Hõimurahvaste programm IV (2015−2019)

Ilmapuu auhinna statuut

1. HP annab „Ilmapuu“ auhinna soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega.

1.1. „Ilmapuu“ auhinda antakse välja igal aastal.

1.2. Ilmapuu auhinna nominentideks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest (rahva)kultuurist ja selle elitaarsetest tippudest kunstides või teaduses. Erandkorras võib auhinna saada ka mõneliikmeline töörühm.

1.3. Auhinna suuruseks on 2500 eurot.

1.4. Auhind antakse välja kodanikualgatusliku töö eest järgmistes valdkondades:

1.4.1. etnokultuuri, keskkonnakaitse, kodu-uurimusliku, etnoajaloo vm valdkonna projekti käivitamine ja tulemuslik läbiviimine;

1.4.2. festivalide, üritustesarjade jmt korraldamine ja tavade elushoidmine;

1.4.3. kohalikule elule ja identiteedile olulise protsessi algatamine, läbiviimine või sellele kaasaaitamine.

1.4.4. Ilmapuu auhinna nominentideks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest (rahva)kultuurist ja selle elitaarsetest tippudest kunstides või teaduses.

2. Nominentide esitamine

2.1. Nominentide esitajale piiranguid ei ole.

2.2. Esitaja võib nimetada mitu nominenti.

2.3. Nominendi esitamisel tuleb saata 1. aprilliks programmi haldajale:

2.3.1. taotlus koos tegevuse kirjeldusega (ürituse eesmärk, sihtgrupp, kaasatud inimeste hulk, tegevuse mõju kohalikule elule jne);

2.3.2. nominendi kontaktandmed: nimi, sünnidaatum, töökoht, aadress, telefoninumber ning elektronposti aadress;

2.3.3. 1–2 soovitus- või toetuskirja;

2.3.4. lisada võib täiendavaid materjale (ajaleheväljalõikeid jm meediakajastusi, ürituse kava jne). Täiendavat materjali palume meili teel mitte saata – need võiks saata kas posti teel või riputada internetti ning saata meile vajalik internetiaadress).

2.4. Taotlus võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles.

2.5. Kõik vajalikud dokumendid tuleb vormistada arvutiga.

3. Auhinna määramine

3.1. „Ilmapuu“ auhinna laureaadi valib HP nõukogu poolt moodustatud žürii.

3.2. Žürii võtab arvesse kohalike ekspertide soovitusi, kuid on oma otsustes sõltumatu.

3.3. Auhinnaväärilise kandidaadi puudumisel on žüriil õigus jätta auhind välja andmata.

4. Laureaadi väljakuulutamine

4.1. „Ilmapuu“ auhinna laureaat kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (neljapäev, 40 päeva pärast kevadpühi).

5. Auhinna kasutamine

5.1. Auhinna saajal on soovitav kasutada ½ auhinnasummast oma kogukonna identiteedi ja püsimajäämise toetuseks.

 

Print Friendly, PDF & Email