soome, komi, seto, udmurdi ja ungari keeles.
 • Keelesaade: rahvused ja keeled Venemaal – Vikerraadio. Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes. Saatejuht Piret Kriivan (19.02.2023)
 • Keelesaade: soomeugrilased Eestis ja Venemaal – Vikerraadio. Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes. Saatejuht Piret Kriivan (12.02.2023)
 • Keelesaade: liivikeelsest luulest – luuletaja ja keeleteadlane Valt Ernštein. Saatejuht Piret Kriivan (18.09.2022)
 • Loetud ja kirjutatud: “Kalevipoeg” 160 – Vikerraadio. Eepose hingeelu valgustavad folklorist Madis Arukask ja kunstnik Kärt Summatavet. Saatejuht Maarja Vaino (12.03.2022)
 • Keelesaade: Fenno-Ugria taasasutamine 30 – Vikerraadio. Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes (27.02.2022)
 • Keelesaade: Soomeugrilased Venemaal – Vikerraadio. Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes (20.02.2022)
 • Keelesaade: Vadja keel (03.09.2017)
 • Keelesaade: Paul Ariste 110. (22.02.2015) 
 • Keelesaade: soome-ugri ümarlaud (20.09.2015) – Vikerraadio, vestlusringis on Arvo Valtoni, Eva Toulouze ja Janos Pusztay.
 • Keelesaade: Hõimukeeled (13.10.2013) – Vikerraadio. Nelja tuule rahvaste keeltest: saamidest, kveenidest, meälastest ja torniolaaksolaistest, idapoolsete hõimurahvaste keelte olukorrast. Juttu on Udmurdimaal asuvast Starõje Bõgi külast, mis sai esimeseks soome-ugri kultuuripealinnaks.
 • Keelesaade: Ungari keel (28.04.2013) – Vikerraadio. Ungari keeleteadlane Janos Pusztay.
 • Keelesaade: Soome keel (23.10.2011) – Vikerraadio, filosoofiadoktor Jaan Õispuu. Autor ja toimetaja on Piret Kriivan.
 • Keelesaade: Hõimukeeled (16.10.2011) – Vikerraadio. “Soome-ugri keeled Venemaal jäävad üha enam ja üha rohkematest eluvaldkondadest välja”, tõdeb hõimupäevade korraldaja Jaak Prozes.
 • Keelekõrv: soome-ugri keelest ja meelest (16.10.2010) – loeme luulet udmurdi, komi ja ersa keeles, kommenteerib Arvo Valton. Tõlkeid loevad Garmen Tabor ja Tõnis Rätsep. Oma tekste loevad Nina Obrezkova, Pjotor Zahharov, Nina Orehhova. Toimetaja Maris Johannes.
 • Keelekõrv: Ingeri, Eesti ja Soome (21.11.2009)
 • Keelekõrv: Janoš Pustai (29.04.2006) – Soome-ugri keelte professor Janoš Pustai Ungarist. Eesti keel Kesk-Euroopa kontekstis, teaduskeel ja poliitikakeel. Toimetaja Maris Johannes.
 • Keelekõrv: Martin Ehala (29.10.2005) – Aastatuhande tagused keelemuutused ja soome-ugri keelepuu. Kalevi Wiigi hüpoteesist. Vanad sõnad meie keeles. Katkendi Karl Ristikivi “Inimese teekonnast” loeb Indrek Sammul. Toimetaja Maris Johannes.
 • Keelekõrv: Soome-Ugri Rahvaste Kongress Tallinnas (21.08.2004) – Toimetaja Mari Tarand. 534. saade: Soome-Ugri Rahvaste Kongress Tallinnas. Sõna saavad: Livia Viitol, Nikolai Abramov (Vepsa), Galina Butõrjeva (Komi), Hannu Oittinen, Zoja Dudina (Mari), Valeri Alikov, Laid (Mari), Arvo Valton, Jeremei Aipin (Handi), Niina Zaitseva (Vepsa).
 • 50 aastat hiljem Liivi rannas (27.08.1989) – Avalik lindistus liivlaste kokkutulekult Mazirbes (Irēs). Saates esinevad viimased liivi keele oskajad, teadlased: Väino Kyröla ja Elfrida Žagare. Mati Hint tervitab liivi ja eesti keeles.
 • Vestluskaalaseks on viimne kamass (15.09.1970) –  Soome-ugri teadlaste kongressi päevil oli Tallinnas kamassi rahva viimane esindaja Klavdia Plotnikova.
 • Raadioööülikool: Maailma keelte kaardi ees (12.11.1961) – Vestleb professor Paul Ariste, räägib maailma erinevatest keeltest: soome-ugri, indo-euroopa jt, juttu tuleb nii tänapäeval kõneldavatest keeltest kui ka juba väljasurnud keeltest.
