Jäta menüü vahele

Nikolai Kuznetsov: Soomeugrilasena Eestis

Fenno-Ugria soovitab

Komi rahvusest PhD Nikolai Kuznetsov on Tartu ülikooli eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri keelte lektor.

1990. aastatel tuli Eestisse õppima hulgaliselt noori soomeugrilasi. Alates 1999. aastast on nende õpinguid toetatud Hõimurahvaste programmi abiga. Selle aja jooksul on lühemat või pikemat aega Eesti kõrgkoolides õppinud ligi 200 noort soomeugrilast. Nende kohanemine on läinud erinevalt – osa on pärast õpingute lõpetamist või katkestamist naasnud kodumaale, osa läinud edasi (näiteks Soome), aga paljud on otsustanud jääda Eestisse, lõimudes rohkem või vähem siinsesse ühiskonda. Nikolai räägib, mis tähendab tema jaoks olla soomeugrilane Eestis.

ERMi hõimuklubi pöörab tähelepanu meie keelesugulastele Uurali rahvastele ning tutvustab nende eluolu, kultuuri ja keelt, nii minevikus kui ka tänapäeval. Kohtutakse inimestega, kes on soome-ugri teemadega põhjalikumalt kokku puutunud, olgu siis teadusliku poole pealt või isiklikumal tasandil. Ettekandeõhtute juurde kuuluvad vestlusringid ja arutelud. Muu hulgas mõtiskletakse selle üle, milline on meie endi koht paljurahvuselises soome-ugri maailmas ning milline võiks välja näha selle homne päev.

21.11.2017
17:30-18:30

Sündmus on osa sarisündmusest Hõimuklubi hooaeg 2017/2018