Jäta menüü vahele
illuatratiivne
Hõimupäevade konverents

Konverents

Hõimupäevad 2020

COVID-19 viirusest tekkinud olukord ei luba hetkel täpselt määratleda, millises vormis ja mahus seekordne Hõimupäevade tervikprogramm toimub. Kuna aga 2020. aasta on Eestis kuulutatud digikultuuri aastaks, siis soovime hõimupäevade peakontserdi tuua otseülekandena kätte kogu soome-ugri maailmale, riigipiiride avatusest ja viiruse levikust sõltumata. Allpool anname ülevaate kavandatud loenguteprogrammist ja Hõimupäevade konverentsist ((täiendamisel!). Kuupäevade kaupa saab ülevaate kavalehelt. Sisulised ülevaated: Kontserdid, Luuletrall ja Näitused.

HÕIMUPÄEVADE KONVERENTS
„Soomeugri rahvaste emakeeled ja küberruum“
Reedel 16. oktoobril kell 14-17 – Rahvusraamatukogu väike konverentsisaal.


Traditsiooniline Hõimupäevade konverents toob kokku eesti ja teiste soome-ugri rahvaste emakeeleõpetajad, et vahetada omavahel positiivseid kogemusi ja informatsiooni. Konverents toimub seekord hübriidseminari vormis: Venemaa soome-ugri rahvaste esindajad osalevad sellel veebi vahendusel. Lisaks kutsume osalema Eestis tegutsevate soome-ugri seltside eestvedajaid ja õpetajaid, kellel on näiteks kogemusi mari ja udmurdi keele õpetamisel siinsetes pühapäevakoolides.

Konverentsi peamine eesmärk on välja selgitada Vene Föderatsioonis elavate suuremate soome-ugri rahvaste emakeelte õppimise ja õpetamise olukord ning millised muutused on toimunud pärast seda, kui Vene Föderatsiooni riigiduuma võttis vastu seaduse rahvusvabariikide riigikeelte õppimise vabatahtlikuks muutmisest.

Teine eesmärk on arutada, milliseid võimalusi pakub kaasaegne infotehnoloogia emakeele õpetamiseks, õppimiseks ja populariseerimiseks. Siin loodame kuulda eelkõige positiivseid näiteid, mis puudutavad näiteks veebipõhiste platvormide kasutamist, distantsõppe võimalusi jne.
Konverentsile ootame lisaks eesti emakeeleõpetajatele kõiki, keda huvitab soome-ugri keelte kui emakeelte õpetamise probleemistik.
Koostöös Eesti Keele Instituudi ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga.

Международная конференция «Родные языки финно-угорских народов и технология» – 16 октября 2020,  14.00 – 17.00 ч.,  Национальная библиотека.

„Soome-ugri rahvaste emakeeled ja küberruum“

Konverentsi ettekanded ja esinejad:

Konverents „Soome-ugri rahvaste emakeeled ja küberruum“
16. oktoober 2020, kell 14.00 – 17.00 Eesti Rahvusraamatukogus

I osa – Soome-ugri keelte õpetamine enne ja praegu

Moderaator Jaak Prozes (Fenno-Ugria Asutus)

EESTLASED
Kaja Sarapuu – Kehra keskkooli õppealajuhataja, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esimees. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja 1984. aastast, õppekirjanduse autor: “Muutused eesti keele õpetamise mahtudes. Olukord õppekirjanduses ja õpetajate ettevalmistuses. Eesti keele arengukava”.

UDMURDID
Nadežda Merzljakova – Ludorvai keskkooli direktor;
Tatjana Jumina – Iževski 56. gümnaasiumi soome- ja udmurdi keele õpetaja: „Udmurdi keele õpetamise eripärad tänapäevaste tingimustes: linna- ja maakeskkond“

KOMID
Jelena Malõševa – Komi rahvusgümnaasiumi õppealajuhataja: “Komi keele õpetamine rahvusgümnaasiumis”

Rimma Popova – Sõktõvkari riikliku ülikooli komi keeleteaduse, fennougristika, ja regionoloogia kateedri juhataja, dotsent, keeleteaduste kandidaat: “Komi keele õpetamine Sõktõvkari riiklikus ülikoolis”

Jelena Ostapova – Sõktõvkari riikliku ülikooli komi keeleteaduse, fennougristika ja regionoloogia dotsent, keeleteaduste kandidaat: “Esimene komikeelne teadusajakiri ja tõlkekool “ Borda põž“

MARID
Raisija Kudrjavtseva – Mari riikliku ülikooli võrdleva ja soome-ugri keele kateedri professor, keeleteaduste doktor;
Vitali Šabõkov – Mari ajaloo-, keele- ja kirjanduse instituudi vanemteadur, keeleteaduste kandidaat;
Galina Škalina – Mari riikliku ülikooli kultuuri- ja kunstiteaduste kateedri juhataja, professor, filosoofiadoktor:
„Mari keele tulevik praeguste noorte arusaamades“, 2018.aasta sotsioloogilise uurimuse materjalide põhjal.

