Jäta menüü vahele
HR programmi logo_suur

Statuut đź”­

Hõimurahvaste programm annab hõimurahvaste teadustööde eest välja rahvusteaduste auhinda ja hõimurahvaste teadusauhinda.

RAHVUSTEADUSTE AUHIND JA HĂ•IMURAHVASTE TEADUSAUHIND

1. Auhindade eesmärk ja sisu

1.1. Rahvusteaduste auhinna ja hõimurahvaste teadusauhinnaga tunnustatakse omariikluseta hõimurahvaste teadustöid.

1.2. Rahvusteaduste auhind antakse välja Uurali rahvaste rahvusteaduste (kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika) alase teadustöö eest mistahes keeles.

1.2.1. Auhinna suuruseks on 1250 eurot.

1.2.2. Auhind antakse kas ühele teadlasele või teadlaste kollektiivile.

1.3. Hõimurahvaste teadusauhind antakse välja mõnes hõimurahvaste keeles avaldatud teadustöö eest mistahes erialal.

1.3.1. Auhinna suuruseks on 1250 eurot.

1.3.2. Auhind antakse kas ühele teadlasele või teadlaste kollektiivile.

1.4. Rahvusteaduste auhinda ja hõimurahvaste teadusauhinda antakse välja igal aastal.

2. Kandidaatide esitamine

2.1. Auhinnale võib esitada teadlase(d), kes on viimase nelja aasta jooksul avaldanud olulise monograafia, kogumiku või koguteose.

2.2. Kandidaate võivad esitada kõik soovijad.

2.3. Esitaja võib üles seada mitu kandidaati.

2.4. Auhinnale võib esitada ka iseennast.

2.5. Kandidaatide esitamine antakse igal aastal teada korraldaja veebilehe ja muude avalike kanalite kaudu.

2.6. Kandidaadi esitamisel tuleb täita elektrooniline vorm, esitada avaldatud monograafia, kogumik või koguteos, 1–2 soovituskirja valdkonna eksperdilt, kandidaadi CV ja publikatsioonide nimekiri.

2.7. Esitusvormi võib täita eesti, vene või inglise keeles.

3. Auhindade määramine ja väljakuulutamine

3.1. Rahvusteaduste auhinna laureaadi ja hõimurahvaste teadusauhinna laureaadi valib ekspertidest koosnev hindamiskomisjon ning kinnitab hõimurahvaste programmi juhtkomisjon.

3.2. Auhinnaväärilise kandidaadi puudumisel on hindamiskomisjonil õigus jätta auhind välja andmata.

3.3. Rahvusteaduste auhinna laureaat ja hõimurahvaste teadusauhinna laureaat kuulutatakse välja hõimupäeval (oktoobri kolmas laupäev).

Täpsemalt

Hõimurahvaste programmi koordinaator
Marika Alver