Jäta menüü vahele

Uued arusaamad läänemeresoome rahvaste etnogeneesist

Fenno-Ugria korraldab

Korraldajad: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Eesti Keele Instituut

Toetavad: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital, HTM hõimurahvase programm

Arheoloog ja akadeemik Valter Lang käsitleb oma ettekandes uutele faktidele tuginedes läänemeresoome etnogeneesi sõlmküsimusi: millal ja kuidas jõudsid läänemeresoomlaste esivanemad Läänemere äärde; millised olid nende suhted naaberhõimudega; kus, kuidas ja millal tulevad meile balti ja germaani mõjutused ning millal ja kuidas hargnes ühtne läänemeresoome keel ja kultuur hilisemateks läänemeresoome keelteks ja rahvasteks.

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaan professor Valter Lang.
hoimuklubi
21.03.2018
17:00-18:15

Sündmus on osa sarisündmusest Hõimuklubi hooaeg 2017/2018