Jäta menüü vahele

Teadus- ja õppeasutused

Fennougristikaga tegelevad teadus- ja õppeasutused


Eesti Keele Instituut (EKI)

Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn,
(+372) 6177 500
facebook.com/Eesti.Keele.Instituut
portaal.eki.ee
EKI keeleajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakond osaleb mitmes soome-ugri projektis. Seoses uue etümoloogiasõnaraamatu ettevalmistamisega uuritakse ka eesti keele sõnavaralisi suhteid sugulaskeeltega.
Ilmunud on eesti-vadja, eesti-ersa, eesti-mari, eesti-udmurdi ja eesti-komi veebisõnastikud.
Instituudi heliarhiivis on liivi, vadja, saami, isuri, vepsa, komi, soome, karjala ja teiste soome-ugri keelte salvestisi.
Igal sügisel toimub instituudis soome-ugri keeleteaduse seminar.
Alates 2021. aastast koordineerib EKI hõimurahvaste programmi.

Eesti Rahva Muuseum (ERM)

Muuseumi tee 2, 60532 Tartu
(+372) 735 0400
facebook.com/eestirahvamuuseum
www.erm.ee
1909. aastal asutatud ERM on etnoloogia suunaga kultuuriloomuuseum, kes tegeleb Eesti ja hõimurahvaste kultuuriga seotud ainese kogumise, uurimise ja mõtestamisega. Muuseumil on rikkalikud eesti ja soome-ugri kogud: esemed, fotod, joonised, välitööpäevikud, etnograafilised kirjeldused ning filmi- ja videoarhiiv. Suur osa muuseumikogust on digiteerituna kõigile kättesaadavad võrguleheküljel www.muis.ee. 
ERM teeb koostööd paljude soome-ugri muuseumite ja teaduskeskustega ning võtab aktiivselt osa hõimupäevadest ja korraldab neid ka ise. ERMis käib järjepidev uurimistöö, korraldatakse konverentse, avaldatakse sugulasrahvaste kultuuri käsitlevaid publikatsioone ja luuakse näitusi. 
ERMi 2016. aastal avatud uues majas on kaks püsinäitust: eestlaste ja eestimaalaste kultuurilugu kajastav "Kohtumised" ning soome-ugri ja samojeedi rahvaste kultuuri käsitlev "Uurali kaja". Viimane on ainulaadne ka ülemaailmses mastaabis, sest püsinäitust, mis tutvustaks korraga 25 uurali keelkonna kuuluvat rahvast, ei ole üheski teises muuseumis.

Eesti Kirjandusmuuseum

Vanemuise 42, 51003 Tartu
(+372) 737 7700
facebook.com/kirjandusmuuseum
www.kirmus.ee
Eesti Rahvaluule Arhiivis on hulgaliselt käsikirjalisi üleskirjutisi ja helisalvestisi soome-ugri folkloorist, vaata lähemalt Kadi Sarve artiklikogust.
Folkloristikaosakonna parömioloogia töörühmal on käsil Proverbia Septentrionalia ehk läänemeresoome vanasõnade projekt. Rahvausundi uurimisrühma üks suuremaid projekte on Mythologia Uralica – uurali rahvaste usunditeatmiku koostamine. Osakonna töö tulemusena on valminud võrgulehekülg Sugriland.

Tartu Ülikool

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Jakobi 2, IV korrus, 51005, Tartu
Postiaadress: Ülikooli 18, 50090 Tartu
(+372) 737 5221
keeleteadus@ut.ee
www.ut.keel.ee/ee
Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis on soome-ugri eriala, mille raames õpetatakse soome, ungari, liivi, vadja, udmurdi, mari ja komi keelt ning mitmeid fennougristika kursusi. Toimub ka uurimistöö, eriti läänemeresoome ja komi, ent ka muude keelte alal.

Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi etnoloogia osakond

Ülikooli 16, 51003, Tartu
(+372) 737 5223
flku.ut.ee
Kultuuriteaduste ja Kunstide Instituudi etnoloogia osakond tegeleb ka sugulasrahvaste, eriti põhjarahvaste etnoloogiaga.

Ajaloo ja arheoloogia instituut

Jakobi 2, 51014, Tartu 
(+372) 737 5651
Faks: (+372) 737 5345
flaj.ut.ee
Ajaloo ja arheoloogia instituut õpetab ka soome-ugri rahvaste arheoloogiat.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Tatari 13, 10116 Tallinn
(+372) 6675 700
info@eamt.ee

Pärimusmuusika eriala

EMTA on korraldanud mitmeid pärimusmuusika eriala üliõpilaste ja õppejõudude ekspeditsioone Karjalasse, Mordvamaale, Udmurdimaale. 

Eesti Kunstiakadeemia (EKA)

Põhja puiestee 7, 10412, Tallinn
(+372) 626 7301
facebook.com/Eestikunstiakadeemia
artun.ee

Aastatel 1978‒2017 korraldas EKA kunstitudengite ekspeditsioone soome-ugri aladele. Reisidel talletati hõimurahvaste materiaalset kultuuri etnograafiliste joonistuste, fotode ja videomeediumi abil. Suurem osa kogutud materjalidest on üle antud Eesti Rahva Muuseumile. Uurimisreiside traditsiooni algatas Kaljo Põllu, aastatel 1994‒2012 viis reise läbi Kadri Viires