Jäta menüü vahele
25.01.2018

Taimõri põlisrahvaste toetuseks eraldati 2017. aastal 205 miljonit rubla

Taimõri põlisrahvaste valitsuse ning rajooni valitsuse andmeil eraldati 2017. aastal sealsetele põlisrahvastele toetusi enam kui kahesaja miljoni rubla ulatuses (umbes kolm miljonit eurot).

Sellest summast toetati traditsioonilise eluviisi hoidjaid, maksti kompensatsioone põhjapõdrakasvatajatele karjade suurendamiseks ning põhjapõdraliha müügiks ja töötlemiseks; kaeti õppurite lennutranspordikulusid kodukoha ja kooli vahel ning põlisrahvaste kulusid  sidevahenditele, raadiojaamadele, navigaatoritele, koduapteekidele ja vastsündinute rõivastele.

2017. aastal suurenes ka nende inimeste hulk, kes said toetust rändmajapidamise valgustamiseks vajaliku petrooleumi ostuks.

Traditsioonilistel põhjapõdra päeval ja kalurite päeval toimuvatel konkurssidel osalejatele ja võitjatele eraldati 300 000 rubla (umbes 4000 eurot).

Raha eraldati ka rahvuskultuuride ja -keelte toetamiseks: rahvuskeelsetele raadio- ja teleprogrammidele ning ajalehe Taimõr väljaandmiseks põlisrahvaste keeltes.

Seitset põhjapõdrakasvatusega tegelevat majandit toetati 11 miljoni rublaga (160 000 euroga). Toetati ka viie kokkupandava maja ehitust ja 40 perekonda said jurtade ehituseks vajaliku kandva tala ehk emapuu.

Taimõri poolsaarel elavad  soome-ugri põlisrahvastest neenetsid, eenetsid ja nganassaanid.

taim6ri_poolsaar
Taimõri poolsaare põliselanikud. Foto: Eesti kirjandusmuuseum

Allikas: На поддержку коренных малочисленных народов Таймыра в 2017 году было выделено более 205 млн. рублей (finugor, 18.01.2018)