Jäta menüü vahele
videokaamera

Telesaated

Saated on jagatud teemade kaupa

Soome-ugri rahvastest ning nende kultuurist ja keelest kõnelevaid saateid, dokumentaalfilme ja muusikalisi ülesvõtteid Eesti Televisiooni (veebi)arhiivist.

“Meie hõimlased” teevad uuel hooajal pika tiiru naabermaades. Teekond algab reisiga Põhja-Soomesse, kus külastatakse juba 10. põlvkonda samas talus põhjapõtru kasvatavat perekonda. Mida teevad põhja-soomlased selleks, et kohalik turismiäri õitseks ja kuidas muuta traditsioonilisi toite kaugetele külalistele ahvatlevaks? Saatejuht Kaidor Kahar, tootja Okri Productions.

 1. osa : Kaasan ja Marimaa – Näitleja Ville Haapasalo reisib Siberisse oma soome juuri otsima ning seikleb kuu aega Volga ääres ja Uurali mägedes soome-ugri hõimudega lähemalt tutvust tehes. 2012. aasta maikuus filmitud sari avab meile hõimlaste elu põneval moel ja seninägemata nurga alt. Ville alustab oma teekonda Volga äärest, kus tutvub Kaasani hobuste, maride loodususundi ja pühade hiitega.
 2. osa: Marimaa – Selles osas vaatleb Ville lähemalt maride keelt ja kultuuri, osaleb ristsetel ja käib esinemas kohalikus raadios.
 3. osa : Marimaa ja Udmurtia – Ville teeb tutvust mari põlluharijatega, võtab ette teekonna pühasse hiide ja kohtub 2012. aastal Eurovisiooni võitnud baabuškatega!
 4. osa : Udmurtia – Ville külastab Udmurtia pealinna Iževskit, kohtub viimaste udmurdi keele oskajatega ja otsustab maalimisega kätt proovida.
 5. osa : Udmurtia ja Mordva – Seekord teeb Ville tutvust udmurtide loodususundiga ning käib ersade külas kohtumas šamaani ja ravitsejaga.
 6. osa : Mordva ja Komi – Ville külastab soome keele tundi rahvuskoolis, kus lastele õpetatakse sõjakunste. Seejärel reisib ta öörongiga Komimaale, kus kuuleb liigutavaid lugusid Afganistani sõjast.
 7. osa : Komimaa I – Suusalegend Raissa Smetanina avaldab Villele saladuse oma minevikust. Valvsate silmapaaride all külastab Ville Uljana kloostrit ning vaimustub jahimajakeses avanevast vaatepildist.
 8. osa : Komimaa II – Ville põnevad seiklused viivad ta seekord kaevandusse ja helikopterilennule üle Uurali mäestiku. Lisaks jõuab ta lutipudelist hirvevasikaid süüa ja külastada Stalini vangilaagrit.
 9. osa : Handi-Mansimaa I – Ville kohtab põhjapõdrakasvatajaid, kelle elu on naftatööstus kibedaks teinud. Rahvusmuuseumis näidatakse Villele haruldast eksponaati.
 10. osa : Handi-Mansimaa II – Ville 30-päevane reis lõpeb laevamatkaga Obi jõel. Veel külastab Ville kalatehast ja käib väikeses külakeses, kuhu pääseb ainult suviti, mööda veeteed.

Kuueosaline saatesari tutvustab Eestis elavaid soome-ugri rahvaid. Mis teid pidi marid, udmurdid, mordvalased ja teised Eestisse jõudsid? Kuidas nad siin elades oma vanu traditsioone hoiavad ja mismoodi kogukond omavahel suhtleb? Saatejuht Ivo Tšetõrkin, produtsent Kristjan Ojang, tootja Okri Productions OÜ.

