JĂ€ta menĂŒĂŒ vahele
HR programmi logo_suur

Taotlusjuhend 🎹

Kultuuri- ja haridustegevuse projektitoetused

Kultuuri- ja haridusprojektide taotlusvoorud on avatud 2 korda aastas: jaanuaris ja mais.

Taotluste esitamise tÀhtaeg on 6. mai 2024.

HÔimurahvaste programmi kultuuri- ja haridusprojektide toetuste andmise

tingimused ja kord

Juhendi eesmĂ€rk on sĂ€testada hĂ”imurahvaste programmi kultuuri- ja haridusprojektide toetuste jagamise ja kasutamise tingimused. Toetuste andmist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammist hĂ”imurahvaste keelte ja kultuuride toetusmeetme kaudu. HĂ”imurahvaste programmi tegevust korraldab Eesti Keele Instituut (edaspidi EKI). Toetuste jagamiseks korraldab EKI avatud taotlusvoorud.

1. HÔimurahvaste programmi kultuuri- ja haridusprojektide meetme kaudu toetatakse vÀljaspool Vene Föderatsiooni:

1.1. soome-ugri rahvaid tutvustavate kultuurisĂŒndmuste korraldamist, soome-ugri rahvaste kultuurielu edendavaid sĂŒndmusi ja projekte, kultuurivahetust ja koostööd;

1.2. koolituste lÀbiviimist ja erialast enesetÀiendamist;

1.3. ilukirjanduslike ja kultuurialaste raamatute avaldamist hÔimurahvaste keeltes;

1.4. hÔimurahvaste keeli ja kultuure tutvustavate materjalide koostamist ja avaldamist;

1.5. hÔimurahvaste omakeelsete Ôppematerjalide koostamist, keelekoolitusi ja e-keeleÔppe lahenduste vÀlja töötamist;

1.6. osalemist ĂŒhisekspeditsioonidel, vĂ€litöödel ja konverentsidel.

2. HÔimurahvaste programmist ei toetata:

2.1. ĂŒldjuhul taotluse esitamise tĂ€htajaks juba toimunud projekte;

2.2. tehnika ja pÔhivahendite ostmist.

3. Toetuse taotlemine

3.1. Taotlusvoor kuulutatakse vÀlja EKI kodulehel ning teiste infokanalite kaudu.

3.2. Taotlus tuleb vĂ€ljakuulutatud tĂ€htajaks esitada Taotluste Menetlemise InfosĂŒsteemis (edaspidi taotluskeskkonnas): https://toetused.kul.ee/

3.3. Toetusi saavad taotleda Eestis registreeritud juriidilised ja fĂŒĂŒsilised isikud.

3.4. Taotlus tuleb esitada eesti keeles.

3.5. Toetatakse kuni ĂŒheaastaseid projekte.

3.6. Taotluses tuleb nÀidata projekti kogu eelarve ning vÔimaliku lisarahastuse puhul mÀrkida selle maht ja allikad. Eelarve juurde tuleks vÔimalusel lisada hinnapakkumised.

3.7. Olenevalt projekti liigist, on nÔutud jÀrgmised lisad:

3.7.1. KultuurisĂŒndmuste korraldamise projektid(kontserdid, etendused, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad, laagrid jms):

  • lektori(te)/Ă”petaja(te)/esineja(te) kinnitus osalemise kohta, kui kĂŒsitakse toetust neile sĂ”idukulude hĂŒvitamiseks, töötasu maksmiseks;
  • ĂŒrituse programm;

3.7.2. Rahvusvahelistel sĂŒndmustel osalemise projektid(konkursid, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad jm):

  • kinnitus ĂŒritusel osalemise kohta (kutse, registreerimisleht, programm vmt);

3.7.3. Publikatsioonide projektid:

  • kĂ€sikiri vĂ”i kĂ€sikirja kavand;
  • tĂ”lketeoste puhul originaal, tĂ”lkenĂ€idis ja tĂ”lkeĂ”iguse kinnituskiri (teose valdajaga sĂ”lmitud lepingute koopiad).

3.7.4. NĂ€ituse korraldamise projektid

  • nĂ€itusepaiga kinnituskiri (ruumi rendi korral koos hinnapakkumisega).

4. Taotluste hindamine

4.1. Taotlusi hindavad eksperdid ja juhtkomisjoni liikmed, kes kinnitavad, et ei ole kasusaajana taotlusega seotud isikud KVS-i Â§ 7 tĂ€henduses. Juhtkomisjon vĂ”tab toetuste eraldamise aruteludes arvesse taotlusi ja ekspertide hinnanguid, kuid on otsuste tegemisel vaba.

