Jäta menüü vahele

Võrukesed

Alates 1990. aastatest on võru keelt ja kultuuri senisest rohkem väärtustatud.

Nimetused ja asuala

Võrukesed (ka võrokesed, endanimetus võrokõsõq) on Kagu-Eestis asuva Võrumaa (praegune Põlva ja Võru maakond ning osa Valga maakonnast) põlised elanikud, läänemeresoome rahvas, keda võib pidada eestlaste allrahvuseks (subnatsioon).

Arvukus

Võrukesi on maailmas umbes 70 000.

Keel ja kombed

Võrukeste identiteedi põhialuseks on võru keel.  Neid peetakse otsekohesteks ja usaldavateks, põhjaeestlastest temperamentsemateks. Tuntud on võrukeste külalislahkus.

Võru maarahvas arvestab paljuski veel külakogukonna arvamuse ja tavadega, ka linnavõrukestele on oma suguvõsa küllalt tähtis. Külades on alles palju iidseid kombeid, Võrumaalt on üles kirjutatud palju rahvalaule ja -jutte.

Tänapäev

Alates 1990. aastatest on võru keelt ja kultuuri senisest rohkem väärtustatud. Aastast 1995 töötab Võru linnas riiklik teadus- ja arendusasutus Võru Instituut, mis tegeleb võru keele ja kultuuri uurimise ja arendamisega, ning korraldab selle õpetamist. Sealhulgas on loodud üsna arvestatav võrukeelse kirjanduse kogum.

Ka Vikipeediast on olemas võrukeelne variant.

Ainuke läbinisti võrukeelne ajaleht Uma Leht ilmub kaks korda kuus. Iga aasta ilmub üksikuid võrukeelseid tele- ja raadiosarju ja saateid.