 • Soomaa uni. (28.12.2022) ETV2, haabja ehitamine Soomaa rahvuspargis Aivar Ruukeli juhatusel.
 • Dokumentaalfilm “Unustatud rahvaste jälgedes” II osa (29.03.2020) – ETV2, kammerkoor “Collegium Musicale” ja Fenno-Ugria käisid külas meie kolmel sugulasrahval – isuritel, vadjalastel ning liivlastel, et neile laulda Veljo Tormise nende samade rahvaste folkloorile põhinevat kooritsüklit “Unustatud rahvad”. Toimetaja Ruth Alaküla.
 • Veelinnurahvas (15.03.2006) – ETV, Lennart Meri autorifilm soome-ugri väikerahvastest. Film taastati projekti Eesti film 100 raames.
 • Dokumentaalfilm “Ja päästa meid ära kurjast ” (2004) –  Madis Arukask, Taisto Raudalainen.
 • Elavalt maetud (11.03.2007) – ETV, Vepsa rahvusrühm koosneb tänaseks vaevalt 7000 inimesest. Maria, kunagise vepsa-vene kloostriküla Dazarvi viimane elanik, meenutab siinset karmi elu. Oma jõuliste eetiliste hoiakute ja pärimussidusa maailmanägemisega osutub Maria erakordselt mitmeplaaniliseks paikkondliku mälu kandjaks. Koos Mariaga vepsa mõtteilma ja lähiajalukku sisenedes on meil veel lootust sellest metsistunud kultuurivõsast mõni rada leida… Film vepslaste elust ja identiteedist kaasajal. Autorid Taisto Raudalainen ja Madis Arukask.
 •  Üle maailma käimise raja. Veljo Tormis (26.12.1996) – ETV, saade jälgib Veljo Tormise tegevust  aastal, mil helilooja andis esmakordselt üle 15 aasta teatud põhimõtetel kestnud vaikimist ETV-le intervjuu ja osales oma teoste ettekannetel Soomes ja Walesis.
 • Lend (17.04.1995) – ETV, soome-ugri hõimude hulka kuuluvad handid elavad Lääne-Siberi madalikul. 1989. aastal oli hante 22 521. Filmis näeme Grigori Kantarovi neljalapselise perekonna elu-olu kodus põtrade keskel ja venekeelset internaatkooli, kuhu handi lapsi viiakse õppeajaks helikopteriga. Stsenaarium ja režii Valentin Kuik.
 • Dokumentaalfilm “Liivlaste lood” (1991 – ETV, lugu ühe rahvakillu hääbumisest. Räägivad liivi keeles Oskar Stalt, Elfrida Žagar, Alfon Berthold, Poulin Klavina, Andrõks Zeberg, Irma Fridrihson. Filmis on kasutatud Eesti Filmiarhiivi ja Eesti Telefilmi arhiivimaterjale. Käsikiri, režii ja heli Enn Säde, kaamera Ago Ruus, muusikaline kujundus Priit Pedajas, toimetajad Reet Sokmann ning Lisa Hovinheimo (Yle), tootmisdirektor Ene Arumaa.
 • Dokumentaalfilm “Kaleva hääled” (27-04.1986) – ETV. Nüüdisajal ammutame oma teadmisi raamatutest, suurem osa meie mälust asub neis. Meil on raske, kui mitte võimatu kujutleda kirjakunstieelset aega. Siis kandis inimene teadmisi ümbritsevast maailmast enesega kaasa. Aastamiljonite kogemus anti põlvest-põlve edasi suuliselt. Selle edasiandmiseks leiutati mitmesuguseid viise – rituaale, tingmärke, kaljujooniseid, suulise kõne allutamist kindlale rütmile, mis hõlbustas teksti meelespidamist. Film jaguneb mõtteliselt kolme ossa: esimeses jälgitakse mälu osa kultuuris Kaleva-eelsel ja -järgsel ajal. Rahvalaulud on salvestatud 1985. aasta filmiekspeditsioonil Karjala ANSVs ja Handi-Mansi autonoomses ringkonnas. Teises tehakse kaasa Elias Lönnroti uurimismatk Eestis, mis on esitatud tema päeviku põhjal, mille avastas Heldur Niit Soome Kirjanduse Seltsi arhiivis 1985. aastal. Lönnroti märkmeid loeb Tõnu Mikiver. Kolmandas osas elustatakse sooraua valmistamise rituaal, juhendas Arvi Lauringson. Kõlab Veljo Tormise “Raua needmine” Filharmoonia Kammerkoori esituses. Arbuja – Tõnu Kaljuste, vana sepp – Heino Müller, noor sepp – Sulev Teppart. Liikumise seadis Mai Murdmaa. Stsenarist ja režissöör Lennart-Georg Meri, operaator Ago Ruus, kunstnik Epp-Maria Kokamägi, helilooja Lepo Sumera, monteerija Kadri Kanter, filmi direktor Ene Arumaa, toimetaja Enn Vetemaa. Film on digitaalselt restaureeritud 2009. aastal.
