HÕIMURAHVASTE PROGRAMM IV (2015−2019)

TEADUSAUHINDADE STATUUT

1. HP annab hõimurahvaste teadustööde eest välja rahvusteaduste auhinda ja hõimurahvaste teadusauhinda.

1.1. Rahvusteaduste auhind

1.1.1. Rahvusteaduste auhind antakse välja uurali rahvaste rahvusteaduste (kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika) alase teadustöö eest mistahes keeles.

1.1.2. Teos peab olema välja antud nelja viimase aasta jooksul.

1.1.3. Auhinnale on võimalik esitada monograafia, kogumik või koguteos.

1.1.4. Auhinna suuruseks on 1250 eurot.

1.1.5. Auhind antakse kas ühele teadlasele või teadlaste kollektiivile.

1.2. Teadusauhind

1.2.1. Teadusauhind antakse välja mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö eest mistahes erialal.

1.2.2. Teos peab olema välja antud nelja viimase aasta jooksul.

1.2.3. Auhinnale on võimalik esitada monograafia, kogumik või koguteos.

1.2.4. Auhinna suuruseks on 1250 eurot.

1.2.5. Auhind antakse kas ühele teadlasele või teadlaste kollektiivile.

2. Nominentide esitamine

2.1. Nominentide esitajale piiranguid ei ole.

2.2. Auhinnale kandideerimiseks tuleb esitada:

2.2.1. avaldatud teos kahes eksemplaris;

2.2.2. 1-2 soovituskirja/eksperthinnangut (eesti, vene või inglise keeles);

2.2.3. avaldus (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud nominendi nimi, sünnidaatum, töökoht, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress; kategooria, milles auhinnale kandideeritakse;

2.2.4. varem avaldatud teoste nimekiri (eesti, vene või inglise keeles).

2.3. Esitaja võib nimetada mitu nominenti.

2.4. Nominendid tuleb esitada HP haldajale hiljemalt 15. augustiks.

2.5. Pärast 15. augustit esitatud nominendid ei osale auhinnakonkursil.

2.6. Kõik kandideerimisdokumendid tuleb vormistada arvutiga.

3. Auhindade määramine

3.1. Rahvusteaduste auhinna laureaadi ja hõimurahvaste teadusauhinna laureaadi valib välja HP nõukogu moodustatud žürii.

3.2. Nõukogu võtab arvesse kohalike ekspertide soovitusi, kuid on oma otsustes sõltumatu.

3.3. Kui mõnes kategoorias auhinnavääriline teos puudub, on žüriil õigus jätta auhind välja andmata.

4. Laureaatide väljakuulutamine

4.1. Rahvusteaduste auhinna laureaat ja hõimurahvaste teadusauhinna laureaat kuulutatakse välja hõimupäeval (oktoobri kolmas laupäev).

Print Friendly, PDF & Email