Jäta menüü vahele
soome-ugri rahvaste lipud

Kultuuripealinn

Tiitel, mis rändab mööda soome-ugri maid aastast 2013.

Soome-ugri kultuuripealinnad on soome-ugri rahvaste noorteühenduse (MAFUN) ja Põlisrahvaste Arengu Keskuse MTÜ ühine ettevõtmine, mis algatati 2013. aastal. Fenno-Ugria Asutus on soome-ugri kultuuripealinnade koostööpartner programmi käivitamisest alates.

Soome-ugri kultuuripealinna tiitel on kavandatud rahvuspiirkondade arengu hoogustamiseks ja neist positiivse kuvandi loomiseks. Muuhulgas aitab tiitel tõsta kohalike teadlikkust uurali rahvastest ja keeltest, tugevdades ühist soome-ugri identiteeti ja hoogustades kohalikku arengut soome-ugri maailmas. Soome-ugri kultuuripealinna sümbol on tsrik.

Siiani on soome-ugri kultuuripealinna tiitlit kandnud Udmurdi küla Bõgõ (2014), Setomaa küla Obinitsa (2015), Ungari küla Iskaszentgyörgy ja Vezprémi linn (2016) ning Karjala küla Vuokkiniemi (2017), Mari Vabariigis asuv Šorunža (Untšo) küla (2019) ja Baškiirias asuv Miškino küla (2020).

Kõigil juhtudel aitas soome-ugri kultuuripealinna tiitel tõsta tiitlikandjate tuntust nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt, sealhulgas kultuuriturismi arendamise kaudu.

Soome-ugri kultuuripealinn 2021 on Abja-Paluoja

Mulgimaa uudised ja kava

25 miljonit hõimlast haarav kultuuripealinna tiitel on aidanud tugevdada kohalikke kogukondi ja pakkunud neile uusi arenguvõimalusi. Kultuuripealinnade programmid on pälvinud positiivsest vastukaja soome-ugri maailmas ka laiemalt – näiteks nimetas ÜRO põlisrahvaste õiguste eriraportöör Victoria Tauli-Corpuz seda eeskujuks põlisrahvaste kultuuriliste õiguste edendamisel.

Täpsemalt teab

Oliver Loode
Soome-ugri kultuuripealinnade programmijuht
oliver.loode@uralic.org
+372 513 2992
www.uralic.org