Soome-ugri kultuuripealinnad

Soome-ugri kultuuripealinnad on soomeugri rahvaste noorteühenduse (MAFUN) ja Põlisrahvaste Arengu Keskuse MTÜ ühine ettevõtmine, mis algatati 2013. aastal. Fenno-Ugria Asutus on soome-ugri kultuuripealinnade koostööpartner programmi käivitamisest alates.
Soome-ugri kultuuripealinna tiitel on kavandatud rahvuspiirkondade arengu hoogustamiseks ja neist positiivse kuvandi loomiseks. Muuhulgas aitab tiitel tõsta kohalike teadlikkust uurali rahvastest ja keeltest, tugevdades ühist soome-ugri identiteeti ja hoogustades kohalikku arengut soome-ugri maailmas. Soome-ugri kultuuripealinna sümbol on tsirk.


Soome-ugri kultuuripealinn 2021 on Abja-PaluojaSiiani on soome-ugri kultuuripealinna tiitlit kandnud Udmurdi küla Bõgõ* (2014), Setomaa küla Obinitsa (2015), Ungari küla Iszkaszentgyörgy ja Vezprémi linn (2016) ning Karjala küla Vuokkiniemi** (2017), Mari Vabariigis asuv Šorunža (Untšo) küla (2019) ja Baškiirias asuv Miškino*** küla (2020).

Kõigil juhtudel aitas soome-ugri kultuuripealinna tiitel tõsta tiitlikandjate tuntust nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt, sealhulgas kultuuriturismi arendamise kaudu.

2020. aastal kandis soome-ugri kultuuripealinna tiitlit Baškiirias asuv Miškino*** küla, mis koroonakriisi tõttu ei saanudki kultuuripealinna staatust tähistada – suur osa kultuuripealinna üritustest jäeti pärast pidulikku avamist pandeemia tõttu ära. Kultuuripealinnade sekretariaat püüab olukorda lahendada selliselt, et Miškino saaks algselt plaanitud visiooni siiski ellu viia. Üks võimalusi on kultuuripealinna tiitli tagasipöördumine pärast 2021. aastat.

25 miljonit hõimlast haarav kultuuripealinna tiitel on aidanud tugevdada kohalikke kogukondi ja pakkunud neile uusi arenguvõimalusi. Programm on aga pälvinud positiivsest vastukaja soome-ugri maailmas ka laiemalt – näiteks nimetas ÜRO põlisrahvaste õiguste eriraportöör Victoria Tauli-Corpuz seda eeskujuks põlisrahvaste kultuuriliste õiguste edendamisel.

Rohkem infot:

Oliver Loode
Soome-ugri kultuuripealinnade programmijuht
oliver.loode@uralic.org
+372 513 2992
www.uralic.org


∗ Starõje Bõgi
∗∗ Voknovolok (Vuokkiniemi)
∗∗∗ Ida-mari elanikkonnaga küla. Marid kasutavad küla mainides nimekuju Miškan.

Print Friendly, PDF & Email