Jäta menüü vahele

Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev

Fenno-Ugria soovitab

Paljudes Euroopa riikides tuntud ka kui stalinismi ja natsismi ohvrite mälestuspäeva ehk musta lindi päeva tähistatakse Euroopa Liidus 23. augustil.

Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestamise päevaks valiti kuupäev, mil 1939. aastal Moskvas allkirjastati Molotovi-Ribbentropi pakt, mille salaprotokollidega jagati Ida-Euroopa NSV Liidu ja Saksamaa vahel mõjusfäärideks. Pakt ja selle salaprotokollid lõid aluse iseseisvate riikide, sealhulgas Eesti, Läti ja Leedu, okupeerimiseks ja annekteerimiseks ning käivitas sündmuste ahela, mille käigus pandi suures ulatuses toime stalinismi ja natsismi kuritegusid.

Mälestuspäev

Üle-euroopalisena tähistatava mälestuspäeva otsuse võttis Euroopa Parlament vastu 2. aprillil 2009. Otsuse poolt hääletas 533 saadikut, 44 oli vastu ja 33 erapooletud.

Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev on sätestatud ka ÜRO Peaassambleel 2009. aasta 26. märtsil vastu võetud resolutsiooniga.

Sama aasta 21. mail kiitis Eesti Vabariigi valitsus heaks seaduseelnõu, millega kuulutati 23. august stalinismi ja natsismi kuritegude ohvrite mälestuspäevaks. Seda nimetus on leitav ka pühade ja tähtpäevade seadusest.

23.08.2022

Järgmised:

23.08.2023
23.08.2024
23.08.2025
Üle Euroopa