Jäta menüü vahele

Teadus- ja õppeasutused

Fennougristikaga tegelevad teadus- ja õppeasutused


Eesti Keele Instituut (EKI)

EKI keeleajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakond osaleb mitmes soome-ugri projektis. Seoses uue etümoloogiasõnaraamatu ettevalmistamisega uuritakse ka eesti keele sõnavaralisi suhteid sugulaskeeltega.

Ilmunud on eesti-vadja, eesti-ersa, eesti-mari, eesti-udmurdi ja eesti-komi veebisõnastikud.

Instituudi heliarhiivis on liivi, vadja, saami, isuri, vepsa, komi, soome, karjala ja teiste soome-ugri keelte salvestisi.

Igal sügisel toimub instituudis soome-ugri keeleteaduse seminar.

Alates 2021. aastast koordineerib EKI hõimurahvaste programmi.


Eesti Rahva Muuseum (ERM)

1909. aastal asutatud ERM on etnoloogia suunaga kultuuriloomuuseum, kes tegeleb Eesti ja hõimurahvaste kultuuriga seotud ainese kogumise, uurimise ja mõtestamisega. Muuseumil on rikkalikud eesti ja soome-ugri kogud: esemed, fotod, joonised, välitööpäevikud, etnograafilised kirjeldused ning filmi- ja videoarhiiv. Suur osa muuseumikogust on digiteerituna kõigile kättesaadavad võrguleheküljel www.muis.ee

ERM teeb koostööd paljude soome-ugri muuseumite ja teaduskeskustega ning võtab aktiivselt osa hõimupäevadest ja korraldab neid ka ise. ERMis käib järjepidev uurimistöö, korraldatakse konverentse, avaldatakse sugulasrahvaste kultuuri käsitlevaid publikatsioone ja luuakse näitusi. 

ERMi 2016. aastal avatud uues majas on kaks püsinäitust: eestlaste ja eestimaalaste kultuurilugu kajastav „Kohtumised“ ning soome-ugri ja samojeedi rahvaste kultuuri käsitlev „Uurali kaja“. Viimane on ainulaadne ka ülemaailmses mastaabis, sest püsinäitust, mis tutvustaks korraga 25 uurali keelkonna kuuluvat rahvast, ei ole üheski teises muuseumis.


Eesti Kirjandusmuuseum

Eesti Rahvaluule Arhiivis on hulgaliselt käsikirjalisi üleskirjutisi ja helisalvestisi soome-ugri folkloorist, vaata lähemalt Kadi Sarve artiklikogust.

Folkloristikaosakonna parömioloogia töörühmal on käsil Proverbia Septentrionalia ehk läänemeresoome vanasõnade projekt. Rahvausundi uurimisrühma üks suuremaid projekte on Mythologia Uralica – uurali rahvaste usunditeatmiku koostamine. Osakonna töö tulemusena on valminud võrgulehekülg Sugriland.


Tartu Ülikool

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis on soome-ugri eriala, mille raames õpetatakse soome, ungari, liivi, vadja, udmurdi, mari ja komi keelt ning mitmeid fennougristika kursusi. Toimub ka uurimistöö, eriti läänemeresoome ja komi, ent ka muude keelte alal.

Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi etnoloogia osakond

Kultuuriteaduste ja Kunstide Instituudi etnoloogia osakond tegeleb ka sugulasrahvaste, eriti põhjarahvaste etnoloogiaga.

Ajaloo ja arheoloogia instituut

Ajaloo ja arheoloogia instituut õpetab ka soome-ugri rahvaste arheoloogiat.


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Pärimusmuusika eriala

EMTA on korraldanud mitmeid pärimusmuusika eriala üliõpilaste ja õppejõudude ekspeditsioone Karjalasse, Mordvamaale, Udmurdimaale. 


Eesti Kunstiakadeemia (EKA)

Aastatel 1978‒2017 korraldas EKA kunstitudengite ekspeditsioone soome-ugri aladele. Reisidel talletati hõimurahvaste materiaalset kultuuri etnograafiliste joonistuste, fotode ja videomeediumi abil. Suurem osa kogutud materjalidest on üle antud Eesti Rahva Muuseumile. Uurimisreiside traditsiooni algatas Kaljo Põllu, aastatel 1994‒2012 viis reise läbi Kadri Viires