Jäta menüü vahele
näituseplakat

Ingerisoomlaste 100 aastat

Ülevaatenäitus jutustab ingerisoomlaste keerukast saatusest umbes saja aasta vältel peamiselt kodustest fotoalbumitest pärit fotode põhjal.

Enamikku ingerisoomlasi tabas enam-vähem sarnane saatus, mis paiskas nad Teise maailmasõja ajal laiali endise Nõukogude Liidu aladele, lisaks Soome ja Rootsi. Aga esineb ka erandlikke elukäike, millega on võimalik tutvuda tihtilugu vägagi hästi korrastatud perealbumite lehekülgedel.

Näituse terviku loomine osutus küllaltki keerukaks ülesandeks, sest nii mõnestki ajalooepisoodist pole ingerisoomlaste fotoalbumites säilinud ühtki fotot. Ladusama narratiivi saavutamiseks ja lünkade täitmiseks on igale näituse paanile mahutatud entsüklopeedilises võtmes kokkuvõte kõnealuse ajajärgu kohta.

Fotovalikul oli kaks kriteeriumit:

  1. järgida lineaarset ajalookulgu kümnendist kümnendisse saja aasta jooksul;
  2. lähtuda ennekõike ajaloo kogeja vaatepunktist, n-ö rohujuuretasandilt.

Perekonnaalbumitest pärinevad fotod annavadki selleks parima võimaluse. Kokkuvõttes võib sellist esitusviisi vaadelda kroonikana ravarühma enda vaatepunktist. Koostöös fotokunstnik Herkki-Erich Merilaga sündis suurepärase süntees ajastuomase pildiesteetika, perekonnaloolise sisu ja üldisema ajalooprotsessi vahel.

Näitus sai rahalist tuge Soome Vabariigi riigikantseleilt Suomi-Finland 100 programmi raames.

  • Näituse koostaja: Eesti Akadeemilise Ingerisoome Seltsi juhatuse esimees Taisto-Kalevi Raudalainen ja kujundas fotokunstnik Herkki-Erich Merila.
  • Väljaandja: Eesti Akadeemiline Ingerisoome Selts
  • Maht: 20 polümeertahvlit (mõõdus 60×80 cm) + 6 tekstitahvlit ajalooperioodide lühikirjeldustega. Tahvlitel on u 300 fotot koos pildiallkirjade ja ajalooepisoode selgitavate saatetekstidega.
  • Kontakt ja tellimine: Taisto Raudalaine, taika.rauta@gmail.com