Jäta menüü vahele
HR programmi logo_suur

Teadus- ja arendustegevuse toetused

Hõimurahvaste programmi projektitoetused

Avatud on teadus- ja arendusprojektide taotlusvoor

Erandlikult võib käesolevasse taotlusvooru esitada ka projekte, mille tegevustega on alustatud 2022. aastal enne taotlusvooru väljakuulutamist. Taotlusvooru kogueelarve ühe kalendriaasta kohta on 75 000 eurot.

Hõimurahvaste teadus- ja arendusprojektide meetme kaudu toetatakse keele ja kultuuri alast teadus- ja arendustegevust hõimurahvaste keele, ajaloo ja kultuuriga seotud erialadel, nagu keeleteadus, folkloristika, keeletehnoloogia, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, museoloogia jmt.

Toetatakse tegevusi, millega panustatakse:

  • hõimurahvaste keelte ja kultuuride teaduslikku uurimisse ja arendamisse:
    1. hõimurahvaste keele- ja kultuuripärandi kogumine, säilitamine, uurimine ja vahendamine;
    2. hõimurahvaste päritolu kui ka teiste noorteadlaste ja välisüliõpilaste kaasamine projektidesse ja nende õpingud Eesti kõrgkoolides;
  • koostöö rahvusvaheliste teadlasvõrgustike ja -projektidega;
  • uute ja innovaatiliste lähenemiste, meetodite ning vahendite juurutamine teadustöös.

Hõimurahvaste programmist ei toetata: