Rahvusteaduste auhinna laureaadid

2016

Uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö

Vepsa teadlane IRINA VINOKUROVA − venekeelse monograafia «Мифология вепсов. Энциклопедия» (“Vepsa mütoloogia. Entsüklopeedia”) eest.

Uurali keeltes avaldatud teadustöö

Uurali keeltes avaldatud teadustöö eest sel aastal auhinda välja ei antud, kuna vastavaid teadustöid konkursile ei saadetud.

Rahvusteaduste auhinnale kandideerisid udmurdi, vepsa, saami ja mari teadlased – kokku 12 soome-ugri teadlast.

2015

Uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö

Mari teadlane RAISSIJA KUDRJAVTSEVA – venekeelse monograafia «Генезис и динамика поэтики марийского рассказа в контексте литератур народов Поволжья» (Mari lühiproosa poeetika genees ja dünaamika Volga-äärsete rahvaste kirjanduse kontekstis) eest.


Uurali keeltes avaldatud teadustöö

Mari teadlane NADEŽDA FEDOSSEJEVA – mäemarikeelse monograafia mäemarikeelse uurimuse «Сӹлнӹшая шӹдӹрвлä. Кырык мары писательвлäн творческий портретӹштӹ» (Sõnakunstnikud. Mäemari kirjanike loomingulised portreed) eest.

2014

Uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö

Komi teadlane NIKOLAI KUZNETSOV – venekeelse monograafia «Пространственная семантика местных падежей коми языка (когнитивный анализ)» (Komi keele kohakäänete ruumisemantika (kognitiivne analüüs)) eest.


Uurali keeltes avaldatud teadustöö

Konkursile saadetud teoste puudumise tõttu auhinda välja ei antud.
Rahvusteaduste auhinnale kandideerisid mansi, komi, udmurdi, ersa, mokša, mari ja karjala teadlased – kokku 15 soome-ugri teadlast.

2013

Uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö

Komi teadlane VIKTORIA VLASSOVA – venekeelse monograafia „Старообрядческие группы коми: конфессиональные особенности социальной и обрядовой жизни“ (Komi vanausuliste grupid: sotsiaalse ja rituaalse elu konfessionaalsed iseärasused) eest.


Uurali keeltes avaldatud teadustöö

Konkursile saadetud teoste vähesuse tõttu auhinda välja ei antud.

Rahvusteaduste auhinnale kandideerisid handi, mansi, komi, udmurdi, ersa ja mari teadlased – kokku 19 soome-ugri teadlast.

2012

Uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö

Liivi teadlane VALTS ERNŠTREITS – lätikeelse monograafia “Lībiešu rakstu valoda” (Liivi kirjakeel) eest.


Uurali keeltes avaldatud teadustöö

Mari teadlane OLEG SERGEJEV – marikeelse monograafia “Марий йылме. Стилистика” (Mari keel. Stilistika) eest.

Rahvusteaduste auhinnale kandideerisid mari, udmurdi, komi, mokša, ersa, handi, mansi, vepsa, karjala, ingeri-vadja-isuri, liivi ning saami teadlased – kokku 25 soome-ugri teadlast.

Print Friendly, PDF & Email