Jäta menüü vahele
11.11.2022

TLÜ tudengid said ülevaate põliskeelte hääbumise põhjustest ja velmamise võimalustest

Tallinna ülikooli projektitöö õppe kursuse “Reis ümber soome-ugri maailma” raames toimunud loengu andis keeleteadlane Sven-Erik Soosaar.

Eesti Keele Instituudi värskelt remonditud saalis toimunud loeng käsitles põliskeelte olemust, nende kadumise põhuseid ja säilitamise tähtsust. Sven-Erik Soosaar tõi näiteid nii põliskeelte hääbumisest, kadumisest kui ka velmamisest. Juttu oli ka käimasolevast rahvusvahelisest põliskeelte kümnendist, mille eesmärk on parandada põliskeelte olukorda maailmas.

Loengu fookus oli soome-ugri keeltel, juttu oli näiteks saami keeltest ja võimalustest riigi toel keelt elus hoida ka väheste rääkijate puhul, samuti liivi keelest, mille puhul tehakse pingutusi hääbuv keel mingil määral elus hoida. Samuti rääkis Soosaar merja ning teiste kadunud või kadumisohus soome-ugri keelte substraadist vene keele murretes ja ka näiteks kohanimedes (Volga, Moskva jt).

TLÜ projektitöö õppe kursuse Elualasid Lõimiv Uuendus (ELU) “Reis ümber soome-ugri maailma” tulemusena valmivad  üliõpilastel grupitööna  soome-ugri teemalised õppemängud, kas digitaalsed või füüsilised. Teema ja õpimängu sihtgrupi valivad üliõpilased ise, keskendudes ühele rahvusele või probleemile või ka soome-ugri problemaatikale üldisemalt. Mängu prototüübid  valmivad jaanuaris 2023. Kursust juhendavad Fenno-Ugria projektikoordinaatorid Barbi Pilvre ja Anna Kuznetsova, TLÜ vanemteadur Marju Kõivupuu ja TLÜ mängudisaini õppejõud Mikhail Fiadotau.

Varasemalt on kursusel esinenud ekspertidena Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes ja eestisoomlaste (ESKO) kultuurinõukogu esimees Taisto Raudalainen. Tulekul on loeng ungari kui soome-ugri kultuurist.