 • Siberi rahvaste muusikat (04.12.1978) – ETV, mansi rahvamuusikute Grigori ja Pjotr Sainahhovite, sölkupi lauliku Mihhail Irikovi ja keti pillimehe Ivan Tõganovi lühikontsert. Režissöör Mark Soosaar.
 • Tuhandeaastane muusika (20.10.1978) – ETV, režissöör-operaator Mark Soosaar.
 • Villem Ernits (2021) – värske doksaade Villem Ernitsast on kokku pandud tuntud keelmehe 130. sünniaastapäevaks, autor Anu Ernits.
 • Ööülikooli rännakud: Tõlkija ja fennougrist Eva Toulouze. Karula(02.02.2016) – ETV, autor-toimetaja Jaan Tootsen.
 • Tähelaev: Arvo Valton (27.04.2008) – ETV
 • Keele meelest: 3 osa (11.05.2007) –  ETV, keeleteadlane Karl Pajusalu räägib murde- ja üldkeele seostest, keeleteadlane Jüri Viikberg on aastaid uurinud Siberi eestlaste keelekasutust
 • Akadeemik Ariste kaks armastus: vadjalased (2001) – ETV, Akadeemik Paul Ariste (1905-1990), keda mäletavad särava isiksusena paljud nii Eestis kui ka piiri taga, pühendas suure osa oma elust vadja rahvakultuuri uurimisele. Paul Ariste viljakas koostöö oma peamiste keelejuhtidega (Oudekki Figurova, Maria Boranova, Dunja Trofimova) on omaette nähtuseks eesti rahvusteaduses. Selle töö tulemusel sündis mitmeköiteline tekstide kogu “Vadja etnoloogia” ning vadja keele sõnaraamat. Kolm noormeest käisid 2000. aasta suvel Vaipoles uurimas, milline on selle eestlastele lähima, väikesearvulise hõimurahva mõttemaailm tänapäeval. Nagu selgus, on vadja keelel oma kindel koht nii mõnegi inimese argimõtteid ja toimetusis. Kohaliku külarahva seas leidus neidki, kes muljetavaldava missioonitundega on pühendunud selle põlise läänemeresoome kultuuri hoidmisele.
 • Avatud ülikool: Soome-ugri geneetilise ajaloo taustast. Professor Richard Villems(22.04.2000) – ETV
 • Kommentaare eesti mütoloogiale: Peko (14.03.1998) – ETV, Setu viljakusejumala Pekoga seotud uskumusi kommenteerib folklorist Paul Hagu.
 • Akadeemikud: Julius Mark (30.09.1989) – ETV, professor Julius Marki meenutavad tema endised kolleegid, õpilased ja tütred. Saatejuht Andres Vihalem.
 • Lingua: Sissejuhatus (03.10.1987) – ETV, sarja sissejuhatav saade maailmas kõneldavatest keeltest, nende arenguloost ja seostest. Intervjuu tuntud keeleteadlase professor Paul Aristega. Saatejuht Lauri Leesi.
 • Maailm nagu pada (05.07.1985) – ETV, saate aluseks on mh Kaljo Põllu graafiliste lehtede sari “Kodalased”. Režissöör Tiina Park, toimetaja Mariina Mälk.
 • Paul Ariste (03.02.1985) – ETV, portreesaade professor Paul Aristest – kuuleme ta tööst, elust. Sõna võtavad tema juhendamisel töötavad aspirandid. Saatejuht Katrin Saks.
 • Hõimupäevade sündmused Tallinnas. (19.10.2023) Linnameedia
 • Prillitoos: 507 (27.10.2019) – ETV, hiljutise hõimupäeva tähistamise puhul räägime Udmurtiast. Irina Orehhova abiga otsime ühiseid soome-ugri juuri.
 • Hõimuside: Anne Türnpu (18.10.2009) – ETV – 13 rott, jakuudi nõid ja hingekell.
 • Hõimuside: udmurt Lõmaš Mõtus Kama(19.19.2009) – ETV–  laulab udmurdi rahvalaulu, räägib oma nime saamisloo ja ühe udmurid muinasjutu.
 • Hõimuside:
 • Lähme külla: Ersad ja mokšad (18.09.2009) – ETV, autor Galina Velman, režissöör Sergei Ledenjov. Külalisi võõrustavad Tallinna ersad ja mokšad. Pakutakse hirsijahupliine.
