Jäta menüü vahele

Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi kõnekoosolek

Juha Tainio ettekanne "Kohtumisi ingerisoomlastega Soomes ja Rootsis"

Fenno-Ugria toetab

Korraldajad: Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts koostöös Tampere Majaga.

Kõnekoosolekul esineb kauaaegne Rootsi Raadio soomekeelsete saadete toimetaja
Juha Tainio ettekandega “Kohtumisi ingerisoomlastega Soomes ja Rootsis”.
Ettekanne on soome keeles.


Juha Tainio on tutvustanud oma ettekannet järgmiselt:

“Minu tutvus ingerisoomlastega algas juba koolieas, kui kuulsin esimest korda selle rahvarühma sõjaaegsest saatusest koolivend Ville Marjomäki ingerlasest emalt.

Kui 1970. aastatel olin Örebros Kesk-Rootsi raadiokanali soomekeelsete saadete toimetaja, panin tähele, et minu intervjueeritavad olid sageli ingerisoome taustaga. Neid oli nii tööbörsi vahenduskontoris kui ka pagulaste nõuandlates ja mujal. Örebrosse olid nad rajanud koguni soome seltsi.

Pea neljakümne aasta jooksul Rootsi Raadio soomekeelsete saadete toimetajana tegin ohtralt intervjuusid ingerisoomlastega, kellest osa olid teinud märkimisväärset karjääri, mõned koguni rahvusvahelisel tasemel. Just neid kohtumisi oma ettekandes meenutangi.”

Juha Tainio Foto Jukka Tuominen Sveriges Radio Sisuradio
Juha Tainio. Foto: Jukka Tuominen, Sveriges Radio Sisuradio
27.01.2017
Tampere maja, Tartu
17:00-19:00