Jäta menüü vahele
HR programmi logo_suur

Teadus- ja arendustegevuse toetused

Hõimurahvaste programmi projektitoetused

Teadus- ja arendusprojektide taotlusvoor

Taotlusvooru kogueelarve ühe kalendriaasta kohta on 75 000 eurot. 2023. aasta eelarve on juba kaetud käimasolevate jätkuprojektidega.

  Taotlusvooru uute projektide jaoks sel aastal ei avatud, kuna eelarve on kaetud käimasolevate jätkuprojektidega.

  Uute projektide jaoks avatakse taotlusvoor 2024. aasta jaanuaris.

   Hõimurahvaste teadus- ja arendusprojektide meetme kaudu toetatakse keele ja kultuuri alast teadus- ja arendustegevust hõimurahvaste keele, ajaloo ja kultuuriga seotud erialadel, nagu keeleteadus, folkloristika, keeletehnoloogia, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, museoloogia jmt.

   Toetatakse tegevusi, millega panustatakse:

   • hõimurahvaste keelte ja kultuuride teaduslikku uurimisse ja arendamisse:
    1. hõimurahvaste keele- ja kultuuripärandi kogumine, säilitamine, uurimine ja vahendamine;
    2. hõimurahvaste päritolu kui ka teiste noorteadlaste ja välisüliõpilaste kaasamine projektidesse ja nende õpingud Eesti kõrgkoolides;
   • koostöö rahvusvaheliste teadlasvõrgustike ja -projektidega;
   • uute ja innovaatiliste lähenemiste, meetodite ning vahendite juurutamine teadustöös.

   Hõimurahvaste programmist ei toetata: