Jäta menüü vahele
logo_puhas

Kuues

VI soome-ugri rahvaste maailmakongress

Koht: Siófok, Ungari
Aeg: 5.−7. september 2012
Peateema: keel ja rahvas
logo

Etnopoliitika ja õigus

 • Rahvusvaheliste printsiipide ja normide rakendamine soomeugrilaste kompaktsete asualade seadusandluses
 • EN lepingute (vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon ja vähemus- või regionaalkeelte Euroopa harta) rakendamine soome-ugri regioonides
 • Kodanikuaktiivsuse ja valitsusväliste organisatsioonide osa soome-ugri rahvaste arengus
 • Keel ja etniline identiteet
 • Teise rahvusvahelise põlisrahvaste kümmeastaku ja ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni elluviimine

Kaasesimehed: Mart Nutt (eestlane), Nikolai Mussalimov (udmurt)
Peaettekandjad: Aleksei Konjuhhov (komi), Zinaida Strogalštšikova (vepslane), Martin Scheinin (rahvusvaheline ekspert)

Sektsiooni “Etnopoliitika ja õigus”töö kokkuvõte


Keel ja haridus

 • Emakeel koolieelses hariduses ja algkoolis kakskeelsuse tingimustes
 • Emakeel kesk- ja kõrghariduses
 • Vanemate osa keelte edasiandmises, säilimises ja arengus
 • Võimude osa emakeelte säilimises, õpetuses ja arengus

Kaasesimehed: Nina Zaitseva (vepslane), soomlaste esindaja
Peaettekandjad: ungarlane ja mordvalane


Kultuur

 • Multikultuursus – kultuuripärand. Globaalne kultuur ja lokaalne kultuuripärand. Soome-ugri kultuur maailmakultuuri osana;
 • Raamatukogude ja etnokultuurikeskuste osa emakeelte propagandas;
 • Loominguline tegevus: indiviidi aktiivsus ja roll võrgustike loomises ja kodanikuühiskonna arengus.

Kaasesimehed: Enikö Sji (ungarlane), Jelena Bogdanova (karjalane)
Peaettekandjad: Pasi Saukkonen (soomlane), maride esindaja

Sektsiooni kokkuvõte 


Infotehnoloogiad ja meedia

 • Tänapäevaste infotehnoloogiate kasutamine soome-ugri kultuuride praktiseerimises ja levitamises;
 • Traditsioonilise (ajakirjandus, raadio, TV) ja uue (sh sotsiaal-) meedia osa soome-ugri keelte oskuse arendamisel;
 • Emakeelsed arvutimängud ja õppeprogrammid.

Kaasesimehed: Vladimir Kokko (ingerisoomlane), neenetsite esindaja
Peaettekandjad: Maarja Lõhmus (eestlane), saamide esindaja

Sektsiooni töö kokkuvõte


Tervis, demograafia ja ökoloogia

 • Soome-ugri keeled ja rahvad rahvaloendustes
 • Globaalne kliimamuutus ja selle mõju soome-ugri ja samojeedi rahvastele
 • Alkoholi- ja narkovastane poliitika
 • Loodusmaastikud, -kaitsealad ja ajaloolised looduslikud pühapaigad rahvusliku identiteedi kandjatena

Kaasesimehed: Tatjana Merkušina (hant), permikomide esindaja
Peaettekandjad: Nikolai Strelkov (udmurt), Gabriella Vukovics (ungarlane)

Sektsiooni töö kokkuvõte

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolek kinnitas 25. mail 2012 soome-ugri rahvaste VI maailmakongressil osaleva Eesti delegatsiooni nimekirja. Delegatsiooni moodustavad 20 inimest, kelle hulka kuulub teadlasi, ajakirjanikke, kultuuritöötajaid, kultuuripärandi kaitse spetsialiste ja muude erialade esindajaid.

