Soome-ugri kultuuripealinnad

punane_valgel-02

Soome-ugri kultuuripealinnad on Soome-ugri rahvaste noorteühenduse (MAFUN) ja Põlisrahvaste Arengu Keskuse MTÜ ühine ettevõtmine, mis algatati 2013. aastal. Fenno-Ugria Asutus on olnud soome-ugri kultuuripealinnade koostööpartner alates programmi käivitamisest.

Soome-ugri kultuuripealinnade programmi eesmärgiks on tõsta teadlikkust uurali rahvastest ja keeltest, tugevdada ühist soome-ugri identiteeti ja hoogustada kohalikku arengut soome-ugri maailmas.

Siiani on soome-ugri kultuuripealinna tiitlit kandnud Udmurdi küla Bõgõ (2014), Setomaa küla Obinitsa (2015), Ungari küla Iskaszentgyörgy ja Vezprémi linn (2016) ning Karjala küla Vuokkiniemi (2017).
2019. aasta kultuuripealinnaks valiti Šorunža (Untšo) küla Mari Vabariigis Venemaal. Kõigil juhtudel aitas soome-ugri kultuuripealinna tiitel tõsta tiitlikandjate tuntust nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt, sh kultuuriturismi arendamise kaudu.

Kultuuripealinna tiitel on aidanud tugevdada kohalikke kogukondi ja pakkunud neile uusi arenguvõimalusi. Programm on aga pälvinud positiivsest vastukaja soome-ugri maailmas ka laiemalt – näiteks nimetas ÜRO põlisrahvaste õiguste eriraportöör Victoria Tauli-Corpuz seda eeskujuks põlisrahvaste kultuuriliste õiguste edendamisel.

Vastavalt kultuuripealinnade põhikirjale ei valitud tiitlikandjat 2018. aastaks, kuid käimas on konkurss 2019. aasta soome-ugri kultuuripealinna tiitlile, millele on oodatud ka kandidaadid Eestist. Konkursi materjalidega saab tutvuda kultuuripealinnade veebis www.uralic.org ning kirjalike taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2018. Konkursi võitja kuulutatakse välja 8. aprillil Obinitsas.

Soome-ugri kultuuripealinna 2019 konkursi korraldamist toetab Hõimurahvaste Programm.

Rohkem infot:

Oliver Loode
Soome-ugri kultuuripealinnade programmijuht
Oliver.loode@uralic.org
+372 513 2992
www.uralic.org

Print Friendly, PDF & Email