Jäta menüü vahele
Hõimupäevad 2018 plakat
Hõimupäevad 2018 plakat

Konverents 2018

Hõimupäevad 2018 konverents
“100 AASTAT SOOME-UGRI RAHVASTE ISEOLEMIST”
Neljapäeval, 25.10 kell 11-16.30
Eesti Rahva Muuseumis

 “100 aastat soome-ugri rahvaste iseolemist”

Neljapäeval, 25.10. 2018 kell 11-16.30 Eesti Rahva Muuseumis Hurda saalis (A-sissepääs)
Konverentsi töökeeled on eesti ja vene keel (sünkroontõlkega)
Konverentsi videoülekanne ERR'i portaalis

I

MARI

Rodion Tšuzajev, Mari riikliku ülikooli Rahvuskultuuri ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni instituudi direktor

Mari rahvuslik liikumine ja rahvuslik-territoriaalse autonoomia saavutamine 1917 – 1921

MORDVA

Vladimir Abramov, ajalooteaduste doktor –

Mordva rahvuslik liikumine aastatel 1917 – 1921

UDMURDI

Aleksei Ponomarjov, filosoofiadoktor,  Venemaa Teaduste Akadeemia Uurali osakonna Udmurdi filiaali filosoofia ja õiguse instituudi direktor –

Sada aastat, sada isikut, sada sündmust: Udmurdi riikluse sajandaks juubeliks

KOMI

Svetana Bandura, Komi rahvusmuuseumi direktori asetäitja –

Sürjakomide parlamentarismi allikate juures

II

KARJALA

Juri Kilin, professor, ajalooteaduste doktor, Petrozavodski riikliku ülikooli välismaa ajaloo, politoloogia ja rahvusvaheliste suhete kateedri juhataja –

Karjala autonoomia projekteerimine aastatel 1918 – 1920: sise- ja välispoliitilised faktorid

SOOME

Pekka Kauppala, Helsingi ülikooli, Venemaa ja Ida – Euroopa uurimuste dotsent –

Iseseisva Soome sünd ja 1917 – 1922 aastate geopoliitika ja soome-ugri küsimuse taustal

EESTI

Ago Pajur (PhD), Tartu Ülikool, eesti ajaloo osakonna dotsent–

Eesti teel omariiklusele 1917 – 1918

UNGARI

Andres Bereczki (PhD), Budapesti ülikooli õppejõud –

Suur sõda, revolutsioonid ja Trianoni rahuleping. Ungari aastatel 1917-1920.

Sel aastal tähistab Eesti Vabariik oma 100. sünnipäeva, hõimupäevade konverents käsitleb sel puhul ka teiste sugulasrahvaste rahvuslikku liikumist ja iseseisvuspüüdeid.

Konverents “100 aastat soome-ugri rahvaste iseolemist” keskendub soome-ugri rahvaste ajaloo pöördelistele sündmustele sada aastat tagasi Venemaal, aga ka kogu Euroopas. 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni ja Esimese maailmasõja lõpptulemuseks oli iseseisvate soome-ugri riikide tekkimine ja Vene NFSV koosseisu jäänud soome-ugri rahvaste rahvuslike territoriaal-autonoomiate moodustamine. See oli Venemaa soome-ugri rahvaste esimene rahvuslik ärkamisaeg, mille käigus sündisid ja surid suured ootused, lootused.

Konverentsil koosneb kahest teemablokist, kus esinevad ettekannetega ja osalevad järgnevates aruteludes nimekad teadlased Eestist, Soomest, Ungarist, Karjalast, Udmurdi-, Mari- ja Komi- ja Mordvamaalt. Hõimupäevade konverents on ühtlasi avalöögiks järgnevatel päevadel Setomaal korraldatavale soome-ugri rahvaste maailmakongressi vahekonverentsile ja see kuulub Eesti Vabariik 100 rahvusvahelisse programmi. Külalised soome-ugri maailmast on sellele kutsutud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul.