Jäta menüü vahele

Kaheksas

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress
"Kultuurimaastikud – meel ja keel"

Koht: Eesti Rahva Muuseum – Tartu, Eesti Vabariik
Aeg: 16.-18. juuni 2021
Peateema: "Kultuurimaastikud – meel ja keel".
Peakorraldaja: MTÜ Fenno-Ugria Asutus

Maailmakongressi avamisel viibisid kohapeal Eesti president, Eesti kultuuriminister ja Ungari aseriigisekretär. Videotervitused saatsid kongressile Soome, Ungari ja Läti president, Soome ja Vene ministrid.

Covid-19 viirusepuhangust tingitud oludes hübriidvormis toimunud tööst tervikuna võttis osa 268 delegaati ja vaatlejat. Tartus kohapeal viibis neist 34 delegaati ja 67 vaatlejat, veebiülesena registreeritud osalejaid oli kokku 167. VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressil osales 14 soome-ugri rahvast.

Avatseremooniast tegid kolmes keeles veebiülekanded Eesti Rahvusringhäälingu portaalid.
Kongressi ametliku programmi kõrval toimus Tartus mitmekülgne kultuuriprogramm, millest said tasuta osa kõik huvilised.

Avatseremoonia ERMis, 16.06.2021 / 
Fenno-Ugria@YT
Lõpp-plenaaristung ERMis, 18.06.2021 / 
Fenno-Ugria@YT
Maailmakongressi korraldajad, delegaadid ja Eesti Vabariigi kultuuriminister Anneli Ott Foto: Arp Karm
EESTLASTE DELEGAADID (15 inimest)
FU JUHATUS JA TÖÖTAJAD 
Madis Arukask – soome-ugri kultuurid
Eda-Riin Leego – kodanikuühiskond  ja keel
Anti Lillak – soome-ugri kultuurid
Jaak Prozes – kodanikuühiskond ja keel 
Viia-Kadi Raudalainen – soome-ugri kultuurid
Tõnu Seilenthal – presiidium, kodanikuühiskond ja keel
Sven-Erik Soosaar – massikommunikatsioonivahendid
TEISED KONGRESSI TÖÖS OSALEVAD INIMESED
Andres Heinapuu – massikommunikatsioonivahendid, redaktsioonitoimkond
Sulev Iva – kodanikuühiskond ja keel 
Indrek Jääts – kodanikuühiskond ja keel
Tiina Klooster – soome-ugri rahvad ja muutuv keskkond
Oliver Loode – kodanikuühiskond ja keel 
Peep Mardiste  – soome-ugri rahvad ja muutuv keskkond
Mart Rannut – kodanikuühiskond ja keel 
Kärt Summatavet – soome-ugri kultuurid

SETOD (4 inimest)

Rein Järvelill – massikommunikatsioonivahendid
Annela Laaneots – massikommunikatsioonivahendid
Ahto Raudoja – soome-ugri kultuurid
Rieka Hõrn – soome-ugri kultuurid
Kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
 • Keel(ed) ja identiteet
 • Kakskeelsus
 • Vanemate vastutus ja roll keele edasiandmisel järgmistele põlvkondadele
 • MTÜ-de roll ja ülesanded soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
 • Soome-ugri keelte õpetamise parimad praktikad
Soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni
 • Kaasaegsed innovatsioonid soome-ugri kultuuride arengus
 • Linnanoorte suhtumine pärimuskultuuri
 • Traditsioonilise kultuuri muutmine kaasaegseks kultuuriks
Soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes
 • Kliimamuutuse mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele
 • Kliimamuutus, mida see toob kaasa?
 • Paneeldiskussioon: mida me peaksime tegema muutuva kliima olukorras?
Massikommunikatsioonivahendid
 • Traditsiooniline ajakirjandus
 • Sotsiaalvõrgustikud
 • Keeleressursid infotehnoloogias

DELEGAADID: Rahvad üle 50 000 (ungarlased, soomlased, eestlased, karjalased, komid, permikomid, marid, mordvalased, saamid, udmurdid) – kuni 15 delegaati; alla 50 000 (Vepslased, vadjalased, isurid, ingerisoomlased, kveenid, liivlased, mansid, nganassaanid, neenetsid, sölkupid, setod, handid, eenetsid) – kuni 5 delegaati. Kokku 215 delegaati.

VAATLEJAD: Registreerumine on lõppenud.

Miks toimub seekordne maailmakongress just Tartus asuvas Eesti Rahva Muuseumis? Sellele viitas oma kutses juba 2016. aastal Lahtis toimunud kongressil eestlaste esindaja soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees Tõnu Seilenthal. Ta ütles: „Eesti Rahva Muuseum oma soome-ugri püsiekspositsiooniga on kõige õigem koht soome-ugri rahvaste suursündmuse korraldamiseks, et saada osa meie ühisest ja rikkalikust pärimuse varamust.“

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi logo (.pdf ja .png) ja illustreerivat fotomaterjali leiab pildipangast. Sotsiaalmeediast (Flickr.com, Facebook, Instagram) leiab kongressi infot teemaviidetega #tartu2021fu ja @tartu2021fu.

Täpsemalt

Maailmakongressi projektijuht
Helle Helena Puusepp
fu2021@fennougria.ee

Teabejuht
Piret Kooli
press@fennougria.ee