Sõktõvkaris avati uus klubi – lastel on nüüd koht, kus komi keeles suhelda

Naftakompanii Lukoil korraldatud sotsiaal- ja kultuuriprojektide konkursil otsustati toetada komi rahvusliku liikumise Komi Voitõr (Komi Rahvas) projekti, mis võimaldab perekondadel kasvatada lapsi vene ja komi keeles. Projekti autorid panustasid perekondadele, kes vajavad toetust, et säilitada komi keeles rääkimise traditsiooni. Kaks…

Jamali-Neenetsi piirkonna noored hakkavad süvendatult õppima inglise keelt

Jamali-Neenetsi autonoomses ringkonnas algatati inglise keele õppeprojekt „Jamal Ambassadors“ ehk “Jamaali saadikud”, mis on suunatud põlisrahvaste seast pärit lasteaialastele, kooliõpilastele ja üliõpilastele. Projekti lõppedes peaksid osalejad olema omandanud inglise keele esmaoskuse ja vajaliku sõnavara, et tutvustada Jamali ja põlisrahvaste traditsioone inglise…

Sõktõvkaris ilmus bibliograafiline leksikon „Komi kirjanik“

Sõktõvakris ilmus komi kirjanike bibliograafilise leksikoni „Komi kirjanikud“ esimene osa. Raamat ilmus Komi riigipea administratsiooni programmi “Sotsiaalse tähtsusega kirjanduse väljaandmine” toetusel. Komi rahvusraamatukogu raamatukoguhoidja Jelena Ievleva rääkis, et võrreldes eelmiste väljaannetega on uues leksikonis esindatud märksa rohkem kirjarahvast, lisatud on uusi,…

Tuntud multifilmi „Kung Fu Panda“ peategelane räägib neenetsi keeles

Jamali-Neenetsi autonoomse piirkonna Tazi rajooni noored otsivad lahendusi, kuidas säilitada põlisrahvaste keelt ja kultuuri ning innustada neid enam osalema rajooni spordi- ja kultuurielus. Assotsiatsiooni Jamal – potomkam  (Jamal – Järglastele) Tazi rajooni noorte osakonna liige Ljubov Lapsui rääkis, kuidas Peterburis…