 • Lähme külla: Marid (04.09.2009) – Autor Galina Velman, režissöör Sergei Ledenjov. Külalislahkus on enamiku maailma rahvaste üks tähtsamaid tunnusjooni, mille põhimõtteks on teisest rahvusest ja teise usutunnistusega naabritest lugu pidada, püüda neist aru saada ning nendega rahus elada. “Parem lahja rahu kui rammus tüli,” ütleb vanasõna. Kuidas Eesti põliselanikud ja rahvusvähemuste esindajad külalisi võõrustavad? See tseremoonia näeb harilikult ette maitsva võõruskosti valmistamist, külaliste vastuvõtmist ja nende meele lahutamist. Igal rahval on omad sajanditega välja kujunenud traditsioonid ja neid uue saatesarja autorid tutvustavadki. Esimeses saates võõrustavad külalisi Tallinna marid. Laual on traditsioonilised mari toidud: hirsi-kõrvitsapuder, magusad kakud ja peedikali.
 • Etnomosaiik: Mordvalased (02.02.2009) – ETV, autor Jevgenia Haponen
 • Lapi lood (10.03.1989) – ETV, “Vanemuine” teatrietendus
 • Žiguliga Venemaal 3 osa: Mordva  (07.11.2017) – ETV, Soome-Ugri hõimukaaslased Mordvamaal võtsid Žigulidega reisinud eestlased vastu avasüli. Mordva pealinn Saransk pidas oma sünnipäeva ja Venemaa Föderatsiooni iseseisvuspäeva soomeugrilikus võtmes ning sündmuste keerisesse tõmmati ka meie reisiseltskond. Ühtlasi tegime tutvust sealsete puukujude valmistajate traditsioonidega.
 • Eestimaa (01.01.1968) – ETV, autor Valdo Pant.
 •  Unustatud rahvaste jälgedes (04.09.2018) – ETV2, toimetaja Ruth Alaküla. Kammerkoos “Collegium Musicale” ja soome-ugri rahvastega koostööd edendav organisatsioon Fenno-Ugria ingerisoomlaste, karjalaste ja vepslaste juures.
 • MI: Karjala saade (19.10.2017) – ETV, EV100 sünnipäeva auks rändab segakoor “Collegium Musicale” Veljo Tormise teose “Unustatud rahvad” jälgedes. “MI” jälgis nende suvist Karjalasse käiku, et uurida, kas soomeugriliku runolaulu lätted on endiselt elujõulised.
 • MI: Unustatud rahvad (07.11.2013) – ETV, helilooja Veljo Tormise tsükli “Unustatud rahvad” eesti esiettekanne. Kõnelevad liivlane Valts Ernstreits, vepslane Vladimir Solovjev, vadjalane Zinaida Saveljeva, isurlane Nikoli Põder, ingerlane Lilia Tarkanovskaja Seppänen, karjalane Ritva Lampivuo ja kirjanik Jaan Kaplinski. Saatejuhid Timo Steiner ja Joonas Hellerma.
 • Unustatud rahvad: Karjala saatus (21.11.1999) – ETV, kuueosaline sari segakoorile “Unustatud rahvad” ehk soome-ugri hõimu muusikaline portree. Sarja loomiseks andis tõuke 1969. aastal kaasatehtud matk liivlaste juurde. 1990. aasta salvestusele on lisatud Veljo Tormise kommentaar ja laulude eestikeelsed tõlked. Toimetaja Ela Tomson.
 • Unustatud rahvad: Vadja pulmalaulud (07.11.1999) – ETV
 • Unustatud rahvad: Liivlaste pärandus (07.11.1999) – ETV
 • Unustatud rahvad: Vepsa rajad (21.11.1999) – ETV
 • Unustatud rahvad: Ingerimaa õhtud (11.11.1999) – ETV
 • Unustatud rahvad: Isuri eepos (14.11.1999) – ETV
 • Üle maailma käimise raja. Veljo Tormis (26.12.1996) – ETV, saade jälgib Veljo Tormise tegevust aastal, mil helilooja andis esmakordselt üle 15 aasta teatud põhimõtetel kestnud vaikimist ETV-le intervjuu ja osales oma teoste ettekannetel Soomes ja Walesis.
 • Kolm pulmalaulu (14.10.1995) – ETV, monoetendus soome-ugri rahvaste folkloori ainetel
 • Folklooriansambel Hellero (24.06.1989) – ETV
 • Viru säru: Maapäev Virumaal (28.10.1989) – ETV, folkloorifestivali Baltica ’89 ajal toimunud maapäev. Saatejuht Merike Veskus. Kaadritagused kommentaarid Leili Padevstilt.
 • Suu laulab, süda muretseb (17.12.1989) – ETV, Komi ANSV-s peetud neljandal folkloorifestivalil nähtust. Saatejuht Georg Jegorov.
 • Siberi rahvaste muusikat (04.12.1978) – ETV, mansi rahvamuusikute Grigori ja Pjotr Sainahhovite, sölkupi lauliku Mihhail Irikovi ja keti pillimehe Ivan Tõganovi lühikontsert. Režissöör Mark Soosaar.
 • Tuhandeaastane muusika (20.10.1978) – ETV, režissöör-operaator Mark Soosaar.