4.2. Taotluste hindamisel lÀhtutakse ennekÔike projektitaotluste sisulisest tasemest ning vastavusest toetamispÔhimÔtetele. Muu hulgas vÔetakse hindamisel arvesse eelarve pÔhjendatust ja vastavust plaanitud tegevustele; oma- ja/vÔi kaasrahastuse olemasolu (soovituslik); toetustaotluse korrektsust (kogu vajaliku informatsiooni esitamine taotlusvormil nÔutud kujul ning Ôigeks ajaks).

4.3. Juhtkomisjon teeb otsuse taotluse rahuldamata jÀtmise kohta, kui esineb mÔni jÀrgmistest asjaoludest:

4.3.1. taotlejal on toetuse andja ees tÀitmata kohustusi (eelmise projekti aruanne on esitamata vÔi ei ole esitatud Ôigeaegselt);

4.3.2. taotluses on esitatud ebaÔigeid vÔi mittetÀielikke andmeid;

4.3.3. taotlusele sÀtestatud nÔuded ei ole tÀidetud.

4.4. Toetuse saajad ja toetussummad otsustatakse ĂŒhe kuu jooksul alates taotluste esitamise tĂ€htajast.

4.5. Taotluse esitajaid teavitatakse otsustest taotluses esitatud e-posti teel.

5. Toetuse eraldamine ja toetuse kasutamise tingimused

5.1. Toetus eraldatakse EKI direktori kĂ€skkirjaga, milles mÀÀratakse toetuse saaja, toetuse summa, toetatava tegevuse nimetus, lepingu sĂ”lmimise vajadus, toetuse vĂ€ljamakse tegemise ja aruandluse esitamise tĂ€htaeg.

5.2. Toetuse saaja kohustub nimetama Haridus- ja Teadusministeeriumit toetajana projekti tegevusega seotud trĂŒkistes, reklaamides (pressiteated, trĂŒki-, tele- ja raadioreklaam jne) ning avalikel esinemistel; vĂ”imalusel lisama hĂ”imurahvaste programmi logo.

5.3. Toetuse saajal lasub kohustus tasuda kÔik riiklikud maksud.

5.4. FĂŒĂŒsilisele isikule eraldatud toetusest arvestatakse maha tööjĂ”ukulud.

5.5. Aruanne tuleb esitada elektrooniliselt taotluskeskkonnas.

5.6. Aruande esitamata jÀtmisel uusi taotlusi ei toetata.

5.7. Toetuse saaja vÔimaldab toetuse andjal kontrollida esitatud aruannete Ôigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipÀrasust.

5.8. Kui projekt ei toimu vĂ”i lĂŒkkub edasi, tuleb sellest hĂ”imurahvaste programmi koordinaatorile taotluskeskkonnas kohe kirjalikult teada anda.

5.9. Toetuse saaja peab arvestama EKI kirjalikult esitatud mÀrkustega ja antud juhistega.

5.10. Toetuse kasutamise muudatused ja tÀiendused on kehtivad vaid juhul, kui need vormistatakse taotluskeskkonnas kirjalikult.

5.11. Kui ĂŒks pool esitab taotluskeskkonnas teisele poolele kirjalikult toetuse kasutamise muutmiseks pĂ”hjendatud ettepaneku, peab ettepaneku saaja selle lĂ€bi vaatama 20 tööpĂ€eva jooksul alates ettepaneku saamisest. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda taotluskeskkonnas kirjalikult pĂ”hjendada.

6. Dokumentatsioon

6.1. Toetuse saaja kohustub pidama toetuse kohta arvestust kooskÔlas raamatupidamise seadusest tulenevate nÔuetega.

6.2. Toetuse saaja on kohustatud hÔimurahvaste programmilt saadud toetuse kohta pidama eraldi raamatupidamisarvestust kulude osas. See tÀhendab, et toetusest tasutud kulud peavad olema toetuse saaja raamatupidamises eristatavad muudest kuludest ja tÔestatavad algupÀraste kulu- ja maksedokumentidega.

6.3. Toetuse saaja peab sĂ€ilitama toetuse kasutamisega seotud originaaldokumente seitse aastat.

6.4. Toetuse saaja peab toetuse andja kirjalikul nÔudmisel esitama algdokumentide ja maksekorralduste koopiad, mis tÔendavad toetuse kasutamisel tekkinud kulutusi, 5 tööpÀeva jooksul sellesisulise nÔude saamisest.

6.5. Taotlusvooru ja toetuste kasutamise menetlemisega seotud dokumente ja andmeid sÀilitatakse Ôigusaktidega kehtestatud korras.

Kinnitanud hÔimurahvaste programmi juhtkomisjon, detsember 2023

TĂ€psemalt

programmi koordineerija
Marika Alver