Jäta menüü vahele
17.06.2021

Kongressi teine päev: teemaistungitel käivad töised arutelud

Neljas suuremas töörühmas arutletakse keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse probleemide kõrval ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsioonide küsimusi.

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress jätkub neljapäeval, 17. juunil teemaistungitega. Neljas suuremas töörühmas arutletakse keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse probleemide kõrval ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsioonide küsimusi. Oluline teemavaldkond on ka traditsiooniliste ja uute meediakanalite kasutamine ning kaasaegsete keeletehnoloogiate rakendamine soome-ugri rahvaste teabetöös.

Teemaistungite moderaatorid teevad kuuldud ettekannetest ja aruteludest kongressi viimasel päeval ka kokkuvõtted.

1. Kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel 
– Keel(ed) ja identiteet 
– Kakskeelsus:
-– Vanemate vastutus ja roll keele edasiandmisel järgmistele põlvkondadele 
-– MTÜ-de roll ja ülesanded soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel 
-– Soome-ugri keelte õpetamise parimad praktikad 
-– Soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni 
2. Kaasaegsed innovatsioonid soome-ugri kultuuride arengus 
– Linnanoorte suhtumine pärimuskultuuri 
– Traditsioonilise kultuuri muutmine kaasaegseks kultuuriks 
– Soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes 
3. Kliimamuutuse mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele 
– Kliimamuutus, mida see toob kaasa? 
– Paneeldiskussioon: mida me peaksime tegema muutuva kliima olukorras? 
– Massikommunikatsioonivahendid 
4. Traditsiooniline ajakirjandus 
– Sotsiaalvõrgustikud 
– Keeleressursid infotehnoloogias

Maailmakongressi seekordne teema on “Kultuurimaastikud – keel ja meel”. Keelepoliitikaga seotud juriidiline pool on kongressi kavast teadlikult välja jäetud, kuna see puudutaks eriti Vene Föderatsioonis elavaid rahvaid. 

Tartus kohtuvad hübriidvormis järgmised soome-ugri rahvad: mansid (4), komid (15), vadjalased(4), saamid (4), isurid (5), ingerlased/ingerisoomlased (5), karjalased (15), vepslased (5), liivlased (5), soomlased (10), ungarlased (15), kveenid (5), setod (4) ja eestlased (15). Vaatlejaid on kongressile saabunud enam kui 11 välisriigist. Enamik soome-ugri rahavaste delegatsioone osalevad kongressil veebiülesena.

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi peakorraldaja on MTÜ Fenno-Ugria Asutus. Teemaistungid kavandati Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomiteega koostöös. Tartus Eesti Rahva Muuseumis hübriidvormis korraldatud suursündmus lõpeb reedel, 18. juunil.