Jäta menüü vahele
VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress Tartus 2021

Esinduskogud

Soome-ugri rahvaste esindusfoorum on soome-ugri rahvaste maailmakongress, mida korraldatakse alates 1992. aastast iga nelja aasta tagant.

Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee Консультативный комитет финно-угорских народов (KKFUN) on soome-ugri rahvaste maailmakongresse koordineeriv organ, mis asutati 1992 Sõktõvkaris. Konsultatiivkomitee kaitseb soome-ugri rahvaste õiguseid ja huve, nii nagu see on kirja pandud maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonis. Komiteesse kuuluvad 20 soome-ugri ja samojeedi rahva esindajad. Eestlased on komitees esindatud Fenno-Ugria Asutuse kaudu. Vaatlejana võtab komitee tööst osa soome-ugri noorteühendus MAFUN. Konsultatiivkomitee peakorter asub Helsingis Suomi–Venäjä-Seura aadressil.

Soome-ugri rahvaste esindusfoorum on soome-ugri rahvaste maailmakongress, mida korraldatakse alates 1992. aastast iga nelja aasta tagant. Oma alalise täitevorgani konsultatiivkomitee kaudu on kongress esindatud ÜRO inimõiguste komitee põlisrahvaste töörühmades. Kongressi eesmärk on säilitada ja arendada soome-ugri rahvaid ja nende kultuuri osana inimkonna ülemaailmsest pärandist. Tänapäeval raskendavad hõimurahvaste suhteid Venemaa ja Euroopa Liidu vahelised pinged.

Kanavaranta 7 F 27, 00160 Helsinki Postiaddress: PL 131, 00131 Helsinki
Konsultatiivkomitee koduleht 
Tel: (+358) 9 693831
Fax: (+358) 9 6123787
svs@venajaseura.com