Jäta menüü vahele
21.03.2018

Akadeemik Valter Lang räägib Hõimuklubis uutest arusaamadest läänemeresoome rahvaste etnogeneesis

Fenno-Ugria hõimuklubide sarjas kolmapäeval, 21. märtsil kell 17.00 Eesti Keele Instituudis on külas arheoloog ja akadeemik Valter Lang, kelle ettekanne rajaneb küll tema selle aasta algul ilmunud monograafiale „Läänemeresoome tulemised“, kuid jutuks tulevad ka uued andmed, mis on saadud pärast raamatu kirjutamist. Etnogeneesi uurimine on muutunud äärmiselt kiiresti arenevaks ja sestap ka põnevaks teadussuunaks.

Uuele faktoloogilisele andmestikule tuginedes käsitleb Valter Lang oma ettekandes läänemeresoome etnogeneesi sõlmküsimusi: millal ja kuidas läänemeresoomlaste esivanemad Läänemere äärde jõudsid; millised olid nende suhted naaberhõimudega; kus, kuidas ja millal omandati läänemeresoomlastele tunnuslikud tugevad balti ja germaani mõjutused ning millal ja kuidas toimus ühtse läänemeresoome keele ja kultuuri hargnemine hilisemateks läänemeresoome keelteks ja rahvasteks.

Tartu ülikooli arheoloogia professor Valter Lang.

Pärast mõningast vaikelu eesti rahva etnilise ajaloo uurimises on viimastel aastatel selles vallas toimunud elavnemine. Kõigepealt jõuti ajaloolises keeleteaduses veendumusele, et soomeugrilaste saabumist Läänemere äärde pole võimalik dateerida ei kammkeraamika ega ammugi mitte maa esmahõivamise aegadesse; pigem on tegu hilisema, s.o pronksiaegse nähtusega. Seejärel toimus revolutsiooniline läbimurre arheogeneetikas, kus järjest paremini ja edukamalt õpiti eraldama DNAd vanadest luudest. Nii on aasta-aastalt lisandunud märkimisväärne hulk uusi andmeid muistsete hõimude geneetilisest kuuluvusest ja päritolust, sealhulgas nii Eestist kui ka selle lähimatelt naaberaladelt. Kuigi uue info juurdevool pole kaugeltki lõppemas ning paljud üksikküsimused on veel lahendamata, on aeg siiski küps esimesteks vahekokkuvõteteks.

Valter Lang on akadeemik ja Tartu ülikooli arheoloogia professor. 2018. aasta alguses ilmus tema menukas monograafia „„Läänemeresoome tulemised“ (Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018, 320 lk).

Fenno-Ugria korraldab alates 2001. aastast klubiõhtuid, kus astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega tegelevad inimesed. Hõimuklubid toimuvad koostöös Eesti Keele Instituudiga. Korraldamist toetavad Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital ja HTM hõimurahvaste programm.

Järgmised hõimuklubid toimuvad Eesti Keele Instituudis 4. aprillil, kui ehtekunstnik ja õppejõud Kärt Summatavet räägib soome-ugri mustritest ehtekunstis ning 18. aprillil kõnelevad liiviteemalisel õhtul keeleteadlased Miina Norvik ja Tuuli Tuisk.

Kõik huvilised on klubisse oodatud ja üritusest osavõtt on prii!

Lisateave:
Fenno-Ugria Asutus
Jaak Prozes

644 5119
info@fennougria.ee
www.fennougria.ee