Soome-ugri kultuuripealinnad

Soome-ugri kultuuripealinnad on soomeugri rahvaste noorteühenduse (MAFUN) ja Põlisrahvaste Arengu Keskuse MTÜ ühine ettevõtmine, mis algatati 2013. aastal. Fenno-Ugria Asutus on soome-ugri kultuuripealinnade koostööpartner programmi käivitamisest alates.

Soome-ugri kultuuripealinnade programmi eesmärk on tõsta teadlikkust uurali rahvastest ja keeltest, tugevdada ühist soome-ugri identiteeti ja hoogustada kohalikku arengut soome-ugri maailmas.

Siiani on soome-ugri kultuuripealinna tiitlit kandnud Udmurdi küla Bõgõ (2014), Setomaa küla Obinitsa (2015), Ungari küla Iskaszentgyörgy ja Vezprémi linn (2016) ning Karjala küla Vuokkiniemi (2017) ja Mari Vabariigis asuv Šorunža (Untšo) küla (2019).

Kõigil juhtudel aitas soome-ugri kultuuripealinna tiitel tõsta tiitlikandjate tuntust nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt, sh kultuuriturismi arendamise kaudu.

2020. aastal kannab soome-ugri kultuuripealinna tiitlit Baškiirias asuv Miškino küla, mis koroonakriisi tõttu ei saanudki kultuuripealinna staatust tähistada – suur osa kultuuripealinna üritustest pärast pidulikku avamist jaanuaris jäeti pandeemia tõttu ära. Kultuuripealinnade sekretariaat püüab olukorda lahendada selliselt, et Miškan saaks algselt plaanitud visiooni siiski ellu viia. Üks võimalusi on kultuuripealinna tiitli tagasipöördumine Miškanile pärast 2021. aastat.


Soome-ugri kultuuripealinn 2021 on Abja-Paluoja


Seotud lingid: 


25 miljonit hõimlast haarav kultuuripealinna tiitel on aidanud tugevdada kohalikke kogukondi ja pakkunud neile uusi arenguvõimalusi. Programm on aga pälvinud positiivsest vastukaja soome-ugri maailmas ka laiemalt – näiteks nimetas ÜRO põlisrahvaste õiguste eriraportöör Victoria Tauli-Corpuz seda eeskujuks põlisrahvaste kultuuriliste õiguste edendamisel.

Rohkem infot:

Oliver Loode
Soome-ugri kultuuripealinnade programmijuht
oliver.loode@uralic.org
+372 513 2992
www.uralic.org

Print Friendly, PDF & Email