Jäta menüü vahele
tunnuspilt
Hõimupäevad 2019 plakat

Konverentsid, loengud 2019

Hõimupäevad 2019 kava põliskeelte aastal


Konverentsid, loengud

Põlisrahvad ja keeled globaliseeruvas maailmas. Väljakutsed, võimalused ja ohud.

Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6, Tallinn)

Keelte digitaliseerimine, mitmekeelsus, vähemuskeelte prestiiž.

Ingerimaa mälupaigad: järjepidevus ja katkestus

Eesti Rahvusraamatukogus.

“Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes V”

Tartu Ülikooli Narva Kolledžis

Pühendatud Ungari keeleteadlase, folkloristi, etnograafi, antropoloogi, kartograafi, kaasaegse fennougristika rajaja Antal Reguly 200. juubelile.

Hõimuklubi: Antal Reguly 200

Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6)

Keeleteadlane Szilárd Tibor Tóth peab ettekande ungari keelemehest Antal Regulyst (1819–1858), kelle ekspeditsioonidel kogutud materjal tõestas veenvalt handi, mansi ja ungari keele sugulust. Reguly uurimused põhjustasid Ungaris tänini kestva poleemika ungarlaste kuuluvusest soome-ugri rahvaste hulka. Lisaks ettekandele räägib ERMi teadur Svetlana Karm muuseumi ekspeditsioonist Polaar-Uuralites asuva Reguly nimelise mäe tippu. Ekspeditsioon oli pühendatud ÜRO põliskeelte aastale.

Loengu eel avatakse Ungari Instituudis (Piiskopi 2) teabenäitus Antal Regulyst.

Loeng udmurdi kultuurist

Kehra muuseumis

Udmurdi keele ja kultuuri kandja, luuletaja ja tõlk, Kehra kooli õpetaja Mush Nadii  udmurtidest ja nende kultuurist. Sissepääs tasuta.