Eesti delegaatidest osalebTõnu Seilenthalkongressi tööpresiidiumisAndres Heinapuuredaktsioonikomisjoni töös. Poliitikasektsiooni kaasesimeheks on Mart Nutt. Meediasektsiooni peaettekande soome-ugri infoväljast peab Maarja Lõhmus. Kõikidelt delegaatidelt eeldatakse aktiivset osalemist kongressi töös kas ettekande või sõnavõtuga.

Eesti delegaadid on esindatud kõigis töösektsioonides: enim delegaate on registreerinud kultuurisektsiooni, kuid mitmeid osalejaid on ka rahvuspoliitika ja õiguse, ökoloogia, keele ja hariduse ning meediasektsioonis.

Eesti delegatsiooni kokkupanemiseks levitati erinevate huvigruppide seas ringkirju ja üleskutseid ning avaldati teade Fenno-Ugria kodulehel.

Lisaks delegaatidele on kongressist võimalik osa võtta 20 Eesti vaatlejal, kes peavad maksma omaosalustasu.

Kongressile on tulemas vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja kultuuriminister Rein Lang.

Delegaadid
 1. Riin Alatalu
 2. Madis Arukask
 3. Andres Heinapuu
 4. Ott Heinapuu
 5. Indrek Jääts
 6. Ahto Kaasik
 7. Kaido Kama
 8. Ando Kiviberg
 9. Oliver Loode
 10. Maarja Lõhmus
 11. Mart Nutt
 12. Irina Petrova
 13. Jaak Prozes
 14. Viia-Kadi Raudalainen
 15. Kadi Sarv
 16. Tõnu Seilenthal
 17. Kersti Sepper
 18. Rein Sikk
 19. Madis Tuuder
 20. Kadri Viires
Vaatlejad
 1. Irene Käosaar – haridus- ja teadusministeerium
 2. Jüri Valge –haridus- ja teadusministeerium
 3. Madis Järv – kultuuriministeerium
 4. Anne-Ly Reimaa kultuuriministeerium
 5. Tiit Pruuli – Gotravel
 6. Margit Siim – UNESCO
 7. Valeri Kalabugin – tõlk
 8. Margit Langemets – Eesti Keele Instituut
 9. Art Leete – Tartu Ülikool
Riigikogu vaatlejad
 1. Väino Linde
 2. Tõnis Kõiv
 3. Mart Meri
 4. Juku-Kalle Raid
 5. Ester Tuiksoo

Tõnu Seilenthal
Eestlaste esindaja sõnavõtt avaplenaaristungil eesti, inglise, vene keeles

Riin Alatalu
Arhitektuur kui identiteedi nurgakivi eesti, vene keeles

Madis Arukask
Traditsiooniline, modernne ja postmodernne väikerahvaste kultuuris eesti, vene keeles

Indrek Jääts
Etnoregionaalsed liikumised ja Eesti viimane rahvaloendus vene keeles

Ahto Kaasik
Looduslikud pühapaigad hoiavad soome-ugri kultuuri ja eneseteadvust eesti, inglise, vene keeles

Irene Käosaar
Eesti keele osa mitmekeelses ja multikultuurilises Eestis slaidid vene keeles

Oliver Loode
Soome-ugri maailma kultuuripealinnad inglise keeles   vene keeles

Maarja Lõhmus
Soome-ugri infoväli
eesti keeles   inglise keeles  vene keeles

Viia-Kadi Raudalainen
Rahvakultuur: osaleda või tarbida? eesti keeles  vene keeles

Kersti Sepper
Kultuurikontaktide osatähtsus tänapäeval, nende tähtsuse muutumine multikulturaalses ja infotehnoloogilises maailmas eesti keeles

Margit Siim
Kohaliku kultuuripärandi kaitsmisest UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni raames inglise keeles

Rein Sikk
Kas soomeugrilased saavad enesele meedia abiga lipu? eesti, vene, inglise keeles

Madis Tuuder
Eesti keele situatsioonist Kirde-Eestis eesti keeles

Jüri Valge
Emakeel ja väärtusõpetus noortele vene keeles