Jäta menüü vahele
21.11.2021

Eessõna: Sõlmedest ja sõnumitest

“Oma sõnumilehte kokku pannes oleme tänutundega mõelnud kõigile, kellega elu ja töö on meid kokku viinud – sõpradele, koostööpartneritele, kolleegidele piiri taga ning koduses Eestis,” kinnitab Fenno-Ugria Asutuse tegevjuht erilehe eessõnas.

Kadi Raudalainen 
Fenno-Ugria Asutuse tegevjuht

Vastates sugulaste-tuttavate tavapärasele küsimusele “Millega tegeled?”, on pärast mu lühiselgitust järgnenud tunnustav noogutus või isegi kommentaar: teed tänuväärset ja mõtestatud tööd. Olen pidanud seda tavapäraseks viisakuseks, aga kui tänavu kevadel RAIT Faktum & Ariko korraldatud uuringu põhjal selgus, et üle kahe kolmandiku eestlastest peab Venemaal elavate sugulasrahvaste toetamist Eesti riigilt vajalikuks või väga vajalikuks, olen aru saanud, et küllap neil on tõsi taga. On ju eesti rahvuse kujunemist ja identiteeti määranud oluliselt suhestumine ja kokkupuuted sugulasrahvastega.

Samast küsitlusest selgus aga, et omaenda teadmisi soome-ugri rahvastest peetakse pigem kasinaks. Seetõttu jagab soome-ugri rahvaste koostööd edendav katusorganisatsioon Fenno-Ugria Postimehe lugejaga üldisemat infot sugulasrahvastest ja meenutusi taasasutamisele järgnenud 30 tegevusaastast. Muidugi on olulisim neist tänavune, mil korraldasime VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi.

Soome-ugri maailm, millest räägime, on eriline ja võib tunduda esialgu kauge, kuid kui sellega korra kokku puutuda, sõlmib ta sind justkui nähtamatu köidikuga, millest valla ei pääse ega tahagi. Selle märksõnad on koostöövaim, vahetus, võrdne suhtlemine. Oma sõnumilehte kokku pannes oleme tänutundega mõelnud kõigile suurepärastele inimestele, kellega elu ja töö on meid kokku viinud – sõpradele, koostööpartneritele, kolleegidele piiri taga ning koduses Eestis.

Eestlastena seisame oma keele ja kultuuri püsimise eest, kuid kui oskame märgata väiksemaid rahvaid, kelle keeled ning elujõud on ohus, ja neile küünarnukitunnet pakkuda, saame kaasa aidata nii soome-ugri kui ka kogu maailma kultuurilise mitmekesisuse säilimisele. Sest üheskoos on lihtsam!

TÄPSEMALT

See kirjatükk ilmus 22. novembril 2021 Postimehe erilehes “Soome-ugri sõlmed ja sõnumid” – Fenno-Ugria Asutuse taasloomise 30. aastapäeva puhul koostatud materjalid on nüüd ka vabalt fennougria.ee veebis loetavad.