Soome-ugri kultuuripealinnad

Soome-ugri kultuuripealinnad on Soome-ugri rahvaste noorteühenduse (MAFUN) ja Põlisrahvaste Arengu Keskuse MTÜ ühine ettevõtmine, mis algatati 2013. aastal. Fenno-Ugria Asutus on olnud soome-ugri kultuuripealinnade koostööpartner alates programmi käivitamisest.

Soome-ugri kultuuripealinnade programmi eesmärgiks on tõsta teadlikkust uurali rahvastest ja keeltest, tugevdada ühist soome-ugri identiteeti ja hoogustada kohalikku arengut soome-ugri maailmas.

Siiani on soome-ugri kultuuripealinna tiitlit kandnud Udmurdi küla Bõgõ (2014), Setomaa küla Obinitsa (2015), Ungari küla Iskaszentgyörgy ja Vezprémi linn (2016) ning Karjala küla Vuokkiniemi (2017). 2019. aastal oli kultuuripealinn Šorunža (Untšo) küla Mari Vabariigis Venemaal.

Kõigil juhtudel aitas soome-ugri kultuuripealinna tiitel tõsta tiitlikandjate tuntust nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt, sh kultuuriturismi arendamise kaudu.

2020. aastal kannab soome-ugri kultuuripealinna tiitlit Baškiirias asuv Miškino küla, mis koroonakriisi tõttu ei saanudki kultuuripealinna staatust tähistada – suur osa kultuuripealinna üritustest pärast pidulikku avamist jaanuaris jäeti pandeemia tõttu ära. Kultuuripealinnade sekretariaat püüab olukorda lahendada selliselt, et Miškan saaks algselt plaanitud visiooni siiski ellu viia. Üks võimalusi on kultuuripealinna tiitli tagasipöördumine Miškanile pärast 2021. aastat.


Soome-ugri kultuuripealinn 2021 on Abja-Paluoja

Seotud lingid: 


25 miljonit hõimlast haarav kultuuripealinna tiitel on aidanud tugevdada kohalikke kogukondi ja pakkunud neile uusi arenguvõimalusi. Programm on aga pälvinud positiivsest vastukaja soome-ugri maailmas ka laiemalt – näiteks nimetas ÜRO põlisrahvaste õiguste eriraportöör Victoria Tauli-Corpuz seda eeskujuks põlisrahvaste kultuuriliste õiguste edendamisel.

Rohkem infot:

Oliver Loode
Soome-ugri kultuuripealinnade programmijuht
oliver.loode@uralic.org
+372 513 2992
www.uralic.org

Print Friendly, PDF & Email