Jäta menüü vahele
07.03.2017

Hõimuklubi: Soome keeleteadlaste uurimisreisid Siberisse

Külas on Helsingi ülikooli professor Riho Grünthal, kes räägib ettekandes kuulsate Soome keeleteadlaste uurimisreisidest meie sugulasrahvaste juurde.

Fenno-Ugria hõimuklubi kolmapäeval, 8. märtsil 2017 kell 17.00 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis (Roosikrantsi 6) on pühendatud Soome 100 aasta juubelile. Külas on Helsingi ülikooli professor Riho Grünthal, kes räägib ettekandes kuulsate Soome keeleteadlaste uurimisreisidest meie sugulasrahvaste juurde. Grünthal vaatleb lähemalt nende uurimisreiside tähendust toona ja hiljemgi nii akadeemilise elu kui ka rahvusliku identiteedi kujunemise seisukohast.

Loengu I osa (järg allpool)

Keeleteadlased eesotsas A. J. Sjögreni ja M. A. Castréniga kogusid 19. sajandi esimesel poolel esimestena andmeid sugulasrahvaste kohta ja tõestasid, et Põhja-Venemaa etnilises koosseisus mängivad erinevaid soome-ugri keeli kõnelevad rahvad väga olulist rolli. Seejärel jäi huvi Venemaa soome-ugri alade vastu tükiks ajaks tagaplaanile, muu hulgas tegeleti soomekeelse koolihariduse rajamisega. Soome-ugri seltsi asutamisega 1883. aastal algas aga taas viljakas periood, kui fennougristidelt ilmus arvukalt publikatsioone.

Peterburi Teaduste Akadeemia egiidi all tegutsenud fennougristide elu ja uurimustegevust käsitleva loengu idee on Fenno-Ugrial olnud juba mitu aastat. Nüüd oleme külla kutsunud teemat hästi valdava lektori, Riho Grünthali, kes ülikooliprofessorina on suurepärane ja kogenud esineja. Tänu eesti juurtele – tema vanaisa oli kirjanik ja keeleteadlane Villem Grünthal-Ridala – valdab ta laitmatult eesti keelt ning seetõttu saavad loengust osa kõik huvilised.

Loengu II osa

Riho Grünthal on Helsingi ülikooli läänemeresoome keelte professor. Ta on uurinud soome-ugri keelte arengut Läänemere ja Kesk-Volga vahelisel alal. Lisaks keeleteaduslikule vaatevinklile tegeleb ta ka nende rahvaste ajaloo, kultuuri, igapäevelu ja identiteediküsimustega.

Kõik huvilised on oodatud ja üritusest osavõtt on prii!

Fenno-Ugria korraldab klubiõhtuid, kus astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed alates 2001. aastast.

Hõimuklubid toimuvad koostöös Eesti Keele Instituudiga.
Korraldamist toetavad Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital ja HTM hõimurahvaste programm.