 • Peremärgid 01 (26.05.1985) – Saate autorid on Kai Maran ja Mae Vapper.  1985 suvel on Komi ANSV-s Sõktõvkaris soome-ugri rahvaid ja kultuure uurivate teadlaste VI rahvusvaheline kongress. Saate kõneaineks on soome-ugri rahvaste oletatav algkodu, sugulaskeelte algkodu, kujunemiskoht jmt.
 • Peremärgid 03 (07.07.1985) – Soome-ugri rahvamuusika ja rahvalaul, selle kogumine ja säilitamine. Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvamuusikasektori juhataja Ingrid Rüütel kõneleb hõimurahvaste vanadest muusikavormidest.
 • Peremärgid 04 (23.07.1985) – Fennougristide VI rahvusvahelise kongressi eelpäeval kõnelevad professor Paul Ariste ning Keele ja Kirjanduse Instituudi soome-ugri keelte sektori teadussekretär Aime Kährik (vepsa keele uurija).
 • Delta: stuudiokülaline on Fenno-Ugria Asutuse juht Barbi Pilvre. (24.01.2024)–Fenno-Ugria Asutuse juht Barbi Pilvre tutvustab seminari seminari “Lahe teiselt kaldalt”. Koos Soome Instituudiga korraldab ja Fenno-Ugria Asutus täna seminari “Lahe teiselt kaldalt – soomlased ja eestlased teineteise pilgu läbi 1970-80ndatel”. Soome ja Eesti vaade teineteisele toimus 1970ndatel ja 1980ndatel peamiselt kahtpidi – soomlased külastasid Eesti NSV pealinna Tallinna, eestlased jälgisid aga Soome televisiooni. Selle ajaperioodi suhet eestlaste ja soomlaste vahel pole ammendavalt käsitletud ning nooremale põlvkonnale on teema suhteliselt tundmatu, samal ajal mõjutab see Soome-Eesti suhtlust ja vastastikust kuvandit tänapäevani. Kuidas siis Soome-Eesti suhteid iseloomustada? Saatejuht Kaisa Ling.
 • Suveduur: soome-ugri rahvast maailmakongressidest läbi ajaloo (05.06.2020) – Klassikaraadio, saatejuht on Jaan Leppik ja külaline ajaloolane, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse nõunik Jaak Prozes. Ta  on olnud kõigi (aastail 1992–2016 toimunud) soome-ugri rahvaste maailmakongresside delegaat.
  Millised olid soome-ugri rahvaste rahvuslike organisatsioonide põhilised eesmärgid ja miks üldse otsustati kunagi maailmakongress kokku kutsuda?
 • Delta: dokumentaalfilm “Unustatud rahvaste jälgedes” II osa (17.01.2020) – Klassikaraadio, esitleti uut dokumentaalfilmi “Unustatud rahvaste jälgedes II osa: liivlased, isurid ja vadjalased”. Stuudios räägivad filmist Endrik Üksvärav, Ruth Alaküla ja Taisto Raudalainen. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
 • Delta: külaline ajaloolane Linda Kaljundi (22.01.2020) – Klassikaraadio, saatejuht Miina Pärn.
 • Delta: näitus Lennart Meri filmirännakutest. (18.03.2013) – Klassikaraadio,  avamisel andsid intervjuu Mart Meri, Tõnu Seilenthal ja Enn Säde.
 • Delta: külaline Kadi Raudalainen (11.10.2011) – Klassikaraadio
 • Vasar: Eesti ja Soome hõimusuhted (01.12.2017) – Stuudios on Fenno-Ugria Asutuse juhatuse liige Andres Heinapuu. Saadet juhivad Maarja Vaino ja Peeter Helme.
 • Keelekõrv: soome-ugri keelest ja meelest (16.10.2010) – loeme luulet udmurdi, komi ja ersa keeles, kommenteerib Arvo Valton. Tõlkeid loevad Garmen Tabor ja Tõnis Rätsep. Oma tekste loevad Nina Obrezkova, Pjotor Zahharov, Nina Orehhova. Toimetaja Maris Johannes.
 • Luuleruum: Soome-ugri luule (24.10.2007) – Oma tekste loevad udmurdi keeles Larissa Orehova, Arzami Otšei, Larissa Mardanova, Pjotr Zahharov; mokša keeles Vassili Krigin; komi keeles Nina Obrezkova ja Aljona Jeltsova. Tõlkinud Arvo Valton. Eestikeelseid tõlkeid loeb Garmen Tabor.
 • Hõimupäevad. Muistend “Jugra pojad” (21.10.1989) – Einar Kraut loeb muistendit “Jugra pojad”, kuidas soome-ugri hõimud endale elupaigad leidsid.