Jäta menüü vahele

Mari keele päev

10. detsembril tähistatakse mari keele päeva – Marij tiište ketse.

Tähtpäeva tähistavad marid, kõik Mari Vabariigi elanikud ja kogu mari maailm. Kuidas aga päev alguse sai?

1775. aastal ilmus Sankt-Peterburis esimene mari keele grammatika nimetusega “Kirjutised, mis kuuluvad tšeremissi grammatika juurde“. Pidades silmas, millist kaalu omas grammatika mari kirjakeele arendamises, otsustas Mari ušemi kongress 1990. aastal kuulutada mari grammatika ilmumise päeva – 10. detsembri, mari kirjakeele päevaks – marij tiište ketse. Sellest ajast hakkas maride üldsus seda päeva tähistama, maride kultuurieluski omandas päev tähtsa koha. Paraku polnud sel päeva riikliku tähtpäeva staatust.

27. oktoobril 1998. aastal pöördus Mari riikliku ülikooli soome-ugri keelte kateedri juhataja. keeleteaduste doktor Juri Anduganov kateedri nimel Mari Vabariigi presidendi Vjatšeslav Kislitsõni poole palvega anda mari kirjakeele päevale riikliku tähtpäeva staatus.

28. novembril 1998. aastal kirjutas president Kislitsõn alla korralduse “Mari kirjakeele päevast”. Selles on öeldud:

“Võttes arvesse esimese mari keele grammatika ilmumise ajaloolist tähendust mari kirjakeele kujunemises, otsustan: 1) kuulutada välja mari kirjakeel päev – Marij tište ketse ja tähistada seda iga aasta 10. detsembril; 2) käesolev korraldus jõustub alates selle allakirjutamisest.”

Mari Vabariigi presidendi Vjatšeslav Kislitsõni korraldus nr. 302 (28.11.1998)

Allikas: mariuver.com (05.12.2019)

10.12.2020

Järgmised:

10.12.2021
10.12.2022
10.12.2023
10.12.2024
10.12.2025
10.12.2026

Sündmus on osa sarisündmusest Uurali rahvaste tähtpäevad