Kultuuri- ja haridustegevuse projektitoetused

Kultuuri- ja haridustegevuse projektitoetused

Hõimurahvaste kultuuri- ja haridusprojektide meetme kaudu toetatakse:

  1. soome-ugri rahvaid tutvustavate kultuurisündmuste korraldamist, soome-ugri rahvaste kultuurielu edendavaid sündmusi ja projekte, kultuurivahetust ja koostööd;
  2. koolituste läbiviimist ja erialast enesetäiendamist Eestis ja hõimurahvaste asualadel;
  3. ilukirjanduslike ja kultuurialaste raamatute avaldamist hõimurahvaste keeltes;
  4. hõimurahvaste keeli ja kultuure tutvustavate materjalide koostamist ja avaldamist;
  5. hõimurahvaste omakeelsete õppematerjalide koostamist, keelekoolitusi ja e-keeleõppe lahenduste välja töötamist;
  6. osalemist ühisekspeditsioonidel, välitöödel, konverentsidel.

Hõimurahvaste programmist ei toetata:

  • – üldjuhul taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud projekte [* Erandlikult võib 2021. aasta esimesse taotlusvooru esitada ka projekte, mille tegevustega on alustatud 2021. aastal enne taotlusvooru väljakuulutamist.];
    – tehnika ostmist.

Taotlused tuleb esitada keskkonnas ENTU.

2021. aastal toimub kaks (2) taotlusvooru: tähtajad vastavalt 17.05.2021 ja 15.09.2021.

Vt lähemalt taotlemise tingimusi ja nõudeid taotluste lisadele

Vt programmi toetamispõhimõtteid lähemalt:


Lähem info programmi kohta:

Hõimurahvaste programmi koordinaator: Marika Alver
marika.alver@eki.ee
(+372) 5552 9199

Print Friendly, PDF & Email