Jäta menüü vahele
25.04.2021

Käivitus V hõimurahvaste programm

Alates 2021. aastast korraldab programmi tegevust Eesti Keele Instituut, kommunikatsiooni aitab korraldada programmi eelmine haldaja Fenno-Ugria Asutus.

Haridus- ja teadusministeerium kinnitas V hõimurahvaste programmi “Hõimurahvaste keelte ja kultuuride toetus 2021–2027″. Programmi eesmärk on hõimurahvaste keelte ja kultuuride kestmine ja areng.

Selleks toetatakse hõimurahvaste keelte ja kultuuride arendamist teadus-, kultuuri- ja haridustegevuse kaudu ning soodustatakse hõimurahvaste omavahelisi kontakte ja koostööd. Soome-ugri keelesugulus on eestlaste rahvusliku identiteedi olulisemaid koostisosi. Eesti keele ja kultuuri ajaloo ja nüüdisarengu mõistmise üks olulisi komponente on soomeugrilisuse mõtestamine.

Alates käesolevast aastast korraldab programmi tegevust Eesti Keele Instituut, kommunikatsiooni aitab korraldada programmi eelmine haldaja Fenno-Ugria Asutus.


Avatud on kultuuri- ja haridusprojektide taotlus voor

Toetatakse:

 • soome-ugri rahvaid tutvustavate kultuurisündmuste korraldamist, soome-ugri rahvaste kultuurielu edendavaid sündmusi ja projekte, kultuurivahetust ja koostööd;
 • koolituste läbiviimist ja erialast enesetäiendamist Eestis ja hõimurahvaste asualadel;
 • ilukirjanduslike ja kultuurialaste raamatute avaldamist hõimurahvaste keeltes;
 • hõimurahvaste keeli ja kultuure tutvustavate materjalide koostamist ja avaldamist;
 • hõimurahvaste omakeelsete õppematerjalide koostamist, keelekoolitusi ja e-keeleõppe lahenduste välja töötamist;
 • osalemist ühisekspeditsioonidel, välitöödel, konverentsidel.

Erandlikult võib käesolevasse taotlusvooru esitada ka projekte, mille tegevustega on alustatud 2021. aastal enne taotlusvooru väljakuulutamist.

Avatud on teadus- ja arendusprojektide taotlusvoor

Toetatakse tegevusi, millega panustatakse hõimurahvaste keelte ja kultuuride teaduslikku uurimisse ja arendamisse:

 • hõimurahvaste keele- ja kultuuripärandi kogumine, säilitamine, uurimine ja vahendamine;
 • hõimurahvaste päritolu kui ka teiste noorteadlaste ja välisüliõpilaste kaasamine projektidesse ja nende õpingud Eesti kõrgkoolides;
 • hõimurahvaste päritolu kui ka teiste noorteadlaste ja välisüliõpilaste kaasamine projektidesse ja nende õpingud Eesti kõrgkoolides;
 • koostöö rahvusvaheliste teadlasvõrgustike ja -projektidega;
 • uute ja innovaatiliste lähenemiste, meetodite ning vahendite juurutamine teadustöös.

Erandlikult võib käesolevasse taotlusvooru esitada ka projekte, mille tegevustega on alustatud 2021. aastal enne taotlusvooru väljakuulutamist.

Avatud on Ilmapuu auhinna 2021. aasta konkurss

Auhinna eesmärk on tunnustada hõimurahvaste esindajat või kollektiivi, kelle tegevus on kohalikul tasandil tihedalt ja tulemuslikult seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega.

2500 euro suurune auhind antakse välja kodanikualgatusliku töö eest järgmistes valdkondades:

 • etnokultuuri, keskkonnakaitse, kodu-uurimusliku, etnoajaloo või muu valdkonna projekti käivitamine ja tulemuslik läbiviimine;
 • festivalide või ürituste sarja korraldamine ning tavade elushoidmine;
 • kohalikule elule ja identiteedile olulise protsessi algatamine, läbiviimine ja sellele kaasaaitamine.

Ilmapuu auhinna nominendid ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid ilma nende tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda kohalikust elavast soomeugrilisest kultuurist ja selle elitaarsetest tippudest kunstides ja teaduses.

NB! Palume kindlasti eelnevalt tutvuda Ilmapuu auhinna statuudiga ja kandidaatide esitamise juhendiga.

Ilmapuu auhinna laureaadid kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (maaentšäüz), mis tänavu langeb 10. juunile.

täpsemalt
Hõimurahvaste programmi koordinaator
Marika Alver
Eesti Keele Instituut