Hõimuklubi komidest

Käesoleva aasta esimene Hõimuklubi  toimub kolmapäeval, 3. veebruaril kell 17.00 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6) ja on pühendatud komidele – keeleteadlastele ja rahvusliikumise tegelastele Vassili Lõtkinile (1895-1981) ning Adolf Turkinile (1936-1996) nende äsjaste juubeliaastapäevade puhul.

Komi suurmehi meenutavad Lõtkini õpilane, keeleteadlane Anu-Reet Hausenberg ning Turkini lesk, tõlkija Ella Turkin. Lisaks tutvustab komi kultuuri ja pakub rahvuslikke suupisteid Natalia Ganova Eesti Komi Seltsist.

Vassili Lõtkin kui üks tuntumaid soome-ugri keeleteadlasi ja fennougristika rajajaid ning tema õpilane Adolf Turkin on olulised nii eestlastele kui ka teistele soome-ugri rahvastele. Mõlemad andsid silmapaistva panuse komi keele ja kirjanduse, samuti komi kultuuriliikumise arengusse. Neil oli palju olulisi kokkupuutepunkte, kontakte ja sidemeid Eesti ning eestlastega. Vassili Lõtkin pidas 1926. aastal Tartu Ülikoolis avaliku loengu ning oli hiljemgi tihedalt seotud paljude Eesti kultuuritegelastega. Adolf Turkin elas pikemat aega Eestis, ta  on komi keelde tõlkinud eepose „Kalevala“ ning muid kirjandusklassikuid.

Hõimuklubisse on oodatud kõik huvilised, sissepääs tasuta.

Hõimuklubi korraldab MTÜ Fenno-Ugria Asutus koostöös Eesti keele Instituudiga. Toetavad Tallinna Linna Kultuuriväärtuste Amet ning Eesti Kultuurkapital.

Lisateave:
MTÜ FEnno-Ugria Asutus
644 5119
info@fennougria.ee
ww.fennougria.ee

 

Print Friendly, PDF & Email