II osa – Soome-ugri keelte õpetamine ja infotehnoloogia

Moderaator Sven-Erik Soosaar (Eesti Keele Instituut)

EESTLASED
Iivika Hein – eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tartu Miina Härma nim. Gümnaasiumis. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse liige. Õppekirjanduse autor: “Eesti keele ja kirjanduse õpetamise digiressursid”

UDMURDID
Galina Gluhova – Udmurdi riikliku ülikooli udmurdi filoloogia instituudi direktor, keeleteaduste kandidaat;
Natalja Kondratjeva – Udmurdi riikliku ülikooli üldise ja soome-ugri keeleteaduse kateedri professor, keeleteaduste doktor;
Jelena Minnigarajeva – Udmurdi naisteühenduse juht:
„Udmurdi keele ja kultuuri populariseerimisele suunatud projektid“

KOMI
Lidija Zvaritš – Komi riikliku kunstide gümnaasiumi komi keele ja kirjanduse õpetaja, Vene Föderatsiooni õpetajate konkursi võitja:
„Kaasaegsete infotehnoloogiate kasutamine komi keele õpetamisel Komi riiklikus kunstide gümnaasiumis“

Vjatšeslav Stepanov – Innovatiivsete infotehnoloogiate keskuse peaspetsialist: “ Küberruumi toetus komi keelele”

MARID
Andrei Tšemõšev – Mari keele, kirjanduse ja ajalooinstituudi teadur: „Mari keele tehniline infrastruktuur: mis on tehtud ja mida teha tuleb. Milline on mari keele tehnoloogiline tulevik?“

III osa – Meie koostöö perspektiivid. Arutelu.

Korraldajad: Fenno-Ugria Asutus, Eesti Keele Instituut, Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Kaaskorraldajad: komi, mari ja udmurdi ülikoolid ja teadusasutused

 • Eesti-Ingeri 100 pidulik tähistamine
  Laupäeval, 3. oktoobril – Narvas Aleksandri Suurkirikus

Eesti ingerisoomlased tähistavad väärikalt ja pidulikult Eesti-Ingeri maa-ala liitmist Eesti Vabariigiga mälestustahvli avamisega Aleksandri Suurkiriku t2. korruse torninäituse juures ja selle juurde kuuluva asjakohase kontserdiga. Kirikusse on mälestustahvli õnnistamisele lisaks seltside laulukooridele kutsutud esinema ka segakoor Vox Populi, kes esitab helilooja Pärt Uusbergi loodud ja ingerisoomlastele pühendatud kooriteose “Pyhä Pihlaja”.

Korraldaja: Eestisoomlaste kultuuriomavalitsus

 • IV rahvusvaheline teaduskonverents “Uralo-indogermanica”
  16.-17. oktoobril TÜ Narva kolledžis

Hõimupäevade tähistamine Narvas on saanud viimastel aastatel traditsiooniks. Esimene hõimupäevade konverents “Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes” toimus Narvas 2013. aastal ja seda oleme vaheldumisi korraldanud konverentsiga “Uralo-indogermanica”.
Konverentsile, mille eesmärk on uurali/soome-ugri (soome, eesti, ungari jt) ning indoeuroopa (germaani, slaavi, balti, armeenia, indoiraani jt) keelte ja kultuuride võrdlev või kõrvutav uurimine, oodatakse keele-, kirjandus-, rahvaluule- ja muusikateadlasi, ajaloolasi, etnograafe, etnolooge ning arheolooge Eestist, Ungarist, Venemaalt.

Täpsemalt saab toimuvast ülevaate EKI kodulehelt.
Korraldaja: Tartu ülikooli Narva kolledž

 • Hõimuklubi: Kristiina Tambets ja Lehti Saag
  Kolmapäev, 21. oktoober kell 17
  Tallinnas, Rahvusraamatukogu väike konverentsisaal

Hõimuklubi teema on “Eestlaste ja teiste soome-ugri rahvaste kujunemislugu geneetika valguses”. Tartu Ülikooli genoomika instituudi geeniteadlased Kristiina Tambets ja Lehti Saag arutlevad oma ettekandes selle üle, kas geenid ja keeled räägivad meie pärinemisest ja kujunemisloost sama juttu. Kust me peame otsima oma juuri?  Neile küsimustele vastuste leidmiseks heidavad nad pilgu meie tänastele teadmistele uurali rahvaste geneetilisest mitmekesisusest kaasaegsete hõimurahvaste uurimise kaudu ning tutvustavad Eesti alade asustuslugu, kasutades selleks vaatenurka, mis ühendab erinevate teadusharude – arheoloogia, keeleteaduse ja geneetika – teadmisi ja võimalusi.    

Video: konverents on nüüd järelvaadatav!