Jäta menüü vahele
14.12.2021

Saami aktivist sai kohtus õiguse jätkata traditsioonilist jahipidamist

Oma võidust teavitas ta enda Facebooki lehel: „Võit!“ Murmanski linna Pervomaiski rajoonikohus võttis vastu otsuse kohustada Murmanski oblasti loodusressursside ministeeriumi teha vastav märge Danilovi jahipiletile.

Andrei Danilov. Foto allikas: FB konto

Andrei Danilov on saami pärandi- ja arengufondi direktor. Tegemist on vägagi vastuolulise, kuid alati oma õiguste eest seisva rahvusaktivistiga. Näiteks 2021. aasta augusti lõpul ta arreteeriti viieks päevaks, sest keeldust täitmast politsei korraldusi.

Novembris saavutas ta võidu Venemaa konstitutsioonikohtus, kus kinnitati tema õigust pidada  traditsioonilise elatusviisina jahti, vaatamata sellele, et ta elab ja töötab linnas. 2019. aastal oli ta esitanud vastava taotluse loodusressursside ministeeriumile, kes oli loa andmisest keeldunud.  Alamastme kohus oli seisukohal, et jahti ja kalapüüki saab võimaldada ainult neile põliselanikele, kes on kantud vastavasse registrisse ja kes elavad kompaktse põlisrahva asustustega aladel. 

Oma võidust teavitas Danilov enda Facebooki lehel: „Võit!“ Murmanski linna Pervomaiski rajoonikohus võttis vastu otsuse kohustada Murmanski oblasti loodusressursside ministeeriumi teha vastav märge Danilovi jahipiletile.

Konstitutsioonikohtu meelest on jahipüük mitte ainult põlisrahvaste ellujäämise küsimus, vaid ka võimalus omada rahvuslikku identiteeti ja määratleda kuulumist põlisrahva hulka. Seega omavad õigust jahile ka need põliselanikud, kes elavad linnades.