Jäta menüü vahele

Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi kõnekoosolek

Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi kõnekoosolekul peab Tartu ülikooli inimgeograafia emeriitprofessor Ott Kurs ettekande “Ingeri Eestist vaadatuna”. 

Ott Kursi diapiltidele tuginevas ettekandes antakse ülevaade läänemeresoome hõimude muistsest paiknemisest ning nende jagamisest lääne- ja idakristliku maailma vahel 13. sajandil, läänemeresoome etnilise elemendi tugevnemist Soome lahe idarannikul ja Laadoga-äärses siirdevööndis 16.–18. sajandil, Narva osast selle etnilise silla juhtimisel, samuti mõistest Ingria ja ulatusest pärast selle liitmist Venemaaga. Pärast peatumist Ingeriga seotud sündmusil Eesti vabadussõjas käsitletakse rahvuspiirkondade rajamist (1927) ja likvideerimist (1939) Leningradi oblastis, näitena Kuivaisi (Toksova) rahvusrajoon (1 805 km², 32 500 elanikku 1936). Lõpuks tutvustakse Venemaa avarusilt naasvaile ingerisoomlasile autonoomse piirkonna moodustamise kava (1989–1990) Lääne-Ingeri hõredalt asustatud alale.

Ott Kurs 2011. aastal. Foto: Vikipeedia

Ettekandekoosoleku korraldab Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts koostöös Tartu Ingerisoomlaste Seltsiga. 

Lähem info:
Taisto-Kalevi Raudalinen
EAISi juhatuse esimees
e-post: taika.rauta@gmail.com
Tel 5199 1427

20.04.2018
Tartu Ingeri Maja, Tartu
17:00-19:00