Jäta menüü vahele
17.11.2022

ERM avaldas Gustav Ränga vadja päevikud

Ränga päevikute kommenteeritud venekeelne väljaanne avab varjul olnud peatüki Eesti etnoloogia ja soome-ugri välitööde ajaloos ning toob kultuurikandjatele lähemale muuseumikogus oleva vadja kultuuripärandi.

Allikapublikatsioon Густав Рянк. Водские дневники (1942, 1943) koondab Gustav Ränga seni avaldamata sõjaaegsete vadja välitööde päevikuid, 1943. a aruande ja „Eesti sõnas“ (1942) ilmunud artikli ning ekspeditsioonidel osalenud uurijate tehtud pilte ja etnograafilisi jooniseid. Päevikutekste täiendavad raamatu koostaja sissejuhatus ning Svetlana Karmi ja Indrek Jäätsi kommentaarid. 

Raamatu .pdf verisoon asub aadressil: 

https://www.erm.ee/sites/default/files/vadja_paevikud_gustav_rank.pdf  

Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu Ülikooli korraldatud vadja välitööd toimusid Leningradi rinde tagalas Saksa vägede okupeeritud alal ja olid sõjaväe poolt administreeritud. 1942. a ekspeditsioonist võtsid osa muuseumi direktori kohusetäitja Eerik Laid (1904–1961), TÜ etnograafiaprofessor Gustav Ränk (1902­–1998), TÜ raamatukogu vanemassistent ja vadja keele asjatundja Paul Ariste (1905–1990), ERMis töötav noor etnoloog Ilmar Talve (1919–2007) ning kunstnikuna Ilmar Linnat (1914–1987). 1943. aastal viibisid Vadjamaal Ränga ja Linnati kõrval veel keeleteadlane professor Julius Mägiste (1900–1978), füüsiline antropoloog professor Juhan Aul (1897–1994) ja folklorist-keeleteadlane Felix Oinas (1911–2004).

Eesti etnoloogia ajalugu II maailmasõja aastatel nõukogude ja saksa okupatsioonide tingimustes ei ole historiograafias senini suuremat tähelepanu leidnud. Pikal nõukogude perioodil vaikiti nimetatud välitööd ametlikult maha, seotus Natsi-Saksamaa võimudega ning enamiku osalejate põgenemine Läände ei soodustanud toimunust rääkimist ega materjalide kasutamist. Soome-ugri etnoloogia kontekstis jäi enamik nendel välitöödel käinud uurijatest laiemale ringile tundmatuks.

Ränga päevikute kommenteeritud venekeelne väljaanne avab varjul olnud peatüki Eesti etnoloogia ja soome-ugri välitööde ajaloos ning toob kultuurikandjatele lähemale muuseumikogus oleva vadja kultuuripärandi.

Густав Рянк. Водские дневники (1942, 1943)
Gustav Ränk. Vadja päevikud (1942, 1943)
Koostaja ja tõlkija: Svetlana Karm
Kommentaaride autorid: Svetlana Karm, Indrek Jääts
Toimetaja: Nikolai Kuznetsov
Küljendus ja disain: Sergei Sidorov

Raamat on valminud hõimurahvaste programmi toetatud uurimis- ja arendusprojekti „Eesti etnoloogi Gustav Ränga sõjaaegsed päevikud (uurimine ja publitseerimine)“ raames. 2023. aasta alguses valmib ka eestikeelne raamat, kuhu on koondatud Ränga päevikuid aastatest 1939–1948, sh Vadja välitööde päevikud aastatest 1942 ja 1943 ning 1943. aasta Liivi ekspeditsiooni päevik.