Jäta menüü vahele
22.10.2019

Tähistame fennougristika rajaja Antal Reguly 200. sünniaastapäeva

Fenno-Ugria ja Ungari Instituut tähistavad Hõimupäevad 2019 raames Ungari keeleteadlase, etnograafi, folkloristi ja kartograafi Antal Reguly (18191853) 200. sünniaastapäeva.

Ungari Instituudis avatakse eestikeelne näitus, mis tutvustab teadlase loomingut ning esimese Uurali maakaardi valmimise lugu 16-l sisutihedal pannool ka eesti keeles. Pildi- ja inforikas näitus on koostatud sel suvel Ungaris, Zircis asuvas Reguly muuseumis Reguly mälestusaasta programmi jaoks.

Samal päeval toimub Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6) ka Fenno-Ugria selle hooaja esimene hõimuklubi. Antal Reguly teemalises hõimuklubis räägib keeleteadlane Szilárd Tibor Tóth väljapaistvast ungari teadlasest, tema panusest soome-ugri rahvaste etnograafia, folkloori, kartograafia ja keeleteaduse uurimisse. Eesti Rahva Muuseumi teadlane Svetlana Karm räägib oma viimatisest uurimisreisist Handi- ja Mansimaale, mille käigus vallutati Polaar-Uuralites asuv Reguly mäetipp.  Vaadata saab ka uurimisreisi materjalidel põhinevat dokumentaalfilmi, mille autor on Maido Selgmäe.

Ungari etnograaf, keeleteadlane, folklorist ja kartograaf Antal Reguly (sündinud 1819) alustas rännakuid Lääne-Euroopas pärast ülikooli lõpetamist 1839. aastal. Hariduselt küll jurist, huvitasid meest hoopis keeled ja rahvad, nii kujunesid tema rännakud mitme aasta pikkusteks teaduslikeks ekspeditsioonideks ja jõudsid välja ka teisele poole Uuraleid – hantide, manside ja neenetsite asualadele.

Reguly tegi suurejoonelisi visandeid ungari keele päritolu kohta, Peterburis koostas ta aga esimese Uurali mäestiku põhjaosa käsitleva põhjaliku kaardi. Koju Ungarisse pöördus ta tagasi 1847. aastal, asudes tööle raamatukoguhoidjana, mille kõrvalt tegeles edasi antropoloogilise uurimistööga. Antal Reguly suri 39-aastaselt, 23. augustil 1858.

Antal Reguly uurimuste tulemusel avastati seosed soome-ugri keelte vahel. Tema vaimne pärand on au sees kõigi soome-ugri rahvaste seas ning tema kogutud folkloor on aluseks mitmete Venemaa soome-ugri rahvaste ilukirjandusele. Paljude soome-ugri rahvaste jaoks on Reguly kogutud materjal esimeseks kirjalikuks allikaks oma keelest. Kuigi nende materjalide läbitöötamine jäi järgnevatele põlvedele, on Reguly tööd mitme teadusharu jaoks põhjapaneva tähtsusega.

Korraldajad: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Eesti Keele Instituut, Eesti Ungari Selts ja Ungari Instituut.
Toetajad: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital ja HTM hõimurahvaste programm

Milles uba?

Reguly 200. sünniaastapäeva puhul kuulutas Antal Reguly muuseum välja Reguly mälestusaasta, mis kestab Ungaris 23. augustini 2020. Selle raames korraldatakse mitmeid konverentse, mälestusõhtuid ja erinevaid teadust populariseerivaid üritusi, kus pööratakse eraldi tähelepanu tema Zirci päritolule ja Bakonyi mäestikus levinud külalislahkusele. Antal Reguly vaimne pärand on au sees kõigi soomeugri rahvaste seas. Meist paljude jaoks seonduvad tema nimega esimesed kirjalikud allikad oma keelest. Mälestusaasta raames on Tallinna Ungari instituudis välja pandud vast valminud rändnäitus Regulyst, mis tutvustab teadlase loomingut ning esimese Uurali maakaardi valmimise lugu nüüd ka eesti keeles.